Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 september 2021

Kerkdienst zondag 5 september 2021

Oldemarkt:    9.30 uur. Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Annie Prins

Ossenzijl:    10.00 uur. Ds. E. H. Jans.

                    Dienst met VZG in Rehoboth.

                    NB: Opgave voor deze dienst is niet nodig.

Dinsdag 7 september

Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen. Voorganger is mw. H. Kramer-de Jong. Aanvang 15.30 uur.

Kerkdienst zondag 12 september 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

                       Viering Heilig Avondmaal.

                       19.00 uur Ds. E. H. Jans. Praise- en 

                       voorbededienst. M.m.v. Muziekteam.

Collectes: 1e  Het Lichtpunt; 2College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Zendingsbusjes

De zendingsbusjes van Elianne en Boaz de Graaf zijn weer geleegd. Er zat weer een mooi bedrag in van €55,60 en €90,40. Hartelijk dank aan alle gevers en geefsters. Dit bedrag wordt besteed aan Compassion.

Praise Café

Het Praise Café is verschoven van vrijdag 10 september naar vrijdag 24 september.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie van 1 t/m 22 september. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 6 september: Kopy Kerkklanken aanleveren vóór 18.00 uur.

Woensdag 8 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 9 september: (Jonge) ouders gespreksgroep bij Germieke Verra. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Monumentendag zaterdag 11 september

De kerken in Blankenham, Scherpenzeel en Kuinre zijn op zaterdag 11 september geopend van 10.00-16.30 uur. Er is een fiets- en autoroute gemaakt zodat u langs alle kerken komt. Deze route is te downloaden op www.historischeverenigingijsselham.nl of http://kuinre.protestantsekerk.net/

De volgende kerken zijn open: In de Protestantse kerk te Kuinre zijn creatieve werken te zien van Cobie Sieuwerts uit Kuinre. De Kuunderse Punter, KU11, ligt ook in de Linde. De schippers van de KU11 nemen u graag mee voor een vaartochtje door de Linde. De Historische Vereniging IJsselham is ook aanwezig met materialen o.a. kadastergegevens van 1820, doopgegevens en familieberichten uit oude kranten vanaf 1820. En staan open voor uw vragen. Hoe maak je een mooie afbeelding op een steen? Nienke Smale van de Facebookpagina Steengoed geeft workshops hoe zij te werk gaat. Het thema dit jaar is ‘mijn monument is jouw monument’. In dit kader hebben we een wandel- en puzzeltocht gemaakt langs alle monumenten in Kuinre. De route is verkrijgbaar in de kerk op deze dag. Koffie en thee staan klaar.

U kunt een kijkje nemen op de Rooms Katholieke Begraafplaats op het Noorden die al sinds 1875 in gebruik is. De Protestantse Kerk te Scherpenzeel heeft een expositie tekeningen van Luthina Bles.
 “Ik teken graag zentangles, handlettering, haar/mensen en verder vind ik het erg leuk om dieren met menselijke eigenschappen te tekenen. Ik verwerk ook veel Bijbelteksten in mijn handlettering “.

Tijdens de route komt u langs de klokkenstoel te Spanga. De Protestantse kerk te Blankenham is ook geopend voor publiek. Koffie en thee staan klaar. Deze kerk is ook op zondag geopend van 13.00-17.00 uur.

U bent van harte welkom!

Startdienst Kerk en School.

Zondag 26 september hopen we weer een startdienst Kerk en School te kunnen organiseren.  Pastor Esther Pierik uit Steenwijk zal de voorganger zijn in de dienst en de kinderen van school zullen ook meewerken aan de dienst. De dienst begint om 9.30 uur. Hoogst waarschijnlijk zullen er alleen kinderen met hun ouders aanwezig kunnen zijn in de kerk (vanwege corona maatregelen).

De dienst zal wel te volgen zijn via het kanaal van de Hervormde Kerk.

Het thema is: God is bij jou.

Herdenkingsfietstocht 75 (+1) jaar vrede & vrijheid.

Na bijna 2 weken en 850 km fietsen kwamen de ruim 50 studenten uit Nederland, Duitsland en Polen dinsdag 31 augustus aan bij het voormalige kamp Westerbork.

Na aankomst was er nog een rondleiding door het voormalig kamp Westerbork. Na de rondleiding legden de deelnemers, genodigden en familie en vrienden een bloem bij het monument. De tocht werd afgesloten met diverse toespraken.

Dave Prins kijkt terug op een geslaagde, bijzondere fietstocht met heel veel indrukken, die hij niet graag had willen missen.