Kerkelijk Nieuws voor zondag 30 mei 2021

Kerkdienst zondag 30 mei 2021 Zendingszondag

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans en Kezia Schoonveld.

                      M.m.v. Muziekteam.

                      Deze dienst is alleen online.

Collectes: 1e  ZWO Open Doors; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Dave Prins

Kezia werkt voor de WEC (Wereldwijde Evangelisatie voor Christus). WEC Nederland is onderdeel van WEC International, een zendingsorganisatie die het Evangelie van Jezus Christus wil verkondigen op plekken waar dit nog niet of nauwelijks is gebeurd. De primaire focus van WEC is het stichten van christelijke gemeenten op plaatsen waar die nog niet zijn. Inmiddels werken zo’n 1800 mensen afkomstig uit meer dan 50 verschillende landen bij WEC (zie www.wec-nederland.nl)

Kezía is jarenlang Bijbelvertaalster geweest in Ghana en nu begeleidt ze zendelingengezinnen (zie https://www. wec-nederland.nl/artikelen/10409/family2mission.html). Ze zal er zelf meer over vertellen.

Kerkdienst zondag 6 juni 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.

                      Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Jubileum

Op maandag 31 mei, vieren de heer en mevrouw Pieterson uit Paasloo, dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Vanaf deze plek een hele fijne en gezegende dag toegewenst.

Gedenkwaardige verjaardag

Op woensdag 2 juni hoopt mevrouw Vaartjes-Huisman te vieren dat zij 100 jaar wordt. Van harte gefeliciteerd met deze gedenkwaardige leeftijd en een gezegende dag toegewenst met uw familie. Mevrouw Vaartjes-Huisman verblijft in Zonnekamp te Steenwijk.

Bedankt!

Wij zijn blij verrast door de vele reacties op de mededeling van ons 50-jarig huwelijk en willen iedereen bedanken voor de felicitaties en alle goede wensen. We zijn dankbaar voor de vele jaren dat we samen zijn en kunnen, ondanks de beperkingen van deze tijd, terugkijken op een mooie dag met onze kinderen. Maartje en Jacques van Loo

Beelduitzendingen Paasloo

Voor de beelduitzendingen vanuit Paasloo zijn wij op zoek naar een tafeltje met ongeveer de volgende afmetingen: 60x110x80 cm (lxbxh). Misschien heeft u nog een tafeltje staan waar u graag vanaf wilt of die u niet meer gebruikt? Neemt u dan contact op met Jelmer (06 50918713) of Aron (06 13409414).

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 1 juni: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 2 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Online congres Intelligent Design

Op 26 juni 2021 D.V. organiseer ik een congres met als subthema Intelligent Design. Op dit congres komen diverse christenacademici aan het woord die spreken over verschillende onderwerpen in de natuur. De eerste spreker, een theoloog, kijkt naar de onfeilbaarheid van de Schrift. De tweede spreker, een historicus, legt een verband tussen het boek der natuur en de Schrift. De derde spreker, een wetenschapsfilosoof, leidt het concept Intelligent Design in. De vierde spreker, een bioloog, gaat in op de fijnafstemming in de natuur en hoe deze fijnafstemming wijst op de Schepper. De vijfde spreker, een medisch bioloog, verwondert zich in een lezing over ons immuunsysteem. De zesde spreker, eveneens een medisch bioloog, doet hetzelfde maar dan met de foetale bloedsomloop en hoe dit bij de geboorte omgezet wordt in de huidige bloedsomloop. De zevende spreker, een geoloog, gaat in op de bekende Cambrische Explosie. In de avond zijn er nog twee Engelstalige lezingen, allebei van een paleontoloog/geoloog: een over dinosauriërs en de ander over Mosasauriërs. We hopen dat dit een mooie en gezegende dag zal worden. Dit congres is bedoeld om jong en oud toe te rusten op het gebied van geloof en wetenschap. Ze zijn bedoeld ter bemoediging en aansporing om ook in de wetenschap actief te zijn. De huidige evolutie-theorie lijkt roet in het eten te gooien. Het is niet mogelijk om deze theorie fatsoenlijk te combineren met het christelijk geloof. Dat hoeft ook niet wanneer we met andere ogen, met geloofsogen, naar de werkelijkheid kijken. De wereld om ons heen wijst naar een Schepper en is niet door stom toeval of onvermijdelijkheid ontstaan. Alles zit zeer ingenieus in elkaar. En hoewel we deze werkelijkheid door de sluiers van de zondeval zien, zijn er nog steeds sporen daarvan zichtbaar. Opdat niemand te verontschuldigen is (Romeinen 1). Het congres is geschikt voor predikanten, kerkenraadsleden, docenten, catecheten, studenten en academici. Ook geïnteresseerde leken zijn welkom! Het congres is te volgen via het YouTube-kanaal van Geloofstoerustingof FundamentumOp de website oorsprong.info is meer informatie over het congres en de sprekers te vinden. Daar kunnen we ook meer lezen over het brede thema ‘Geloof en Wetenschap’. Jan van Meerten

Samen in actie tegen corona
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord:  de samenwerkende hulporganisaties (SHO), waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, zijn gestart met de landelijke giro 555-actie ‘Samen in actie tegen corona’. De nood is zo hoog, en de berichten uit India en andere landen zijn zo onheilspellend, dat we u vragen om deze actie te steunen.
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.

Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig.

Ook vragen wij om uw gebed voor India en Nepal de komende tijd, en vraag ik u om een extra gift of collecte voor dit doel in overweging te nemen.

Rikkert Zuiderveld, bekend van zijn liedjes en gedichten, heeft een indrukwekkend gedicht geschreven voor de coronaslachtoffers in India. Het gedicht raakt, zoals alleen Rikkert kan raken. Kerk in actie heeft het verwerkt in een indrukwekkend filmpje: Samen in actie tegen corona | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Voor uw gift: Giro555 – samenwerkende hulporganisaties |