Kerkelijk nieuws voor zondag 4 maart 2018

Kerkdiensten zondag 4 maart 2018

Deze zondag is er een centrale dienst in Paasloo. Voorganger is mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Tijdens de dienst is er kindernevendienst en tienerdienst.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en familie Jans.

                   

Zondag 11 maart 2018

Oldemarkt:  09.30 uur Ds. E. H. Jans.

NB: De avonddienst vervalt i.v.m. de gemeentedag.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eigen jeugdwerk.

Kinderoppas: Hennie Oord en Caitlyn Tietema.

Beamer: Aron Bouwer.

 

Jubileum

Op D.V. woensdag 7 maart zijn dhr. en mevr. Kraak-Otten 50 jaar getrouwd. Wij willen hen van harte feliciteren met dit jubileum en wensen u Gods nabijheid toe.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

25 feb.          Wilfred Koers     0561 – 452206

4 mrt.

Fam. Kooij

0561-451964

11 mrt.

Jan Kroes

0561-452010

18 mrt.

Kees Weemstra

0561-451898

25 mrt.

Tineke Jansons

0521-522090

 

Collecte opbrengsten

Rectificatie: De vermelde collecteopbrengsten van zondag 11 februari (gezamenlijke dienst) zijn verkeerd genoteerd. De juiste opbrengsten waren:

KiA Missionair werk:             € 112,85

Kerk:                                      € 92,35

 

De collecteopbrengsten van zondag 18 februari waren als volgt:

                                                           Paasloo           Oldemarkt

St. vrienden van de Hoop:                 € 74,46            € 97,80

College van Kerkrentmeesters:          € 52,75            € 62,05

Instandhouding gebouwen:               € 62,20            € 15,20

 

Bloemen

De bloemen uit de diensten van 18 februari zijn gebracht bij dhr. J. Beugelink in Ossenzijl en bij mevr. Postma-Lok in Kalenberg.

 

Giften

Mevr. H. Boltjes, familie Wicherson en mevr. J. van Beek ontvingen beiden € 10,– voor het bloemenfonds. Mevr. L. Hetebrij ontving € 15,– voor Compassion. Tenslotte een gift van € 10,– voor de kerk via mevrouw H. Kramer. Alle gevers hartelijk dank!

 

Opgeven gemeentedag

Beste broeders en zusters! Omdat het steeds maar blijkt dat het fijn is om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten, anders dan anders, zijn we van plan om weer een gemeentedag te organiseren. Dit gaat gebeuren op zondag 11 maart D.V. na de morgendienst in Oldemarkt. Het is tijd om een revanche te nemen op de sjoelwedstrijd van enige tijd geleden. Ook zullen we weer met elkaar de maaltijd (verschillende soepen etc.) gebruiken. Opgeven tot en met 9 maart kan via de mail: info@bakkerijboogaard.nl of in de brievenbus bij bakkerij Boogaard. Graag met vermelding van naam en aantal personen.

 

Studieseminar door ds. Henk Poot in Oldemarkt over

“Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes”
Op dinsdag 27 maart is er in Oldemarkt de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. De andere data zijn: dinsdag 3 en 10 april. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes. De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw de Ontmoeting, Marktplein 9 in Oldemarkt.  De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.|
Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes.

In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoeld hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. In de Thora toont God immers ook zijn liefde en genade (Exodus 34:6), maar dit gaat een stap verder: nu is het Woord van God in vlees en bloed in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van het Woord niet ongedaan gemaakt. Voor Israël en ons verborgen is Hij aan de rechterhand van God voorspraak van zijn broeders en zusters.

 

Hartland Vrouwenreis 24 april -2 mei 2018.

Het is alweer vijf jaar geleden dat ik enthousiast terug kwam van de Vrouwenreis naar Israël.

In april 2018 gaat er opnieuw een Vrouwenreis naar Israël, een aantal vrouwen uit Oldemarkt hebben zich al voor de reis aangemeld.

Het is een unieke ervaring. Henriet Poot gaat mee als  reisleidster en Ayalla Zion is onze gids.

“Ik ging om vrouwen daar te bemoedigen, maar ik kwam zelf bemoedigd terug”.

Ga mee op een verrassende ontdekkingsreis naar vrouwen in het Hartland van Israël. Bezoek het Bijbelse Shilo, Jeruzalem, geniet van het eten op een weergaloze plek aan de rand van de wildernis van Judea, vier de Sabbat met Joodse vrienden, luister naar de verhalen van de overlevenden van terreur en laat je verwennen  in een parfumfabriek, schoonheidssalon of een heerlijk glas wijn in de heuvels van Benjamin.

Altijd al kennis willen nemen van de gewoonten en tradities van het Joodse volk? Leer ze dan uit eerste hand van Joodse vrouwen.

Ga mee naar een Joodse school, ontmoet Israëlische kunstenaars en geniet van goede gesprekken in Jeruzalem.

Hartverwarmende vrouwen en plaatsen in het Bijbelse land met mensen om van te houden. Dus ga met ons mee ! U vindt meer informatie en u kunt zich aanmelden bij:  Relireizen / groepsreizen / CVI / Vrouwenreis 18002

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met mij op. Sonja Karssen (0521-360190 )

 

Oproepje!

We zoeken iemand die zitting wil nemen in de voorbereidingscommissie van de zendingsdienst op de zendingszondag 27 mei a.s. In totaal komen wij 2 a 3 keer in vergadering bij elkaar. Lijkt het u / jou leuk ? neem dan contact op met Mijntje Veenstra telno: 0561451394

 

Verkoop Israëlproducten

Wij nodigen u uit op ons “open huis” voor de verkoop van Israëlproducten zaterdag 10 maart a.s. van 10.00 – 16.00 uur.

In gebouw “de Ontmoeting”, Marktplein 9 Oldemarkt. Op deze manier willen we de vriendschap met Gods volk laten zien en bij aankoop van een product helpt u de duizenden naar Israël terugkerende Joden te steunen. Kom vrijblijvend eens kijken.

 

World Servants

In de zomer van 2018 staat er weer een super toffe uitdaging te wachten! Nyarushishi, Rwanda! Samen met de lokale bevolking van Nyarushishi gaan we bouwen aan een kleuterschool en gaan we een aantal moestuinen aanleggen. We doen dit voor de gezinnen met jonge kinderen in het dorp zodat ze naar school kunnen gaan.  Dit project is een onderdeel van het programma van Stichting Red een Kind en een de lokale partnerorganisatie AEE om armoede te verminderen en dorpen sterker te maken. Het unieke van dit project is dat er gewerkt wordt in een dorpsbrede aanpak. De dorpsgemeenschap wordt op veel fronten ondersteund en iedereen in het dorp is daarbij betrokken. AEE leert de inwoners van Rusizi hoe ze door samen te werken zichzelf uit de armoede kunnen helpen, zodat extra hulp over een poosje niet meer nodig is. Je bent in dit project dus onderdeel van een traject van 7 jaar waarin Red een Kind met een dorp aan de slag gaat. Voor dit project is ook geld nodig! Wilt u mij sponsoren? Alle beetjes helpen! 😉 Dit kan op: geef.ws/alike Alvast bedankt, Alike.

 

Koffieochtend…koffieochtend…koffieochtend…

Dinsdag is het alweer 6 maart, de eerste dinsdag van de maand! Dus nodigen we u allen weer hartelijk uit voor onze koffieochtend! Deze morgen komt dhr. de Jong. Hij is blind en brengt zijn blinde geleide hond mee. Hij wil ons vertellen wat het is om blind te zijn en wat zijn hond voor hem betekend. Weer een heel andere morgen dus.  Komt u ook? Om 10.00 uur staat de koffie en/of thee weer voor u klaar in de Landerijen.

 

Agenda

Dinsdag 6 maart: GGG bij familie Karssen, Beulakerweg 16 te Giethoorn. Aanvang 9.45 uur.

Dinsdag 6 maart: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 7 maart: Bidstond om 9.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 7 maart: GGG bij JJ en Annie Luth in Nijetrijne. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 8 maart: Mannengroep bij Jan Oosterveld. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 11 maart: Gemeentedag

Dinsdag 20 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting

 

Catechisatie

Dinsdag 6 maart:         Jeugd 12+ in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur

Donderdag 8 maart:     Jeugd 14+ in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur

 

Tenslotte

Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden,

verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,

de koning komt de vredesstad bevrijden

en de woestijn zal bloeien als een roos.

(NLB 546)