Kerkelijk Nieuws voor zondag 7 februari 2021

Kerkdienst zondag 7 februari 2021

Oldemarkt:            9.30 uur. Ds. E.H. Jans. 

De bevestigingsdienst is verschoven naar 7 maart.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Kerkdienst zondag 14 februari 2021

Oldemarkt:            9.30 uur. Ds. E.H. Jans. 

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniël Oord

Kerkdiensten alleen online

De kerkdiensten kunt u alleen nog online volgen. U kunt zich niet meer opgeven om de diensten bij te wonen. Deze situatie zal in ieder geval blijven zolang de lockdown duurt. Hierna zal bekeken worden hoe we verder gaan.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden. De kindernevendienst gaat wel gewoon door in de Ontmoeting.

Diensten op YouTube

De kerkdiensten die via YouTube worden gestreamd, zullen na één week van YouTube verwijderd worden. U bent dus in de gelegenheid om een kerkdienst gedurende 1 week na uitzending terug te kijken.

Tienerdienst

Aan de tieners en hun ouders/ verzorgers, Na wikken, wegen en goed overleg hebben we besloten om de tienerdienst voorlopig nog niet weer te laten beginnen. We willen afwachten wanneer en hoe het voortgezet onderwijs mag starten. Wij denken dat het goed is om dan te kijken of het voor ons dan ook weer mogelijk is te kunnen beginnen. We hebben bekeken of we online de dienst kunnen verzorgen maar dat plan ook weer losgelaten. We weten dat een aantal van jullie de BEAM- diensten van de EO volgt op zondagmorgen op NPO 2. En op het moment van dit schrijven zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen van “Sirkelslag Young Lite 2021” (5 februari). Via een live videoverbinding zullen we samen leuke, verschillende spellen tegen elkaar spelen en zullen tijdens die spellen stilstaan bij het werk van Kerk in Actie.

Mooi om elkaar zo toch via digitale middelen tegen te kunnen komen al hopen we van harte om elkaar binnen niet al te lange tijd weer live te mogen treffen!

Met vriendelijke groet, Alike en Gea

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 10 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Wees erBIJ voor Kerk in Actie en doe ook mee!

De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken. Dit jaar zetten we ons als diaconie in voor Kerk in Actie èn de bij. Vanaf nu kunnen jullie zakjes bijvriendelijke bloemenmengels bij ons bestellen. De opbrengst van de verkoop gaat naar de projecten in Zuid Afrika waarover u in Alleen Samen hebt kunnen lezen en die wij met de Classis Overijssel extra steunen en onder de aandacht brengen.

Doen jullie ook mee? 

Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan 20 verschillende bloemsoorten, zodat er op elke grondsoort genoeg bloemen op zullen komen: 

  • Vlindermengsel – hier komen zowel vlinders als bijen op af, een genot om te zien;
  • Kindertuin-mengsel – met lager-groeiende bloemen die niet giftig zijn. Geen zorgen of kleine kinderen de bloemen plukken en in de mond stoppen. 
  • Bijenmengsel – het mengsel dat het meest gericht is op bijen, met ook prachtige bloemen.  

Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler, bevat uiteraard zaai-instructies en is genoeg voor 3 m2 (afhankelijk van het soort zaden). Eén zakje kost EUR 2,50, drie zakjes kosten EUR 7,00. 

Zaden kunnen besteld worden door een e-mail te sturen met naam, adres, telefoonnummer, mengsel-keuze en aantal zakjes boukje.leusink@outlook.com. Of stuur een appje naar 06 80078724.

Graag betaling door het bedrag naar de diaconie over te maken o.v.v. Wees erBIJ NL20RABO0139007776

De zakjes worden dan zo snel mogelijk in de brievenbus bezorgd. 

Bestellingen ontvangen we graag voor 8 februari, zodat jullie rond Pasen kunnen gaan zaaien!

Alvast bedankt voor jullie steun aan Kerk in Actie!

de diaconie