Kerkelijk Nieuws voor zondag 5 april 2020

Kerkdienst zondag 5 april 2020, Palmzondag

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren.

Liturgie

Lied/Psalm 91: 1,2 & 8

Bemoediging en groet – gebed

Lied 550 Verheugt u, gij dochter van Sion

Lezen: Zacharia 9:9-17 & Mattheüs 21:1-17

Overdenking: ‘Hij komt’

Lied 574 Glorie zij U, Christus, U leed onze nood

Dankgebed en voorbede – Zegen

Lied 556 Alles wat over ons geschreven is

Voor de kinderen kunt u op www.debijbel.nl/bijbelbasics verhalen vinden voor kinderen.

Diensten

Zoals u hebt kunnen lezen zullen er elke zondag een korte online-dienst uitgezonden worden. Ook de Vespers zullen op deze manier gehouden worden. Voorts zal er op Goede Vrijdag één dienst worden gehouden en uitgezonden en wel op dezelfde tijd als de vespers, ’s avonds om 19.30 uur dus. Als u zorgt dat u zelf wijn in huis hebt dan kunnen we toch samen, zij het middels online verbinding, het Heilig Avondmaal vieren. Voor 2 euro zijn er ook vaak wel kleine flesjes wijn beschikbaar in de winkels mocht u normaliter geen wijndrinker zijn.

Pastoraat

Dhr. Bergsma uit Tuk mocht weer thuiskomen vanuit het ziekenhuis. Goed nieuws. We wensen hem Gods kracht bij het verdere herstel.

Vanwege de landelijke richtlijnen wordt pastoraal bezoekwerk niet aangemoedigd, zeker niet onder hen die zich in een kwetsbare leeftijd of situatie bevinden. Het is best lastig om daar een goede weg in te zoeken omdat het pastorale bezoekwerk zoveel zegen kan brengen. Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Voor alle jongeren,

Jullie hadden het vast ook zelf al wel bedacht maar toch even voor alle duidelijkheid; 18 april, een dag de handen uit de mouwen steken voor Stichting Present Steenwijkerland wordt ‘m in deze corona tijd natuurlijk niet. Zodra deze vervelende periode voorbij is gaan we samen met Present een nieuwe datum prikken. Wij hopen dat je dan present wilt/ zult zijn!                                                                           

Hartelijke groet, Alike en Gea

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp:

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diaconie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt dit jaar gehouden van 29 augustus tot en met 5 september 2020( week 36). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.

Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Klaas Pompstra (0561-452113) of  Femmie Minnema (0561-451212). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 30 mei 2020.

Stichting Present

Present draagt graag bij op een manier die aanvullend is op deze initiatieven, zoals we dit altijd al doen. We denken aan cliënten van hulpverleners die niet zo makkelijk toegang hebben tot hulp, door wat voor reden dan ook, maar die dit wel hard nodig hebben. Onze stads- en dorpsgenoten die weinig tot geen netwerk hebben, geen sociale kring en te maken hebben met eenzaamheid, ziekte of financiële beperkingen. Wij zoeken daarom (groepjes of individuele) vrijwilligers die deze mensen willen bemoedigen en ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan:

·                    Een EHBV pakketje (Eerste Hulp Bij Verveling) samenstellen en weggeven,

·                    boodschappen doen,

·                    kaartjes sturen,

·                    even bellen / skypen / WhatsAppen,

·                    spelletje doen via mobiel / internet,

·                    bidden voor rust,

·                    tuin even opknappen,

·                    ramen lappen (met 1 of 2 personen),

·                    hond uitlaten,

·                    bosje bloemen voor de deur leggen,

·                    medicijnen brengen, 

·                    Voedselbank: pakketten ophalen en bezorgen 

Of op welke manier dan ook! Gewoon uw idee, hoe u in deze tijd kunt omzien naar een ander. Het hoeft u niet veel te kosten, niet financieel en niet qua tijd, maar het betekent heel veel voor iemand bij u in de buurt. Doet u met ons mee? Wil jij je hulp aanbieden als vrijwilliger? www.stichtingpresent.nl/steenwijkerland/aanbod-corona-hulp

Oecumenische dienst

Door het corona virus kunnen we op 19 april a.s. geen dienst houden in de R.K. Kerk te Oldemarkt. Begin februari kwamen we als commissieleden bij elkaar om de dienst voor te bereiden; een week later was Albert Weemstra, de voorganger aanwezig en kozen we voor het thema: Vrijheid moet je koesteren. Wie kon bedenken dat 6 weken later de wereld in gevecht is tegen een virus. Ons leven is totaal veranderd. De volgende oecumenische dienst staat gepland op 8 november eveneens in de R.K. Kerk. Wat we nu kunnen doen is onze handen vouwen en vragen onze Hemelse Vader om kracht en elkaar toezingen: Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Ook onze beide gemeenten doen mee aan de paasgroetenactie. Echter vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus zullen de kaarten niet aan u uitgedeeld worden, maar zullen de beide Diaconieën zorgdragen voor verzending. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Met broeder- en zustergroet, de beide Diaconieën  (PG en HGOP)

Koffie ochtend…

Net als heel veel andere dingen die voor u worden georganiseerd en…. jammer genoeg niet door gaan.

Valt hier ook de koffie ochtend van 7 april onder. Helaas onze afsluitende morgen kunnen we dus niet houden.

We hopen en bidden dat het goed gaat met u allen. De morgen van 7 april wilden we afsluiten met lied 416. Het lied dat ons allen aanspreekt. We moeten het nu allemaal maar zelf op ons eigen plekje zingen! We hopen elkaar in september weer te ontmoeten en in Zijn naam elkaar te begroeten!  Ga met God en Hij zal met ons allemaal zijn! Alle goeds toegewenst, met een hartelijke groet van de vrijwilligers van de koffie ochtend.