Kerkelijk Nieuws voor zondag 6 juni 2021

Kerkdienst zondag 6 juni 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.

                      Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins

Kerkdienst zondag 13 juni 2021

Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e  Roemenië, school Cotus; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Henriëtte Jans (in Oldemarkt)

Ossenzijl:    10.00 uur Ds. E. H. Jans. Samen met VZG.

                    Opgave via ons eigen mailadres en telefoonnummer.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Meer mensen in de kerkdienst

De PKN adviseert dat er vanaf 5 juni maximaal 60 kerkbezoekers in de kerk mogen zitten. Voor onze gebouwen zijn dat op 1,5 meter afstand maximaal 55 in Oldemarkt en 59 in Paasloo. Vanaf volgende week zondag zullen we deze aantallen hanteren.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 7 juni: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 9 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Heilig Avondmaal Landerijen

Dinsdag 15 juni a.s. vieren we weer het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Bij het betreden van de Landerijen wordt u verzocht een mondkapje te dragen tot dat u gaat zitten in de zaal. U mag plaatsnemen op 1,5 m van elkaar. PG en Herv. Kerk.

World Servants update Rosalie en Alike

Zou het doorgaan? Mogen we in de zomervakantie alweer vliegen? Zullen we allemaal ingeënt zijn voordat we op reis gaan? Hoe is het nu in Myamar en Zambia? Maandagavond 15 maart wachtten we vol spanning af wat World Servants tijdens één van hun live uitzendingen gaat zeggen….. De knoop is doorgehakt. Tot onze grote teleurstelling en ook verdriet gaat de reis ook dit jaar niet door. En nu?

Er is goed nieuws! Er gaat hoe dan ook gebouwd worden. In Myanmar komt er een prothesewerkplaats. De lokale bevolking is zelfs al begonnen met de bouw ondanks de onrustige situatie daar. De lokale bevolking is blij te kunnen gaan bouwen, maar vinden het ook jammer om de Hollanders niet te kunnen ontmoeten.

De school in Molozi (Zambia) komt er ook. De lokale bevolking is ook hier al begonnen met de bouw. Ook zij keken uit naar de samenwerking en ontmoeting. Deze ontmoeting vindt gelukkig wel plaats. Tijdens een aantal live verbindingen hebben wij contact met onze projectlocatie.

Wat gaan wij nu deze zomer doen??? Rosalie gaat hard aan het werk en verder sparen voor volgend jaar. Ze heeft haar project nog een jaar doorgeschoven. Volgend jaar gaat zij naar Nepal om klaslokalen te bouwen in de hoofdstad Kathmandu. Alike gaat dit jaar 10 dagen werken aan een project in Amsterdam in samenwerking met World Servants en stichting Present. Samen met een groep ongedocumenteerden, die vooral bestaat uit Brazilianen, gaat ze aan de slag om het gebouw op te knappen waar zich de voedselbank speciaal voor deze doelgroep bevindt. Ze gaat de ruimte opknappen en praktisch inrichten, zodat de voedselbank doorgang kan blijven vinden. Daarnaast kan ze ingezet worden om ook bij de mensen thuis een aantal klussen uit te voeren zoals schilderen, plankjes ophangen, noem maar op.

Wij kijken uit naar aankomende zomer en de kansen die God ons biedt. Wij willen u danken voor uw steun de afgelopen tijd en de giften die wij mochten ontvangen.

Wist je trouwens dat de nieuwe projecten voor 2022 sinds Pinksteren online staan? Neem een kijkje op de website om te kijken of er een mooie reis voor jou tussen zit. (https://www.worldservants.nl/werkvakanties)

Wil je meer informatie? Bel of mail Alike (alikekuit@hotmail.com of 06-14675548).

Sirkelslag

Hallo Jongelui. Vrijdag 11 Juni is het weer zo ver. Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Dan willen wij jullie hierbij uitnodigen voor Sirkelslag. Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit heel Nederland. Je speelt Sirkelslag als groep in je eigen woonplaats. Je speelt tegen duizenden andere kinderen of jongeren uit heel Nederland. Online sta je in verbinding met elkaar. Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om creativiteit, actie en teamspirit. Geef je snel op. Dit kan bij…… Hennie (0638896392), Jennifer (0617231389) of Arno (0620616550) Wij hebben er heel veel zin in. Jullie ook?? Groeten, Het Jeugdteam

Samen in actie tegen corona
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord:  de samenwerkende hulporganisaties (SHO), waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, zijn gestart met de landelijke giro 555-actie ‘Samen in actie tegen corona’. De nood is zo hoog, en de berichten uit India en andere landen zijn zo onheilspellend, dat we u vragen om deze actie te steunen.
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.

Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Ook vragen wij om uw gebed voor India en Nepal de komende tijd, en vraag ik u om een extra gift of collecte voor dit doel in overweging te nemen.

Rikkert Zuiderveld, bekend van zijn liedjes en gedichten, heeft een indrukwekkend gedicht geschreven voor de coronaslachtoffers in India. Het gedicht raakt, zoals alleen Rikkert kan raken. Kerk in actie heeft het verwerkt in een indrukwekkend filmpje: Samen in actie tegen corona | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl).

Voor uw gift: Giro555 – samenwerkende hulporganisaties |