Kerkelijk nieuws voor zondag 6 januari 2019

Kerkdienst zondag 6 januari 2019

Oldemarkt:  09.30  Ds. C. v/d Berg uit Drachten. Gezamenlijk dienst in Protestantse Gemeente. Er is deze zondag géén tienerdienst!

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar nieuwjaar te wensen onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Collectes: 1e Diaconie, 2e Kerk

Koster: Hieke v/d Valk

Kerkdiensten zondag 13 januari 2019

Paasloo:        09.30 uur mevr. H. Kramer-de Jong, gezinsdienst m.m.v. kinderkoor.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Johannes en Bertha van der Veen.

Ossenzijl:      10.00 uur  Ds. E. H. Jans. Dienst met VZG in Rehoboth.

Oldemarkt:  19.00 uur Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging.

Koffieochtend

Dinsdag 8 januari is de eerste koffieochtend van 2019. We maken er een gezellige bijeenkomst van met een drankje en een hapje. Maar ook gaan we de hersenen na al die feestdagen weer even oppoetsen. Hoe, dat vertellen we u ter plaatse; er moet iets te raden over blijven. We zien u graag vanaf kwart voor tien in de Landerijen. De vrijwilligers van de koffieochtend hebben er weer zin in.

Kaartje voor vluchtelingkinderen

Stuur jij vluchtelingenkinderen ook een kaartje? In Nederland wonen duizenden vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra. net als Divorah ( 7 jaar ) moesten zij vluchten voor bijvoorbeeld oorlog en geweld. In Nederland zijn ze veilig, maar hebben ze het vaak erg moeilijk zonder hun familie en vriendjes om hun heen. Laat vluchtelingkinderen weten dat ze er niet allen voor staan, vraag de Happy-kaart aan ! Op de voorkant van de kaart staan leuke stickers en op de achterkant kun je een vriendschapsgroet schrijven. Als je de kaart voor 15 januari 2019 naar ons terugstuurt, zorgen wij ervoor dat hij wordt bezorgd bij een kind in een asielzoekerscentrum. (https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/240698), (https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/232707)

Agenda:

Maandag 7 januari: moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur.

Dinsdag 8 januari: GGG bij de fam. Threels op de Hare. Aanvang 9.30 uur. Onderwerp: “Gezegend voor de strijd”.

Dinsdag 8 januari: GGG Ossenzijl. Bij mevr. W. Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 8 januari: Vergadering college van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 9 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 9 januari: GGG bij Mirjam de Graaf, Platteweg 31. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 14 januari: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.