Kerkelijk Nieuws voor zondag 31 oktober 2021

Kerkdienst zondag 31 oktober 2021

Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans gezinsdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst

Koffiedrinken na gezinsdienst
Na de gezinsdienst vandaag  kunt u koffie, thee of frisdrank komen drinken in de Ontmoeting. We hopen op uw komst!

Kerkdienst woensdag 3 november 2021, dankdag.

Oldemarkt: 19.30 uur Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek. 

                   Dienst samen met PG in Gereformeerde kerk.                                                                                                                  

Collectes: Dorcas

Kerkdiensten zondag 7 november 2021

Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam.

                      Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Annie Prins.

Ossenzijl:     10.00 uur. Dhr. G. de Haan.

                     Dienst samen met VZG in Rehoboth.

Collectes:     Bestemd voor VZG

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 2 november: Bijbelstudie Korinthebrieven. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 3 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 2 november:     12-15 jaar om 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 4 november: 16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Agenda:

Maandag 1 november: Bijbellezing in de Landerijen.      Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 10 november: Koffie drinken in …………..   Aanvang 10.00 uur.

Maandag 15 november: Bijbellezing in de Landerijen.    Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 24 november: Kaarten maken in ………….   Aanvang 10.00 uur.

Maandag 13 december: Bijbellezing in de Landerijen.    Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 8 december: Koffie drinken in ……………   Aanvang 10.00 uur.

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 1 november is weer de 2 wekelijkse Bijbellezing in de Landerijen. Ook mensen buiten de Landerijen zijn hierbij van harte welkom. Het is een korte dienst die begint om 19.00 uur, een schriftlezing en een korte overdenking. Er wordt gezongen o.l.v. orgelmuziek. Na de dienst drinken we gezellig koffie/thee en zingen we samen op verzoek liederen. Wees welkom!

Oecumenische dienst in Oldemarkt

Op zondag 14 november wordt ’s morgens om 9.30 uur in de Hervormde Kerk in Oldemarkt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden. Voorganger is Heidi Kramer. Deze keer is er geen koor omdat er te weinig tijd is geweest om te repeteren. Organist is Henk Braad. Thema voor deze dienst is: “Houd vol”. De collecte is bestemd voor pater André van Zon. Hij werkt in Mozambique bij de stichting Mutanyana Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat een druppel op een gloeiende plaat altijd de moeite waard is. De brief die wij ontvangen hebben wordt tijdens de viering voorgelezen. Oecumenische commissie Oldemarkt e.o.

Kaarten maken / tijd voor samen koffie

Op 13 oktober hebben we met een aantal mensen koffie gedronken en nagedacht over: “hoe nu verder”. Het volgende hebben we bedacht en we geven u gelijk de data door: 10 november tijd voor samen koffie, ook daar is iedereen welkom, 24 november weer kaarten maken en 8 december weer tijd voor samen koffie. Alle morgens zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte welkom. Tot de koffieochtend in januari in de Landerijen hoopt te starten willen we het even zo doen. We hopen dat er vrijwilligers zijn voor de koffieochtend, het zou jammer zijn als dit moet stoppen. Weet u iemand of lijkt het uzelf mooi om te doen? Een mailtje naar: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com. Daar zullen ze zeker blij mee zijn!

Vriendelijke groet van Weimpje Rustige en Els Brouwer.

De Dorcas Voedselactie

Deze wordt altijd in de week rondom Dankdag voor gewas en arbeid georganiseerd. Dit jaar is dat van 31 oktober tot en met 7 november. Omdat de actie in 2020, vanwege Corona, anders moest, heeft Dorcas veel geleerd omdat opeens alle producten lokaal moesten worden gekocht! De reacties van mensen toen ze een pakket kregen met producten die ze kenden waren geweldig! Ze vonden het fijn dat er lokale versproducten in zaten. Het zijn producten die ze kennen. Bovendien is Dorcas zo flexibeler in het samenstellen van een pakket en kan men deze meer afstemmen op de behoefte die er is. Ook kunnen ze zo geld werven voor bijvoorbeeld trainingen en extra ondersteuning zodat onze hulp straks niet meer nodig is.

Zowel de pakketten die eerder met hulp van geld in Nederland werden gekocht, als de gevulde emmers, die lokaal zijn ingezameld, kent een brede groep van ontvangers. Het voedsel wordt gegeven aan ouderen en ook aan kinderen in de programma’s van Dorcas. Waar mogelijk worden de pakketten ook verspreid onder ouderen die niet in een programma van Dorcas worden ondersteund. Ook andere doelgroepen worden met voedselpakketten gesteund, bijvoorbeeld gezinnen die een bemoediging kunnen gebruiken. De voedselpakketten worden ingekocht en verspreid in Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.

Het voedsel dat dankzij de Dorcas Voedsel Actie kan worden gekocht wordt is een bemoediging voor de ontvanger en gaat samen met persoonlijke aandacht.

Dorcas koopt voor 15 euro voedsel én we zamelen geld in voor de toekomst van duizenden mensen. De producten koopt Dorcas in de landen zelf in. Dan kan men versproducten kopen en stimuleert men de economie. Vrachtwagens hoeven niet meer helemaal uit Nederland te komen. Dat is natuurlijk beter voor het milieu.

Ook wij gaan weer meedoen met de Dorcas Voedselactie! We organiseren met Dankdag een collecte. Ook kunt u via de bekende bankrekeningnummers van de kerken en via de site van Dorcas een bedrag overmaken Ook kunt u online een collectebus aanmaken: op www.dorcas.nl/collectevoorvoedselWij hopen dat u allemaal meedoet zodat heel veel mensen van een voedselpakket kunnen worden voorzien! De Dorcas Voedselactie gaat online de hele maand november door. In principe heeft Dorcas besloten de actie ook in de toekomst niet meer met fysieke producten te organiseren. Ze willen dit jaar goed evalueren hoe de actie is verlopen. Het is zoeken naar nieuwe manieren! Wie weet komen er in de loop van de tijd nieuwe ideeën of heeft u zelf een goed idee. U kunt mailen naar voedselactie@dorcas.nl.