Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 juni 2022

Kerkdienst zondag 5 juni 2022 Pinksteren

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans.

                   Koffiedrinken na de dienst.

Collectes: 1e  Compassion; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Kindernevendienst: geen KND.

Kerkdienst zondag 12 juni 2022 Zendingszondag

Oldemarkt: 11.00 uur Ds. E.H. Jans. m.m.v. fam. Verweij,      

                   Portugal. Koffiedrinken voor de dienst.

Collectes: 1www.cristoviveportugal.nl; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Daniël Oord.

Pastoraat

Heel blij is mevr. Los-Jongschaap uit Oldemarkt dat ze eindelijk van het Isala ziekenhuis Zwolle naar het revalidatiecentrum is gegaan, nu dus het revalidatietraject en we hopen op een spoedige thuiskomst!

De heer de Boer, uit Oldemarkt heeft keelklachten en er zijn diverse onderzoeken in het ziekenhuis te Groningen. Het is afwachten wat daar uit komt?

Laten we alle zieken thuis of in zorgcentra gedenken in ons gebed!

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie van 6 t/m 26 juni. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website.

SAVE THE DATE!!! Zendingszondag 12 juni en BBQ

Op D.V. 12 juni is er in Oldemarkt een zendingszondagsdienst die om 11:00 uur begint (bij mooi weer doen we deze dienst buiten op het marktplein). Vóór de dienst, om 10:00 uur, is er gelegenheid om een bakje koffie of iets anders met elkaar te drinken.

Fam. Verweij zal tijdens de dienst het een en ander vertellen over hun zendingswerk in Portugal. De collecte tijdens de dienst, zal voor hen zijn. Laat u ook verrassen door de muzikale medewerking van het Oegandees-Nederlands gezin fam. Janssen uit Oldemarkt. Met grote regelmaat treden zij samen met Elly Zuiderveld. Hun passie is om te evangeliseren door middel van hun muzikale talenten. We hopen dat Elly er zelf ook bij zal zijn!!!!!!! Na de kerkdienst gaan we gezellig met elkaar BBQ-en. Een leuke traditie is dit inmiddels geworden.

Bij deze: u bent van harte uitgenodigd om GRATIS en ZONDER OPGAVE met elkaar te eten bij de Ontmoeting in Oldemarkt!! Aan de kinderen wordt natuurlijk ook gedacht. Verder: er staat een bakje voor een eventuele vrijwillige bijdrage. Dus lieve broeders en zusters, NOTEER DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA: 12 JUNI!!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 7 juni: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 8 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

KOFFIEOCHTENDEN, HULP GEZOCHT!!!

In oktober  hopen we weer te kunnen starten met onze maandelijkse koffieochtenden in de Landerijen. Wij zoeken nog een aantal vrouwen / mannen die ons willen helpen met het organiseren en zoeken naar onderwerpen voor deze ochtenden en voor het klaarzetten van de zaal met geluid e.d. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Imke Weemstra  tel: 0561-477343 of mevr. Wijmie Dekker tel: 0561-451538. Mochten er geen vrijwilligers(ters) bereid zijn om te helpen, dan zien wij ons genoodzaakt om helaas met de koffieochtenden te stoppen.