Kerkelijk Nieuws voor zondag 6 december 2020

Kerkdienst zondag 6 december 2020, 2e advent

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst (Opgave)

Collectes: 1e  Roemenië project; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Annie Prins

Adventsproject zondagsschool

Net als bij de gezinsdienst verzamelen de kinderen bij/in De Ontmoeting. Ze gaan dan gezamenlijk de kerk in om op de voorste stoelen plaats te nemen. Er wordt begonnen met het aansteken van de kaars, het lezen van het gedicht en een filmpje van de zandtovenaar met inleiding van het thema. Na gebed gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst.

De Diaconiecollecte voor Project Roemenië

Mw. L. Hetebrij uit Oldemarkt stuurt al verscheidene jaren pakketten met kleding e.d. naar arme gezinnen in Roemenië. Een bijdrage in haar werk is zeer welkom, want het verzenden van pakketten en het onderhouden van contact met de gezinnen brengt veel kosten met zich mee.

Kerkdienst zondag 13 december 2020, 3e advent

Paasloo: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters;

3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Hallo tieners!

Kerstchallenge 2020: Het geheim van het Ikoon

Doe je mee met deze spannende kerstchallenge? Kom dan zondag 20 december a.s. om 9.30 uur naar De Ontmoeting om dit mee te spelen! Geef je op voor 15 december a.s. bij Alike of Gea ( mag ook via de tienerdienst app)

Omdat we samen ook graag wat willen eten en drinken duurt het programma tot ongeveer 11.30 uur.

Groeten Alike en Gea

Catechisatie

Dinsdag 8 december:    Catechisatie 14-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Vrijdag 11 december:    Clubavond 12-14 jaar. Van 19.30-21.00 uur in de Ontmoeting.

Agenda

Maandag 7 december: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Woensdag 9 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 9  december: Gavencursus in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 10 december: Jonge ouders gespreksgroep. Aanvang 20.00 uur.