Kerkelijk Nieuws voor zondag 4 april 2021

Kerkdienst zondag 4 april 2021, 1e Paasdag

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Film in de Ontmoeting

Beamer: Remco Trox

De paaszangdienst met de VZG gaat niet door.

Diaconiecollecte Project 10 27 

Het gaat hier om hulp te bieden aan vrouwen met een moslimachtergrond. Sommige vluchtelingen in Nederland hebben traumatische dingen meegemaakt. Veel vrouwen zijn misbruikt en soms ook slecht behandeld. De medewerksters van Evangelie & Moslims begeleiden deze vrouwen bij de verwerking van hun ervaringen. Verder worden plaatselijke kerken en gemeenten ondersteund om voor hen en hun gezinnen een nieuw thuis te zijn. Dit is een project van stichting Evangelie & Moslims.

Kerkdienst zondag 11 april 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  PDC Herberg; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Dave Prins

Beamer: Joël de Graaf

Kerkdiensten alleen online

Tot nader bericht zijn alle kerkdiensten online te volgen.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden.

Pastoraat (1)

Mevr. A. Poelsema-Muis verblijft in revalidatiecentrum Reggersoord, Afdeling 1 kamer 5; Reggersweg 1,7943 KC Meppel

Wij wensen alle zieken en eenzamen, ook die hier niet met name staan genoemd, Gods nabijheid toe.

Pastoraat (2)

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 7 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 7 april: GGG in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 8 april: Jonge ouders gespreksgroep in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Wij wensen u  fijne en gezegende Paasdagen toe.