Kerkelijk Nieuws voor zondag 4 oktober 2020

Kerkdienst zondag 4 oktober 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Israëlzondag.

                   Ook tienerdienst. (opgave)

Collectes: 1e Israëlwerkgroep; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Israëlwerkgroep.

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Daniël Oord

Kerkdienst zondag 11 oktober 2020

Paasloo: 9.30 uur. Mevr. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e PDC de Herberg; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kindernevendienst: Dave Prins

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden (alleen voor de eerst volgende zondag).

Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Collectebestemmingen Israelzondag:

*Tijdens de dienst is de 1e collecte bestemd voor:

Rechalim de nederzetting die wij steunen via CFOIC (Christian Friends of Israeli Communities).

*De uitgangscollecte is bestemd voor Aleh.

ALEH is een Israëlische organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap en die zowel verstandelijk als lichamelijk zeer beperkt zijn. Meer dan 750 baby’s, kinderen en jongvolwassenen worden in al hun behoeften voorzien op de vier locaties van ALEH, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Aleh…

–          Koestert en beschermt kwetsbaar leven;

–          Zorgt voor iedereen, Jood, Moslim en Christen!

–          Is een plek van verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in Israël die samen voor meervoudig gehandicapte kinderen zorgen!

–          Ondersteunt andere organisaties die in moeilijke omstandigheden verkeren en assisteert deze met kennis en ervaring. Aleh traint en begeleidt o.a. organisaties in de Palestijnse gebieden en Oost-Europa

–          Heeft uw hulp nodig om de benodigde zorg te bieden aan hulpbehoevende kinderen!

Jubilea

Op zaterdag 10 oktober zijn dhr. en mw. v/d Valk-Stellingwerf uit Oldemarkt, 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en een fijne dag toegewenst.

Studeren in het buitenland

Jolijn Boogaard is begin september vertrokken naar Spanje waar ze een studie is gaan volgen. Het is leuk om als gemeente te laten weten dat aan haar gedacht wordt door een kaartje te sturen. Het adres is: Hispania, attn. to Jolijn Boogaard, Carrer de Cavanilles 6, 46010 València, Valencia Spain.

Huwelijk

Op vrijdag 2 oktober zijn Lennard van der Zijden en Jannieke Oosterveld in het huwelijk getreden. Het adres van Lennard en Jannieke is in Lexmond.

Kerkklanken

Kopij inleveren voor de volgende editie is uiterlijk 19 oktober vóór 18.00 uur.

Complimenten

COMPLIMENTEN, COMPLIMENTEN voor alle mensen, die zoveel hebben bijgedragen, dat de kerkdiensten vanaf half maart online te volgen zijn en het werd iedere keer beter met: beeld bij het geluid, de liederen van de diverse liedboeken werden leesbaar, de organist gaf nog een toegift van zijn orgelspel na de dienst  etc., grandioos! En  …  vanaf  1 september j.l. kunnen en mogen we weer naar de kerk; ook dat heeft de nodige voorbereiding nodig, opnieuw het werk van vele mensen. Wat is er enorm werk verzet, wat zeer veel tijd heeft gekost en wat heeft iedereen zijn best gedaan in deze corona tijd, dus alle mensen: DANK, DANK, DANK!

Astrid Elzenaar

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 5 oktober: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 6 oktober: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 7 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 7 oktober: GGG in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur. Onderwerp H. 14: De wereldkerk.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 6 oktober:      Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 8 oktober: Catechisatie 14-16 jaar. Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.

Vrijdag 9 oktober:      Clubavond 12-14 jaar. Van 19.30 tot 21.00 uur in de Ontmoeting.

Open huis Israëlproducten:

Van harte nodigen wij jullie zaterdag 10 oktober a.s. tijdens op ons “open huis”, voor de verkoop van mooie producten rechtstreeks afkomstig uit het Beloofde Land. De verkoop heeft als doelstelling de duizenden terugkerende Joden te steunen. De producten worden o.a. ingekocht bij kleine kibboetsen en kleine werkplaatsen, die veel immigranten aan het werk helpen.

In tegenstelling tot de aankondigingen die vermeld staan op de uitnodigen is het niet nodig om een afspraak te maken. De Ontmoeting is ruim genoeg om rekening met elkaar te houden. Kom gezellig langs ook voor een praatje bent u van harte welkom van 10.00-16.00 uur in “de Ontmoeting”, Marktplein 9, Oldemarkt. Als u dit liever niet wilt mag u mij ook telefonisch of per email uw bestelling doorgeven. U kunt het assortiment ook bekijken op www.israelwinkel.nl

Consulente: Janny Bouwer, tel. 0561-452171 / email : fambouwer@ziggo.nl