Kerkelijk Nieuws voor zondag 6 september 2020

Kerkdienst zondag 6 september 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.(opgave!)

Collectes: 1e Project 10 27; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 13 september 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e Compassion; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Dave Prins

Uitzending diensten

De diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt elke week de dienst uitgezonden met beeld.

Aanmelden diensten (vanaf 6 september)

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden (alleen voor de eerst volgende zondag).

Dit kan doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Kindernevendienst en tienerdienst 

Op zondag 6 september zal er voor het eerst sinds lange tijd weer een kerkdienst plaats vinden in onze gemeente. Op deze zondag zal ook het kinder- en tienerwerk weer opstarten. 

Kindernevendienst: 

· Wekelijks is er om 9.30 uur kindernevendienst in ‘de Ontmoeting. Hier starten wij ook. 

·  De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht door 1 volwassene. 

· Na de dienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald bij ‘de Ontmoeting’. 

· Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst is niet nodig. 

Tienerdienst: 

· Tienerdienst is op de 1e en 3e zondag van de maand. 

· Wij starten om 9.30 uur in ‘de Ontmoeting’. 

· Je bent welkom vanaf de brugklas tot zo oud als je maar wilt……… 

· Wij willen u vragen om de tieners aan te melden voor de tienerdienst. Zodat wij weten op wie wij kunnen rekenen. Dit kan bij Alike: alikekuit@hotmail.com of 06-14675548 of Gea: geertengeadeboer@ziggo.nl of 06-37269862. Door te mailen, appen of te bellen. 

Voor alle duidelijkheid: u meldt uw kinderen/tieners niet aan voor de kerkdienst als deze kindernevendienst/tienerdienst bezoeken. Met vriendelijke groet, De leiding van de kindernevendienst en de tienerdienst.

Hulp bij live kerkdienst (op tv)

We zijn nu al een hele tijd de kerkdiensten live op YouTube aan het uitzenden en ik krijg van verschillende kanten te horen dat dit goed ontvangen wordt. Mocht u nou problemen hebben met het bekijken van de kerkdiensten, vragen hebben of uitleg willen? Dan kunt u contact opnemen met mij. Via mail: aron.bouwer@hgop.nl. Via telefoon: 06-13409414 / 0561-452171. Ook is het mogelijk om de kerkdiensten op tv te bekijken. Dit kan echter alleen als u in het bezit bent van een zogenoemde ‘smart tv’. Ik help u graag bij de uitleg hierover. 

Vriendelijke groet, Aron Bouwer

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren vanaf 6 september weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv.Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 7 september: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Woensdag 9 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 9 september: GGG in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 10 september: Jonge ouders gespreksgroep bij Germieke Verra. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

OPROEP!!

Zoals bij u misschien wel bekend is sorteren wij met een aantal mensen al enige jaren kleding voor de stichting Nachamu Nachamu Ami, wat betekent Troost, troost Mijn volk zegt de Heere.(Jesaja 40 vers 1). De stichting is opgericht om gehoor te geven aan deze oproep van God. Zij willen zoeken naar mogelijkheden om het Joodse volk, dat om wat voor reden dan ook in nood verkeert, te helpen, steunen, bemoedigen en vertroosten. Dit ongeacht het land waar zij zich bevinden. Wij helpen hen door kleding te sorteren voor noodhulp en doen dit al een aantal jaren. De laatste jaren hebben we de mogelijkheid om dat in Ossenzijl te doen maar omdat de boerderij verkocht wordt gaat het daar voor ons stoppen. Wij doen een oproep of er misschien iemand ruimte heeft of weet waar wij dit werk kunnen voortzetten. Wilt u met ons meedenken? Voor info of tips mag u bellen of mailen met Janny Bouwer. Tel. 0561-452171 mail: fambouwer@ziggo.nl. Alvast hartelijk dank.