Kerkelijk Nieuws voor Zondag 30 Juni 2019

Hervormde Gemeente

Kerkdiensten zondag 30 juni 2019

Oldemarkt:   09.30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Gezinsdienst

Collectes: 1e Project 10 27, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Hennie Oord en Caitlyn Tietema

Beamer: Aron Bouwer

Kerkdiensten zondag 7 juli 2019

Oldemarkt:   09.30 uur ds. E.H. Jans. Afscheid kinderen groep 8 van de kindernevendienst. Barbecue na afloop van de dienst.

Medewerking van Oegandees kinderkoor

Collectes: 1e St. Up4S, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Beamer: Sjaco Bouwer

Pastoraat

Mw. J.Kinderdijk – Rinn is verhuisd naar Woonzorgcentrum Nijenstede in Steenwijk. Een kaartje is altijd welkom …

Mevr. Oosterveld,  uit Oldemarkt heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen, maar gelukkig is zij 25 juni jl weer thuisgekomen.

Jubileum

Dhr. en mevr. Koelma-Bisschop uit Oldemarkt hopen 7 juli a.s.  hun 60 jarige bruiloft te vieren. Vanaf deze plaats alvast van harte gefeliciteerd.

Collecte Project 1027: Hulp aan Rwanda

Cyangugu staat bekend als één van de armste delen van Rwanda. Ondervoeding is nog steeds een reëel probleem, met name in geïsoleerde dorpen of gebieden. Veel gezinnen hebben niet de middelen of de vaardigheden om goed voor zichzelf te zorgen. De impact van ondervoeding is groot; kinderen blijven achter in hun groei, worden eerder ziek en krijgen vaak concentratieproblemen op school. De Anglicaanse kerk ziet het als haar taak om kwetsbare mensen te helpen op weg naar een betere ontwikkeling. Op verschillende plekken zijn daarom voedingsprogramma’s opgezet. Twee keer per week krijgen vooral jonge kinderen, maar soms ook volwassenen een gezonde maaltijd of een beker voedzame pap aangeboden. Ook worden moeders getraind hoe ze beter voor hun gezin kunnen zorgen. Er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding, verbouwen van groenten, dagelijks hygiëne en de omgang met kinderen. Na drie maanden worden de deelnemers gewogen. Als kinderen in de groene zone zitten, kan een ander kind weer deelnemen aan het programma. De lokale kerk voert het programma uit. De dominee is meestal aanwezig en bidt voor de mensen. Gemeenteleden helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. Het Evangelie wordt op een praktische manier uitgelegd en voorgeleefd. Dat maakt het voedingsprogramma van de kerk bijzonder; de liefde van God wordt concreet zichtbaar en het verandert de samenleving. Met dit project kunnen op zes verschillende locaties honderd kwetsbare kinderen (of soms ook volwassenen) deelnemen aan een voedingsprogramma van de kerk. Met dit project worden dus 600 mensen geholpen!

Barbecue op zondag 7 juli

Volgende week zondag vindt de jaarlijkse BBQ plaats. Ook dit is inmiddels een traditie geworden. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en het geweldig gezellig is. De BBQ vindt plaats na de morgendienst van 9:30 in Oldemarkt. De kinderen van het Oegandees koor zullen ook van de partij zijn. Bij deze bent u weer van harte uitgenodigd.  En ja: het is gratis!!!! Opgeven is niet nodig. We rekenen weer op een grote club broeders en zusters!!!

Groetjes Nicolette, Hennie en Marian 

Stichting Up4S collecte Diaconie 7 juli a.s.

De stichting Up4S (kom op voor ons) biedt wees- en kansarme kinderen in Oeganda een warm thuis en een goede schoolopleiding. De stichting heeft een eigen kleuter-, basis- en middelbare school. Er gaan ongeveer 300 kinderen naar de basisschool en 250 naar de middelbare school. Het kinderkoor van de basisschool uit Oeganda maakt jaarlijks een tournee door Nederland. De opbrengsten van de tournee komen ten goede aan het project in Oeganda. Volgende week zondag treedt het kinderkoor bij ons op. De collecte van de Diaconie is bestemd voor de stichting Up4S.

Vakanties ds. Jans en mevrouw Kramer

Ds. Jans heeft vakantie van 13 juli t/m 25 augustus. De vakantie van mevrouw Kramer is van 3 t/m 18 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. Er is waarneming door predikanten uit de regio.

Zomerzondagsschool

Ook deze zomervakantie willen we, evenals voorgaande jaren, ouders en vakantiegasten de mogelijkheid bieden om hun kinderen tijdens de kerkdienst mee te laten doen aan de zomerzondagsschool.

Kinderen vanaf vier tot 12 jaar kunnen dan tijdens een deel van de dienst een eigen programma volgen in de Ontmoeting.

De kindernevendienstleiding neemt terecht even vakantie dus ben ik op zoek naar mensen die het leuk vinden om in de zomervakantie een of twee keer leiding te geven aan deze zomerzondagsschool.

Het programma ligt al klaar en materialen kunnen we gebruiken van de kindernevendienst. Vorig jaar waren er steeds zo’n 6 tot 10 kinderen. Lijkt het u/je leuk om mee te helpen of zijn er nog vragen, laat het me dan z.s.m. weten!

Gea de Boer geertengeadeboer@ziggo.nl; 0561 451925

Start GemeenteGroeigroepseizoen!

7 september vindt de landelijke gemeentegroeigroep dag plaats in Harderwijk. Een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting. De dag begint om 10 uur en begint met een centraal thema “dit is Mijn lichaam” gevolgd door enkele workshoprondes. Pieter Both en Jelle de Kok verlenen hun medewerking aan de dag. De dag wordt afgesloten met een moment van aanbidding. De toegang is gratis, inclusief koffie, thee en lunch. Het is wel noodzakelijk om via de website van het EWV.nl een ticket te bestellen. De dag is bedoeld voor alle deelnemers aan een groeigroep maar natuurlijk ook voor nieuwe leden.

7 september 2019; De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk

Aanvang 10.00 uur, afsluiting om 16.00 uur.

Agenda:

Maandag 1 juli: kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur

Maandag 1 juli: inleveren kopij Kerkklanken. Vóór 18:00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente
Zoals elk jaar organiseren wij (een groep van +/- 25 vrijwilligers),een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in het Nieuw Hydepark te Doorn (voorheen Roosevelthuis). Dit is een vakantiehuis voor gehandicapten van de gezamenlijke diaconieën. Dit jaar zal dat zijn van 21 t/m 28 september 2019.
Wij stellen ons hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgd wordt, zodat ze beide kunnen genieten van een fantastische week. Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke week is geworden. U kunt voor foto’s terecht op onze site www.rooseveltgroepoverijssel.nl
Het gaat dus om een mindervalide partner en de mantelzorgpartner. Mocht u interesse hebben neem dan contact op met een van de diakenen.

World Servants

Nog een paar dagen en dan is het voor mij (Alike) zover. Ik vertrek zaterdag 20 juli naar  Karatar, Zuid-Afrika (SA119) en hoop op zondag 11 augustus weer te landen in Nederland. We gaan daar bouwen aan een jongerencentrum. Ik wil u bedanken voor alle steun die ik heb gekregen van u.

De reis is te volgen. Als er nieuws is over jouw project, dan is dat te zien op volg.ws/SA119. Alle berichten worden ook gedeeld op Facebook en andere social media. 

Daarnaast is het ook nog mogelijk om groetjes te doen via de website. Via worldservants.nl/groeten is het voor thuisblijvers mogelijk om de groeten te doen. Op de startpagina van de website vind je, wanneer het project (SA119) onderweg is, een knop ‘Leef mee met …’. Hier kunnen u mijn naam, uw eigen naam en een bericht schrijven naar mij. Deze berichten zijn super leuk om te ontvangen op project en hoop er natuurlijk een paar te ontvangen.

World Servants 2020

Vanaf het pinksterweekend is het mogelijk om je op te geven voor een reis/project in 2020 met World Servants.

Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Twee tot drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap.Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving.

Mocht je  belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst en/of reis. Neem dan contact met mij op. Dit kan door middel van berichtje via Whatsapp, sms, Facebook, een mailtje en bellen mag natuurlijk ook. Bij voldoende belangstelling ga ik een informatiebijeenkomst organiseren en kijken of het mogelijk is om een actiegroep te vormen. Laat van je horen!!!Reageren kan tot 15 augustus.

Alike Kuit (06-14675548 / alikekuit@hotmail.com)