Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 januari 2020

Kerkdienst zondag 5 januari 2020, gezamenlijke dienst in Protestantse Gemeente

9.30 uur : Ds. E.H. Jans uit Oldemarkt.

Collecten: Zending en  Kerk.

Koster: Koos Winters.

***Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie, thee of fris in ’t Achterhuus elkaar het beste voor 2020 toe te wensen. Allen zijn hier van harte welkom!

Kerkdiensten zondag 12 januari 2020

Paasloo:   09:30 uur ds. E.H. Jans; viering Heilig Avondmaal

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Dave Prins

Kinderoppas 2020

Er is besloten om voor 2020 geen kinderoppasrooster te maken. Het komt te weinig voor dat er kinderen in de crèche zijn. Wanneer het bij speciale gelegenheden of in vakantietijd toch nodig is dat er oppas aanwezig is, zullen er gemeenteleden worden gevraagd.

Agenda

Dinsdag 7 januari: Consistorie vergadering.

Woensdag 8 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 7 januari: Viering Heilig Avondmaal in de Landerijen Aanvang 15.30 uur

Koffieochtend

Beste mensen. Wij de vrijwilligers van de koffie ochtend willen u allen een goed en gezond 2020. Wij nodigen u van harte uit om op dinsdag 7 Januari u de gelegenheid te geven elkaar de hand te schudden, en even bij te kletsen bij een kop koffie of thee met wat lekkers. En om op het nieuwe jaar te proosten met een drankje en een hapje.

We beginnen dan om HALF ELF. Graag tot dan!

Kledingverkoop vluchtelingen Luttelgeest

Er is dringend behoefte aan herenkleding en aan winterjassen, schoenen en handschoenen voor zowel mannen, vrouwen alskinderen. Ook ontvangen we graag maillots voor kinderen. Helpt u mee?

Kledingteam A.Z.C.