Kerkelijk nieuws voor zondag 30 september 2018

Kerkdiensten zondag 30 september 2018

Paasloo: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1e ’t Lichtpunt; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf.

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E. H. Jans, jeugddienst.

Thema: Hemel op aarde…waar is dat? M.m.v. Dedicated to God uit Emmeloord. Iedereen is van harte welkom!

Beamer: Jelmer Trox

Collecte d.d. 30 september 2018: Stichting Lichtpunt

Bestuur en vrijwilligers zetten zich voor 100% in om onderstaande doelen waar te maken. Lichtpunt is:

*Een Christelijke opvang, begeleidings- en ontmoetingscentrum.

*Een multifunctioneel centrum waarvoor 180 vrijwilligers uit de hele regio zich inzetten.

*Een niet van overheidswege gesubsidieerde instelling die professionele hulp wil bieden vanuit een christelijke visie.

*Een centrum waar op verschillende manieren getracht wordt hulp te bieden aan hen die tussen wal en schip zijn geraakt.

*Een centrum dat niet buiten uw steun kan!

Kerkdiensten zondag 7 oktober 2018 Israëlzondag

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.

Na afloop van de dienst is er koffie/thee in de Ontmoeting

Collectes: 1e Israël werkgroep; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Israël werkgroep.

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard.

Beamer: Harman Tietema

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

30 sept.         Ria Kroes             0561-452010

7 okt.

Miep Weemstra

0561-451898

14 okt.

Arjen Jansons

0521-522090

21 okt.

Peter Dekker

0561-451538

28 okt.

Fam. van Eijck

0561-451343

Bevestigingsdienst op zondag 14 oktober

Over een paar weken zullen 3 gemeenteleden worden bevestigd in het ambt van diaken. dit zijn dhr. A. Harteveld en dhr. en mevr. Luth-de Vries. Fam. Luth zal als echtpaar één vacature vervullen. De bevestigingsdienst vindt plaats als er binnen een week na deze vermelding geen gegronde bezwaren zijn ingediend bij één van de kerkenraadsleden. Wij vragen u de nieuwe ambtsdragers in uw gebeden op te dragen.

Oproep redactie Kerkklanken

Voor de redactie van Kerkklanken zoeken we per januari 2019 versterking. Samen met de redactie kom je een aantal keren per jaar bij elkaar. Ook zet je een paar keer per jaar Kerkklanken in elkaar. Moeilijk? Nee hoor, en natuurlijk helpen we je daarbij! Wil je meer weten of een keer aansluiten bij een redactievergadering? Mail dan naar kerkklanken@hgop.nl.

Start Kinderkoor

Ik hou erg van zingen en wil dit graag met de kinderen gaan doen d.m.v. een kinderkoor! Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom bij ons in de Hoofdstraat 71. Op donderdag van 15.45-16.30 uur. Deborah Harteveld.

Collectebonnen

U kunt tijdelijk collectebonnen krijgen bij Shelley Price. Graag even bellen wanneer u collectebonnen wilt komen halen. Haar adres: Burg. van Gerrevinklaan 8,  Oldemarkt. Tel. 06-31340647 (doordeweeks alleen ‘s avonds).

Tevens willen wij hierbij een oproep doen of iemand uit onze gemeente deze taak op zich wil nemen. Graag melden bij Anja de Vent-Oosterkamp, tel. 0561- 452555 of kerkrentmeesters@hgop.nl. Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris).

Israël 70 jaar! Een wonder

De Israëlwerkgroep heeft het verlangen om dit op Israëlzondag 7 oktober met jong en oud te vieren. Na de dienst is er koffie of thee drinken in de Ontmoeting. De bedoeling is om daarna gezamenlijk een maaltijd te houden op de manier van “pot luck”.

Wij zullen zorgen voor soep en brood en de overige gasten willen we vragen om iets mee te nemen voor het eten. Dat is echt niet verplicht maar het zou wel heel verassend en leuk zijn.

Te denken valt aan een salade, hartige taart een nagerecht of fruit  enz. alles is mogelijk. Op die manier ontstaat er een heel gevarieerd buffet. Iedereen is van Harte Welkom! Voor verdere vragen : Aly Peereboom ( 452180), Harm en Janny Thomas (451516) Janny Bouwer(452171).

Uitnodiging verkoop Israëlproducten

U bent van harte welkom op ons ‘open huis”, voor de verkoop van mooie producten uit Israël. Zaterdag 6 oktober van 10.00-16.00 uur in “de Ontmoeting”, Marktplein 9, Oldemarkt. Kom gerust eens vrijblijvend langs om al het moois uit het Heilige Land te bewonderen. Namens de Israëlwerkgroep,  Janny Bouwer-Muis (consulente) tel. 0561-452171.

Verslag van de startdienst op zondag 23 september.

Het was een vrolijke en fijne dienst met veel gemeenteleden, kinderen en ouders. Bijna iedereen had een sjaal gekregen in één van de kleuren van de regenboog. Kinderen van de Ark hadden o.l.v. juf Thecla een toneelstukje ingestudeerd en dat deden ze super goed. Onze complimenten!

Later ging dhr. Albert Weemstra met deze kinderen in gesprek over de kleding en uitstraling hiervan. Toen bleek dat men toch niet de baas wilde zijn of de clown wilde uithangen maar gewoon weer Rune, Lukas, Jayden, Pelle en Floris. Iedereen is anders en dat mag!

De bloemen uit de dienst gingen met een hartelijke groet en steun naar dhr. H. Thomas, Kon. Julianaweg, fam. IJzerman, ’t Westert, fam. Timmerman, de Hare , fam. Korpershoek te Blesdijke en fam. Ruig, Dwarsveld.

De collecte in de dienst voor de Voedselbank Steenwijkerland heeft het mooie bedrag van € 262,10 opgebracht. En bij de uitgang voor de onkosten: € 151,30. Bedankt voor uw bijdragen hierin!! Na afloop van de dienst was er gelegenheid voor een kopje koffie of thee en even samenzijn en daar werd druk gebruik van gemaakt. Allen hartelijk dank voor aanwezigheid en/of uw bijdrage aan/in de dienst.

 

Collecte en bloemen Landerijen

De collecte tijdens de Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen bedroeg 46,50! De bloemengroet is naar mevr. Siepel gebracht aan de Veerkampen in Oldemarkt.

Koffie ochtend   Koffie ochtend   koffie ochtend….

Dinsdagmorgen 2 oktober bent u allen weer van harte welkom bij onze koffie ochtend! We beginnen om 10.00 uur in de grote zaal van de Landerijen met een kopje koffie/thee. Daarna krijgt onze gast het woord en verteld ons over…….? We hopen u allen weer te ontmoeten!

 

Agenda

Maandag 1 oktober: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 2 oktober: 10.00 uur .- Koffieochtend in de Landerijen.

Woensdag 3 oktober: Voorbereidingsvergadering bevestigingsdienst. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 5 oktober: 16.00 uur – Evaluatievergadering in c.b.s. De Ark.