Kerkelijk nieuws voor zondag 31 maart

Kerkdiensten zondag 31 maart 2019

Oldemarkt: 11.00 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst m.m.v. Eline

                                     Bakker.    (Deze week geen liturgie op HGOP.nl)                

Collectes: 1e Compassion zuigelingen project, 2e college van  kerkrentmeesters, Uitgang: instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard.

Beamer: Harman Tietema

Kerkdiensten zondag 7 april 2019

Paasloo: 9.30 uur Ds. M. Visschers, Wolvega. Ook tienerdienst (bij fam. de Boer).                                

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: geen oppas.

Pastoraat

Dhr. van Beek, ligt zo’n 3 weken in het ziekenhuis Leeuwarden. Hij hoopt, dat hij spoedig thuis mag komen.

Dhr. Jaap Muis is weer opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle.

Piet Govert van Buiten, moet weer onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis.

Marcel Prins, heeft verder onderzoek in het ziekenhuis nodig. Hij gaat langzaam vooruit.

We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Statiegeld actie

Wij, Anne-Marije de Boer, Bram Gerards en Nadine Minnema, gaan in de zomer van 2019 op project naar verschillende derde wereld landen met de organisatie World Servants. Zoals u misschien weet heeft Coop Koetsier in Oldemarkt een doneerknop bij de statiegeld automaat. In de maanden april, mei en juni zal de opbrengst van de doneerknop voor onze reizen bestemd zijn. Daarom de vraag vanuit ons of u mee zou willen helpen met statiegeld flessen te doneren, zodat wij een stapje dichterbij zijn om op project te kunnen gaan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw statiegeld flessen naar de Coop te brengen, dan kunnen de flessen bij u opgehaald worden. Neem dan contact op met Nadine Minnema via 0561 – 45 12 12.

Anne-Marije de Boer, Bram Gerards en Nadine Minnema

Ouderenmiddag 8 mei
Voor de gemeenteleden die 75 jaar en ouder zijn organiseert de Diaconie van beide kerken een gezellig uitje en wel op woensdag 8 mei 2019. Locatie: Dierenpark Taman Indonesia, Kallenkote 53 in Kallenkote. Programma: 14.00 uur ontvangst met koffie/thee en spekkoek. Daarna een rondleiding door het park en om 15.00 uur is er een voederpresentatie. Om 16.00 uur gezellig samen zijn onder het genot van een hapje (loempia of lekker pasteitje) en drankje. Wie zin heeft om met elkaar dit leuke park te bezoeken en elkaar te ontmoeten kan zich opgeven graag voor 27 april a.s. bij Mijntje Veenstra, tel: 06-13931052 of bij Sylvia Kuipers tel: 06-28977995. 

Studieseminar door ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Israël en de Bijbel”

Op dinsdag 26 maart was de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Israël en de Bijbel. De andere data zijn, dinsdag 2 en 9 april. De bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoeting, Marktplein 9 in Oldemarkt. Aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Koffieochtend

Dinsdag 9 april en niet 2 april is onze laatste koffieochtend van dit seizoen. U wordt van harte uit genodigd, we hopen er een gezellige ochtend van te maken, er komt een interessante spreker. We willen afsluiten met een lekkere gezellige maaltijd. De vrijwilligers van de koffieochtend.

Agenda:

Woensdag 3 april: Bidstond in de Ontmoeting. 9.00 uur.

Woensdag 3 april: GGG bij Harman Tietema. Aanvang 20.00 uur

Donderdag 4 april: GGG Ossenzijl bij Willy Ram Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur

Maandag 8 april: Inleveren copy Kerkklanken voor 18.00 uur