Kerkelijk Nieuws voor zondag 3 oktober

Kerkdiensten zondag 3 oktober 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Israëlzondag.

Collectes: 1e  Israëlwerkgroep; 2College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Dave Prins

Oldemarkt:    19.00 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst m.m.v.

                      de Driestwegband uit Nunspeet.

                      Thema: ‘Een TOV leven’

Beamer: Harman Tietema

Kerkdienst zondag 10 oktober 2021

Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  PDCDE Herberg; 2College van kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Aanmelden diensten

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten.

De kerkenraad wil alle coördinatoren bedanken die zich afgelopen periode hebben ingezet om de logistiek rond de diensten in goede orde te laten verlopen.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra.

Graag even bellen van te voren: 06-13931052.

Praise Café

Het Praise café is verzet van vrijdag 8 oktober naar vrijdag 15 oktober.

Agenda

Maandag 4 oktober: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 6 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 6 oktober: Gavencursus in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 15 oktober: Praise café in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 5 oktober:          12-15 jaar om 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 7 oktober:      16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Passagevrouwen

De eerste avond van Passage, Chr. maatsch. vrouwenbeweging, is dinsdag 12 oktober 2021. Aanvang 20.00 u in de Ontmoeting. Nieuwe leden zijn van harte welkom. www.passagevrouwen.nl/oldemarkt

Persbericht: Studieavond met ds. Oscar Lohuis over ‘De verhouding tussen Israël en de Kerk’

Op dinsdag 12 oktober 2021 is er in Oldemarkt een studieavond met ds. Oscar Lohuis, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De verhouding tussen Israël en de Kerk. De bijeenkomst vindt plaats in Hervormde Kerk Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458824Thema: In de kerkgeschiedenis heeft eeuwenlang de vervangingstheologie gedomineerd. Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. We zien nu dat God zijn volk niet verstoten heeft maar hen terugbrengt uit de volken naar Zijn land. Want in de tijd waarin wij leven is het herstel van Israël toch wel een van de meest bijzondere aspecten daarvan. De wederkomst van Jezus zal niet buiten Israël omgaan. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven. Daarom is het belangrijk dat wij Israël steunen.

Achtergrond spreker: Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Verslag van de Startdienst van zondag 26 september:

De kinderen mochten bij de ingang van de kerk een blok kiezen en meenemen mee naar binnen.We mochten ongeveer 90 kinderen en volwassenen verwelkomen.  Het was een heerlijk geroezemoes in de kerk, lang niet gehoord.

Kort na aanvang van de dienst mochten alle kinderen met hun blok naar voren komen en samen proberen een huis te bouwen. Alleen lukte dat pastor Esther niet maar samen met de kinderen gelukkig wel. Nena en Boaz deden een gebed en Lieke met Maud  de schriftlezing. Het was muisstil toen het verhaal : De jongen en de zee via de beamer verteld werd. Hierna was een korte overdenking met daarin het verhaal met verschillende  kleuren draad, die los en toch verbonden waren met elkaar. Toen werden we verrast door een schoonmaakster die toch echt vond dat de preekstoel schoongemaakt moest worden. Ze kreeg hulp van een 2 tal kinderen en even later zag alles er weer piekfijn uit.

Op een gegeven moment lukte het niet meer om via You Tube te zingen maar a capella ging ook prima!

Bij de uitgang kregen alle kinderen een kaart. Deze kaart kan gekleurd worden en naar iemand gebracht/gestuurd worden, die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Na afloop was er buiten thee, koffie en limonade voor iedereen.

Helaas had corona nog invloed op onze dienst maar wij kijken terug op een fijne en gezellige startdienst.

De bloemen vanuit de dienst gingen naar: Fred Jonkman, Krukmansveldweg, Dick en Gerda Menger-van Eijck te Willemsoord en naar fam Buijert – Kraak, Oosterbroekweg 1.

De collecte opbrengst was: Save de Children : € 88.90 en Onkosten € 65,95 Hartelijk dank hiervoor!!