Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 december 2021

Kerkdiensten zondag 5 december 2021, 2e Advent.

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E.H. Jans. Bevestiging

                      ambtsdragers. Ook tienerdienst.

                      NB: Er is geen koffie drinken na de dienst.

Collectes: 1e  Roemenië; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Daniël Oord

De collecte voor Roemenië

Helpt u ook weer mee om mw. Hetebrij geldelijk te ondersteunen in het verzenden van pakketten met kleding e.d. voor arme gezinnen in Roemenië? Uw bijdrage in deze is van harte welkom. De Diaconie

Kerkdiensten zondag 12 december 2021, 3e Advent

Paasloo:    9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Annie Prins

Oldemarkt:      16.00 uur Mw. H. Kramer. Jeugddienst.

                        M.m.v. Dedicated to God.

Collectes: 1e  Kerstgift sponsorkinderen Compassion;

2e  Onkosten.

Beamer: Joël de Graaf

NB: De dienst is verplaatst naar 16.00 uur.

Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich wekelijks aanmelden via: reservering@hgop.nl of 06-83437990. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Jubileum

Vrijdag 10 december a.s. vieren de heer en mevrouw Visser uit Oldemarkt  hun 50-jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd. Gods zegen toegewenst op deze bijzondere dag.

Oproep wijkcontactwerkers

We zijn op zoek naar 4 mensen voor het wijkcontactwerk. Dhr. Buijert heeft iemand nodig voor Ossenzijl/Kalenberg en  iemand voor een wijk in Oldemarkt. Mw. De Jonge zoekt iemand voor Paasloo en Mw. Veenstra zou graag iemand hebben voor een wijk in Oldemarkt. Voor meer informatie kunt u terecht bij bovenstaande personen. L. Buijert: 0561-451391, T. de Jonge: 06-21851464 en M. Veenstra 06-13931052.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052. I.v.m. verhuizing is er tussen 27 november en 12 december geen mogelijkheid om collectemunten te halen.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Israëlwerkgroep

Wij ondersteunen Rechalim een nederzetting in Israël.

Wij willen hen graag helpen bij de aanschaf van bewakingscamera’s. Dit voor de veiligheid van de inwoners. Daar is geld voor nodig. Naast de giften en de collectes hebben wij een mooie actie bedacht. Wij hebben prachtige fotokaarten te koop voor € 1,00 per stuk. Dubbele kaarten met envelop. De meesten zijn zonder tekst zodat het voor veel gelegenheden gebruikt kan worden. Maar ook voor kerst, geboorte, beterschap, condoleance …

Verkrijgbaar bij Janny Bouwer. Tel 0561-452171, email: fambouwer@ziggo.nl

Agenda

Maandag 6 december: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Woensdag 1 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 7 december: 12-15 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 9 december:        16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Koffie morgen in het Achterhuus

Woensdag 8 december staat de koffiemorgen in mijn agenda. Maar… helaas gaat deze niet door, net als het kaarten maken. We zitten te dicht bij elkaar en de 1,5 meter zijn we zomaar vergeten. Aangezien de besmettingen omhoog gaan, is het niet verantwoord. Dus, tot nader bericht gaan de kaartenmorgens en de koffiemorgens niet door. Rest ons niets anders dan u alle goeds toe te wensen voor de komende tijd. Hartelijke groet van Weimpje Rustige en Els Brouwer.

Bijbellezing Landerijen

Ook de Bijbellezing van maandag 13 december in de Landerijen gaat niet door.

Graag vragen wij als Diaconieën van beide kerken uw aandacht voor het volgende:

Van de stichting “Zorg veur mekaar” voorheen de werkgroep Echtparenweek Overijssel/ Flevoland ontvingen wij het volgende verzoek. Wij delen hierbij het volledige bericht. Begin bericht: “Zoals elk jaar organiseren wij (een groep van +/- 25 vrijwilligers),een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in het Nieuw Hydepark te Doorn. (voorheen Roosevelthuis) Dit is een vakantiehuis/zorghotel voor gehandicapten van de gezamenlijke diaconieën. Wij stellen ons hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgd wordt, zodat ze beide kunnen genieten van een fantastische week. Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke week is geworden. U kunt voor foto’s terecht op onze site www.zorgveurmekaar.nl
U begrijpt dat hier kosten aan zijn verbonden, deze kosten kunnen wij relatief laag houden omdat we met vrijwilligers werken. Uiteraard moeten wij wel betalen voor ons verblijf in het Nieuw Hydepark en de mensen die daar in dienst zijn.
De kosten voor deze week bedraagt € 1350– per echtpaar. Dit is een heel bedrag voor verschillende paren en het is dan ook zeer welkom als de diaconieën hierbij een tegemoetkoming zouden kunnen doen.
Graag zouden wij aan u vragen om bij u in de gemeente eens rond te kijken naar echtparen die voor onze week in aanmerking zouden komen. Tevens zouden wij dan ook die echtparen uit uw gemeente willen uitnodigen om met ons een week mee te gaan naar het Roosevelthuis. Voor dit jaar zal dat zijn van 05 t/m 12 februari 2022. Mochten er echtparen zijn die zich willen aanmelden dan verzoeken wij u een mail te sturen naar onderstaand mailadres zodat wij u een aanmelding en medisch formulier op kunnen sturen. Natuurlijk volgen wij de regels van het RIVM en houden wij ons het recht voor om als het nodig zou zijn de week te annuleren. Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag via onderstaand mailadres.
E-mailadres: contact@zorgveurmekaar.nl Met vriendelijke groet, Namens “zorg veur mekaar” Jan-Pieter van der Schaaf, Erica Jaspers, Hanny Koerssen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben aan de Diaconie dan kunt u terecht bij een van de diakenen!