Kerkelijk Nieuws voor zondag 30 januari 2022

Kerkdienst zondag 30 januari 2022

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. M. Luth, Kampen.

Collectes: 1e  Project 10 27 Congo; 2College van kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins

Oldemarkt:    19.00 uur Mw. H. Kramer-de Jong.

                       Sing-in m.m.v. Muziekteam.

Beamer: Remco Trox

Kerkdienst zondag 6 februari 2022

Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich wekelijks aanmelden voor de kerkdiensten via: reservering@hgop.nl of 06-83437990. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Uitzenden diensten

Beste gemeenteleden, Inmiddels alweer bijna twee jaar geleden zijn we begonnen met het uitzenden van kerkdiensten via YouTube en nu gaan we een stap verder. Er is in beide kerken een vast camera systeem aangelegd waarmee we nu de diensten gaan uitzenden. Dit zal niet meer op YouTube worden uitgezonden, maar via kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop. Deze website kunt u zelf bezoeken, maar ook zijn de livestreams te vinden via onze eigen website hgop.nl. Voordeel hiervan is dat we nu alle opgenomen kerkdiensten online kunnen laten staan en deze altijd teruggekeken of indien gewenst gedownload kunnen worden. Ook kan er bij speciale diensten, wanneer nodig, een wachtwoord op de livestream worden gezet. Dan kunnen alleen de mensen die dit wachtwoord hebben de dienst bekijken, denk bijvoorbeeld aan een rouwdienst. De website ‘Kerkdienstgemist.nl’ zal nog 4 weken beschikbaar zijn. Vanaf nu zullen dus de livestreams te vinden zijn op onze website www.hgop.nl of via www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop. Er zijn meerdere mogelijkheden om deze livestreams te bekijken. U kunt natuurlijk, zoals u voorheen waarschijnlijk al deed, via uw telefoon, tablet of laptop/pc gewoon de diensten bekijken. Deze zou u dan, indien u beschikt over een ‘smart TV’ of ‘Chromecast’, kunnen streamen naar uw TV. Ook is het mogelijk om via de webbrowser van uw ‘Smart TV’ één van bovengenoemde websites te bezoeken en op te slaan als bladwijzer. Zo kunt u de livestream snel vinden! Aanstaande zaterdag (29/01) zal er vanaf 11u tot 16u een test livestream online staan. Deze kunt uw dan opzoeken om er zeker van te zijn dat alles werkt. Ik hoop u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nou hulp nodig hebben bij het opzoeken van de livestream, dan kunt u Aron Bouwer bellen (0613409414) of mailen (aron.bouwer@hgop.nl) of Hendrik Elgersma bellen (0652486274) of mailen (h.elgersma@hetnet.nl).

KERKBALANS 2021

De actie Kerkbalans 2021 is weer ten einde. Vrijdagavond 28 januari is de telavond gepland. Zodra de opbrengst bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij willen u allemaal hartelijk danken voor uw bijdrage. Ook een grote dank voor alle vrijwilligers die ons helpen de actie mogelijk te maken, op welke manier dan ook. Vele handen maken licht werk. Samen bouwen we verder aan onze kerk!

Hartelijke groet, College van Kerkrentmeesters

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 31 januari: Vergadering Diaconie. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 1 februari: Studie Korinthe brieven. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 2 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 14 februari: vóór 18.00 uur inleveren copy Kerkklanken.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 1 februari:    12-15 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 3 februari:           16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Bijbellezing

Op maandag 14 februari a.s. is weer de Bijbellezing in de Landerijen aanvang 19.00 uur.