Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 juli 2020

Kerkdienst zondag 5 juli 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw.

H. Kramer-de Jong, Emmeloord. M.m.v. organist Henk Braad

Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters;

3. Instandhouding gebouwen.

Kerkdienst zondag 12 juli 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw.

H. Kramer-de Jong, Emmeloord. M.m.v. organist Henk Braad.

Collectes: 1. Rooseveltvakantieweek; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Pastoraat

Mw. Muis uit Kalenberg is voor revalidatie opgenomen in Zonnekamp, afdeling Botter, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk.

Dhr. J. Oord uit Oldemarkt, is afgelopen week geopereerd in Heerenveen .

Dhr. W. van Veen uit Oldemarkt, is weer thuis. Hem staat nog wel verdere behandeling te wachten.

We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Kerkklanken digitaal

Begin van dit jaar heeft u bij de Actie Kerkbalans op een strookje kunnen aangeven of u Kerkklanken digitaal wilt ontvangen en niet meer op papier. De inventarisatie van deze strookjes is helaas onvolledig. Daarom heeft de kerkenraad besloten, om vanaf dit nummer van Kerkklanken, het blad te publiceren op de website. Iedereen die wil, kan op deze manier Kerkklanken digitaal inzien. De mensen van wie wij de (juiste) mailadressen hebben, hebben hierover persoonlijk een mail ontvangen. Heeft u geen mail ontvangen en wilt u toch digitaal Kerkklanken lezen en niet meer op papier, wilt u dit dan doorgeven aan de scriba. Graag met vermelding van naam en adres. Dan kunnen we dit doorgeven aan de bezorgers van Kerkklanken.

De digitale versie van Kerkklanken staat nu op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij tot eind augustus a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende: Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren.

Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Het gaat door!

Goed nieuws: het jeugdweekend van vrijdag 28 t/m zondagmiddag 30 augustus kan doorgaan. Het is de bedoeling dat we gaan kamperen in Zeewolde. Hier is van alles te doen voor avontuurlijke jongeren! Er zijn al opgaves binnengekomen, maar er kunnen nog meer bij. Geef je voor 15 juli a.s. op bij Jennifer 06-17231379.

Enthousiaste leiding mag zich ook opgeven bij Jennifer. Er wordt een bedrag van € 15,- gevraagd als bijdrage in de kosten.

Gezellig als je ook meegaat!

Emailadres zondagsschool

Sinds kort heeft de zondagsschool een eigen emailadres. Het adres is: zondagsschool@hgop.nl.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft vakantie van 6 juli t/m 2 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mw. Kramer of met uw wijkouderling.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

World Servants

Wij, Rosalie en Alike zouden deze zomer de handen uit de mouwen steken in Myanmar en Zambia, maar gaan een jaar later op reis. World Servants, de organisatie waar we ons voor inzetten, is er in geslaagd om met de luchtvaartmaatschappij die ons gaat vervoeren, te regelen dat de reis verplaatst kan worden naar volgend jaar. Daardoor kunnen wij alsnog dienstbaar zijn in Taungoo en Molozi, maar dan een jaar later. Natuurlijk waren we graag dit jaar al op reis gegaan, maar gezien de situatie is dat nu niet verantwoord.

Het bouwproject waar we aan meewerken gaat alsnog door. World Servants heeft de bijdrage daarvoor al aan de lokale organisatie gegarandeerd. De fundering is alvast gelegd. Volgend jaar steekt de groep samen met de gemeenschap de handen uit de mouwen om het gebouw daadwerkelijk te realiseren. De mensen uit Taungoo en Molozi zien er erg naar uit om dat samen met ons te doen, net zoals wij uitzien naar de samenwerking met hen. Zo kunnen beide partijen veel van elkaar leren, wat naast de bouw een belangrijk doel van deze reis is. Nieuwe deelnemers voor de projecten van 2021 zijn ook welkom in onze actiegroep, neem dan contact op met één van ons.

Het uitstellen van de werkvakantie brengt extra kosten met zich mee, kosten die World Servants zowel in 2020 als in 2021 voor de ondersteuning en impact van de reis moet uitgeven. Samen met World Servants gaan de jongeren ervoor om €852,- persoon extra te werven, naast de ongeveer €2500,- die dit jaar al geworven is. De supporters van World Servants dragen per deelnemer €250,- bij. Dat betekent dat de groep ervoor gaat om in het komende jaar per deelnemer nog €602,- op te halen. Meer hierover is te lezen op worldservants.nl/challenge2021.

Wij blijven voorlopig dus nog actie voeren. Taarten zijn nog steeds te bestellen en lege flessen in te leveren. Voor vragen of ideeën kunt U contact opnemen met ons. Met vriendelijk groet, Rosalie en Alike

Taarten actie:           

Cake                           € 7,50

Brownie                      € 7,50

Advocaattaart            € 12,50

Kwarktaart                 € 12,50

Monchoutaart             € 12,50

Ook kunt u eigen gebakken taarten bestellen. U mag de bestelling mailen naar: rjans12@gmail.com of alikekuit@hotmail.com. Ook kunt u de bestelling appen of bellen naar 06-30570191. Wij nemen dan contact met u op om te overleggen over waar, wanneer en hoe laat u de bestelling wilt hebben. Wij willen de bestelling graag minimaal 2 dagen van tevoren ontvangen.

Lege flessen actie: Ook is het mogelijk om lege flessen bij ons af te geven. Dit levert voor ons geld op. De lege flessen kunt u afgeven bij de pastorie van de Hervormde kerk te Oldemarkt. Wij zijn natuurlijk ook altijd bereid om deze bij u thuis op te halen. Stuur ons een e-mail en wij maken een afspraak om deze te komen halen. Alvast vriendelijk bedankt!

Rosalie Jans & Alike Kuit.