Kerkelijk nieuws voor zondag 30 december 2018

Kerkdiensten zondag 30 december 2018

Paasloo:        09.30 uur mevr. H. Kramer-de Jong

Collectes: 1e Kinderen in de knel, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Collecte 30 december 2018: Kinderen in de knel 

Tijdens de Kerstcampagne komt Kerk in Actie in actie voor kinderen in de knel onder het motto “Geef licht aan kinderen in de knel”. Zo biedt zij licht aan straatkinderen in Zuid-Afrika, werkende kinderen in Colombia, weeskinderen in Oekraïne, vluchtelingenkinderen in Myanmar en aan Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.

Kerkdienst maandag 31 december 2018, oudejaarsdag

Oldemarkt:        19.30 uur mevr. E. Pierik. Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: eindejaarscollecte.

Beamer: Harman Tietema.

Kerkdiensten zondag 6 januari 2019

Oldemarkt:  09.30  Ds. C. v/d Berg. Gezamenlijk dienst in Protestantse gemeente. Koffie drinken na de dienst. Er is deze zondag géén tienerdienst!

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Pastoraat

Mevr. Poelsema mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Laten wij alle zieken opdragen in ons gebed.

Uit de Israëlwerkgroep

Wij kunnen met dankbaarheid meedelen dat we dit jaar een gift van 1500 euro overgemaakt hebben naar ons project Rechalim, Israël. Het geld wordt besteed voor de aanschaf van bewakingscamera’s en nachtkijkers zodat de inwoners in veiligheid kunnen wonen. Hartelijk dank voor uw giften/collectes afgelopen jaar. Wij hopen dat u ook in het nieuwe jaar Israël blijft steunen met gebed en uw gift en dat onze hoop in vervulling mag gaan dat de Zoon van David terug zal komen om gerechtigheid en waarheid te doen vanuit Sion. ( NL21 RABO 0322 0290 07 o.v.v. project Rechalim)

Collecte kerstzangdienst te Ossenzijl

De collecte in de kerstzangdienst in Ossenzijl heeft 210,25 euro opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor de Stichting EO Metterdaad t.b.v. de verdreven Rohingya.

Koffieochtend

Dinsdag 8 januari is de eerste koffieochtend van 2019. We maken er een gezellige bijeenkomst van met een drankje en een hapje. Maar ook gaan we de hersenen na al die feestdagen weer even oppoetsen. Hoe, dat vertellen we u ter plaatse; er moet iets te raden over blijven. We zien u graag vanaf kwart voor tien in de Landerijen. De vrijwilligers van de koffieochtend hebben er weer zin in.

Kaartje voor vluchtelingkinderen

Stuur jij vluchtelingenkinderen ook een kaartje? In Nederland wonen duizenden vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra. net als Divorah ( 7 jaar ) moesten zij vluchten voor bijvoorbeeld oorlog en geweld. In Nederland zijn ze veilig, maar hebben ze het vaak erg moeilijk zonder hun familie en vriendjes om hun heen.

Laat vluchtelingkinderen weten dat ze er niet allen voor staan, vraag de Happy-kaart aan ! Op de voorkant van de kaart staan leuke stickers en op de achterkant kun je een vriendschapsgroet schrijven. Als je de kaart voor 15 januari 2019 naar ons terugstuurt, zorgen wij ervoor dat hij wordt bezorgd bij een kind in een asielzoekerscentrum.

(https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/240698), (https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/232707)

Kerstmaaltijd voor minima

Op 19 december 2018 is de kerstmaaltijd gehouden bij Restaurant de Rietstulp aan de ds. Hylkemaweg in Giethoorn. De maaltijd is georganiseerd door St. JY, st. Voedselbank Steenwijkerland,  st. Diaconaal Platform Steenwijkerland. Verder werkte Clown Ries en zijn familie mee. De kerstman wachtte alle 100 gasten op. Iedereen kreeg een alcohol vrije cocktail. De kinderen konden knutselen of geschminkt worden. Het buffet bestond uit soep en stokbrood met een koud buffet. Daarna nog een warm buffet en een toetjesbuffet. Burgemeester Rob Bats en wethouder Trijn Jongman schoven aan en maakten met iedereen een praatje en hielpen ook mee in de bediening. Er ontstond een gemoedelijke sfeer en iedereen heeft genoten van het buffet. Voor de kinderen was er nog een Intertoys bon zodat ze in de kerstvakantie nog iets leuks kunnen uitzoeken. Wij bedanken alle kerken die in de vorm van een gift of vervoer hebben bijgedragen om deze avond mogelijk te maken. Wij kijken terug op een fijne avond! Annelies van den Berg. Namens St. Diaconaal Platform Steenwijkerland

Agenda:

Maandag 7 januari: moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur

Wij wensen u een gezegend 2019!