Kerkelijk nieuws voor zondag 4 november 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                Gezinsdienst m.m.v. kinderkoor Spirit uit Emmeloord.

Collectes: 1e Zambia, familie Koning; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf.

Beamer: Sjaco Bouwer.

Brief Michael Tembo (collecte Zambia)

Hallo lieve vrienden, Voor de support die jullie geven zal ik altijd dankbaar blijven, ook financieel. Met mijn familie gaat het goed; zeker ook met de twee kleinkinderen. Alleen is de hoeveelheid werk toegenomen en dat vraagt veel van ons. Ik blijf vertrouwen op God die ons heeft geroepen Hem te dienen. Wat wel is veranderd is het aantal leden in de lokale kerken. De aantallen zijn verdubbeld. Daarom zijn we gesplitst in Mkushi-Oost en Mkushi-West. Ik moet dus nog meer tijd investeren in leiderschap. Dat is een hele uitdaging. Meer tijd moet worden gegeven aan de opbouw van het leiderschap. De Bijbelschool kon afgelopen maand helaas niet doorgaan. Er zijn verschillende mensen overleden en anderen ernstig ziek geworden. De vrouw van Obed, één van de leraren, is gestorven. Onze buurman in Miloso pleegde zelfmoord. De vrouw van één van de kerkleiders is overleden. De auto doet het gelukkig nog steeds heel goed. Wel moeten we eind november de banden vervangen. De weg naar Miloso biedt hier en daar nog steeds een uitdaging (grote kuilen en hobbels). Economisch gaat het niet de goede kant op. Deze maand gingen de brandstofprijzen omhoog. Dat betekent dat essentiële levensbehoeften veel duurder zijn geworden. Zo wordt het leven zwaarder. Dit is wat ik tot zover met jullie wil delen. Hartelijke groet, Michael Tembo.

Woensdag 7 november 2018 Dankdag voor gewas en arbeid

Oldemarkt: 19.30 uur ds. E.H. Jans, dienst in P.G.O.

Collectes: 1e Dorcas; 2e Kerk

Kerkdiensten zondag 11 november 2018

Oldemarkt: 11.00 uur Mevr. H. Kramer-de Jong, jeugddienst m.m.v. Message uit Wolvega. Koffie drinkenvoor de dienst.

Collectes: 1e Door commissie bepaald; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs, fam. Boogaard

Beamer: Jelmer Trox

Ossenzijl:    10.00 uur Ds. E.H. Jans en dhr. G. de Haan.

                     Gezamenlijke dienst met Vrije Zendingsgemeente. Viering Heilig Avondmaal

Ophaaldienst opgeheven

Omdat van de ophaaldienst weinig gebruik meer wordt gemaakt, heeft de diaconie besloten om deze met ingang van november op te heffen. Mocht u toch vervoer nodig hebben naar een kerkdienst, dan kunt u contact opnemen met dhr. Peter Dekker (451538).

Collectebonnen

Vanaf 1 november heeft Mijntje Veenstra-Blaauw het stokje van Shelley Tietema-Price overgenomen voor wat betreft de uitgifte van collectebonnen. Haar adres: Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt (graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394). Fijn dat Mijntje deze taak op zich wil nemen en hierbij willen wij tevens Shelley bedanken voor het tijdelijk waarnemen van deze taak. Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp

Stem op het streekverband Noordwest Overijssel, tijdens de Coöperatieweken van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Wij organiseren ieder jaar een vakantieweek in het ROOSEVELTPAVILJOEN IN DOORN voor mensen uit Overijssel met een lichamelijke beperking. Ben je lid, of is je familie (vader, moeder, opa, oma) lid van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, dan nodigen we jullie uit om tussen 1 en 15 november je stem op ons uit te brengen.

Wij zouden dit heel fijn vinden, want zo kunnen we wat extra’s verdienen om de vakantie voor onze gasten nog een beetje mooier te maken. #Rooseveltvakantieweek #RabobankMeppelStaphorstSteenwijkerland

Dorcas Voedselactie in de week van Dankdag voor Gewas en Arbeid 4/11 – 11/11 2018

Wij zijn Dorcas: “We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.

Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig.” Voedsel voor nu én later. Tijdens de Dorcas Voedselactie wordt niet alleen voedsel ingezameld, maar ook geld. Dit geld zet Dorcas zo in dat mensen dankzij vaktrainingen en microkredieten voortaan hun eigen inkomen kunnen verdienen. Zo zorgt de Dorcas Voedselactie voor voedsel voor nu en voedselzekerheid voor later. Bij supermarkt Coop in Oldemarkt kunt u zaterdag 10 november terecht om mee te werken aan een pakket. En… deze voedselpakketten moeten op transport gezet worden, ook dat brengt weer kosten met zich mee. Er zijn drie mogelijkheden om dit project te ondersteunen:

1. Gift in de dankdienst van 7 november 2018.

2. Gift in enveloppe met daarop Dorcas in een gewone kerkdienst.

3. Producten op za. 10 nov. afgeven aan de mensen die in Coop aanwezig zijn om deze in ontvangst te nemen.

De diaconie vraagt uw ondersteuning om dit werk mogelijk te maken.

 

Hieronder een lijstje met houdbare/toegestane producten:

2 flessen zonnebloemolie à 1 liter

2 pakken suiker à 1 kilo                                                                                                                 2 kilo rijst                                 

3 pakken macaroni à 500 gram

1 pot jam                                                                  

1 blik vruchten à 800 gram

2 doosjes (vruchten)thee

2 tubes tandpasta

3 zakjes droge soep (geen Cup-a-Soup)                    

1 blik limonadesiroop (geen plastic fles)

1 pak theebiscuitjes

1 blok zeep

2 tandenborstels

1 fles shampoo

1 blik groenten à 800 gram (geen glazen potten)

1 pakje (lange) kaarsen (2 à 3 stuks)

1 pakje traditionele cacao (bijv. Droste of Van Houten)

1 pak Liga (geen Milkbreak)

Bovengenoemde hoeveelheden vormen samen één pakket.

Wilt u in verband met douanevoorschriften geen andere producten in de doos doen?

Tip: Koop bewust, koop eerlijke producten.

Producten dienen tot minimaal zes maanden na aankoop houdbaar te zijn.

Koffie ochtend… koffie ochtend… koffie ochtend…

Mensen vragen ons weleens wat doen jullie eigenlijk op die koffie ochtenden. Nou hier dan even een kort verslagje van de vorige twee keer: We beginnen met een kopje koffie/thee, daarna volgt de opening met een kort meditatief moment. Dan krijgt de spreekster of spreker het woord, dat kunnen zeer uiteenlopende onderwerpen zijn. Zo was in september onze nieuwe pastor, mw. Esther Pierik bij, ons zij liet ons beelden zien en vertelde over haar pelgrimstocht naar Iona een druk bezocht pelgrimseiland voor de kust van Schotland. Vorige maand waren er drie dames van het Riemkeshuis uit Steewijk. Zij hebben ons meegenomen in de wereld van het hospice. Wat gebeurt daar en hoe gaat dat allemaal. Een leerzame morgen die heel wat vragen opriep. Wilt u er ook wel eens bij zijn??? dat kan want 6 november is de volgende koffie ochtend. Met een andere spreker en weer een heel ander onderwerp. U bent van harte welkom in de grote zaal van De Landerijen. Om 10.00uur staat de koffie/thee weer voor u klaar!

 

Najaarsconcert Jedutun

Op 11 november organiseert Christelijke Muziekvereniging ‘Jeduthun’ haar najaarsconcert. De fanfare onder leiding van Geert Jan Kroon brengt een afwisselend programma ten gehore, van stemmige hymnes tot popmuziek. Ook het jeugdorkest onder leiding van Amber Dragtsma zal een aantal nummers ter gehore brengen. Het concert begint om 14.30 in de Hervormde kerk te Oldemarkt. U bent van harte welkom, de toegang is gratis.

Agenda

Maandag 5 november: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 6 november: 10.00 uur – Koffiedrinken in de Landerijen.

Dinsdag 6 november: Jonge ouders gespreksgroep bij Regien Mendel, t Westert 5. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 7 november: Bidstond in de Ontmoeting om 9.00 uur.

Woensdag 7 november: Gezamenlijk diaconievergadering na de dankdag-dienst. In het Achterhuus.

Donderdag 8 november: Kinderkoor vanaf 4 jaar. Hoofdstraat 71. Van 15.45-16.30 uur