Kerkelijk nieuws voor Zondag 7 Juli 2019

Kerkdiensten zondag 7 juli 2019

Oldemarkt:   09.30 uur ds. E.H. Jans. Afscheid kinderen groep 8 van de kindernevendienst. Barbecue na afloop van de dienst.

Medewerking van Oegandees kinderkoor

Collectes: 1e Project 10 27, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Esther Jans

Beamer: Sjaco Bouwer

Kerkdiensten zondag 14 juli 2019

Paasloo:   09.30 uur dhr. J. Smit, Belt Schutsloot

Collectes: 1e F.D. Roosevelthuis, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

Pastoraat

Mevr. Hoffmann te Oldemarkt verblijft momenteel met hartklachten in het ziekenhuis in Heerenveen. We hopen dat ze snel weer naar huis mag en wensen haar beterschap toe.

Jubileum

Dhr. en mevr. Koelma-Bisschop te Oldemarkt vieren vandaag hun 60 jarige bruiloft. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

Vakanties ds. Jans en mevrouw Kramer

Ds. Jans heeft vakantie van 13 juli t/m 10 augustus. De vakantie van mevrouw Kramer is van 3 t/m 18 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. Er is waarneming door predikanten uit de regio.

Vakantiebijbelgidsen

Vandaag worden bij de uitgang van de kerk weer de vakantiebijbelgidsen van Ark Media uitgedeeld. Het thema van dit jaar is “Zonnestralen”.

Zomerzondagsschool.

Voor de zomerzondagsschool ben ik nog op zoek naar iemand die zondag 11 augustus de leiding op zich wil nemen.

Lijkt het u/je wat toe laat het me dan even weten!

Met vriendelijke groet,

Gea de Boer geertengeadeboer@ziggo.nl

Start GemeenteGroeigroepseizoen!

7 september vindt de landelijke gemeentegroeigroep dag plaats in Harderwijk. Een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting. De dag begint om 10 uur en begint met een centraal thema “dit is Mijn lichaam” gevolgd door enkele workshoprondes. Pieter Both en Jelle de Kok verlenen hun medewerking aan de dag. De dag wordt afgesloten met een moment van aanbidding. De toegang is gratis, inclusief koffie, thee en lunch. Het is wel noodzakelijk om via de website van het EWV.nl een ticket te bestellen. De dag is bedoeld voor alle deelnemers aan een groeigroep maar natuurlijk ook voor nieuwe leden.

7 september 2019

De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk

Aanvang 10.00 uur, afsluiting om 16.00 uur.

Geen zondagsnieuws in vakantieperiode

Dit de laatste uitgifte van het Zondagsnieuws voor de vakantie. Er zal in de Hervormde Gemeente gedurende vijf weken geen Zondagsnieuws worden uitgedeeld voorafgaand aan de dienst. Zo hebben de scriba, de stencilaars en andere vrijwilligers ook een periode van vakantie. Voor een overzicht van de kerkdiensten en collectes verwijzen wij u graag naar Kerkklanken of naar onze website www.hgop.nl

Het eerstvolgende Zondagsnieuws verschijnt weer op zondag 18 augustus.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Afbeeldingsresultaat voor geslaagd examen

We zijn blij met Niek de Boer en Abe Duetz, dat zij hun diploma hebben behaald! Super fijn dat het nu gelukt is!!

Verder zijn er een aantal jongeren die zijn geslaagd voor hun MBO opleiding: Levi Boogaard Bos- en natuurbouw, Annemijne Boogaard Detailhandel en Jelle Schoonhoven Melkveehouderij. Hartelijk gefeliciteerd allemaal. We wensen jullie succes bij de vervolgopleidingen, een jaartje Amerika en voor de anderen veel werkplezier!

World Servants

Nog een kleine week en dan is het weer zover! Ik, Nadine, vertrek op vrijdag 12 juli naar Kamatimba in Malawi (MA119). In Malawi ga ik met 39 anderen twee lerarenwoningen bouwen, zodat er beter onderwijs gegeven kan worden aan de 538 kinderen. Ook gaan we latrines en verschoningsruimtes voor meisjes bouwen. Op donderdag 1 augustus zal ik weer thuiskomen.

Mijn reis kunt u volgen. Als er nieuws is over mijn project dan kunt u dat zien op volg.ws/MA119. Ook zijn deze te vinden op de Facebook van World Servants.

Naast dat u mij kunt volgen kunt u mij ook een berichtje sturen via de website.

Via worldservants.nl/groeten is het voor thuisblijvers mogelijk om de groeten te doen. Hier kunt u mijn naam, uw eigen naam en een bericht schrijven naar mij.

Het is ontzettend leuk om berichtjes te ontvangen tijdens het project en hoop er een paar te ontvangen!

Ik wil u bedanken voor de steun in de voorbereiding naar mijn project!

Met vriendelijke groet,

Nadine Minnema

Vakantieweek Nieuw Hydepark Doorn (voorheen Roosevelthuis)

Zoals elk jaar organiseren wij (een groep van +/- 25 vrijwilligers),een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in het Nieuw Hydepark te Doorn (voorheen Roosevelthuis). Dit is een vakantiehuis voor gehandicapten van de gezamenlijke diaconieën. Dit jaar zal dat zijn van 21 t/m 28 september 2019.
Wij stellen ons hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgd wordt, zodat ze beide kunnen genieten van een fantastische week. Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke week is geworden. U kunt voor foto’s terecht op onze site www.rooseveltgroepoverijssel.nl
Het gaat dus om een mindervalide partner en de mantelzorgpartner. Mocht u interesse hebben neem dan contact op met een van de diakenen.

Stichting  de  Opkikker

Vanaf zondag 7 juli staat nu ook een doos in de hal van de Hervormde Kerk in Oldemarkt voor Stichting de Opkikker!

In de Protestantse Gemeente te Oldemarkt is al een doos in de kerk en inmiddels staat er in de Hervormde Kerk te Paasloo een mand op de tafel in de hal van deze kerk.

Wij vragen u daarom om oude mobieltjes, cartridges/inktpatronen in deze dozen/mand te doen; zodat we Stichting de Opkikker kunnen steunen met deze oude spullen.

Stichting  de  Opkikker wilt een flinke Opkikker geven aan patiëntjes/gezinnen, die   al op jonge leeftijd met de wereld van dokteren en ziekenhuizen geconfronteerd worden. Dit heeft een enorme impact op het leven van het zieke kind, maar ook op dat van de ouders, broers en zussen.

Stichting de Opkikker zet zich daarom in, om deze gezinnen een positieve kracht en energie te geven, die ze op dat moment zo hard nodig hebben. Dit doet Stichting de Opkikker door het hele gezin mee te nemen naar een ware ‘Opkikkerwereld’, waar ze samen een onvergetelijke dag beleven.

Namens de gezinnen alvast hartelijk dank en dus van harte bij u aanbevolen!