Kerkelijk Nieuws voor zondag 3 mei 2020

Kerkdienst zondag 3 mei 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw. Kramer –de Jong uit Emmeloord. De uitgezonden diensten zijn te  vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren voor alleen luisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld. Hiervoor zal een knop op de voorpagina ongeveer 10 minuten voor de dienst te zien zijn, waar u op kunt klikken.

Kerkdienst maandag 4 mei 2020

Op maandag 4 mei zal er, i.v.m. dodenherdenking, een korte overdenking worden uitgezonden vanuit Oldemarkt om 19.00 uur.

Orgelspel na de dienst

We hebben gehoord dat het gewaardeerd werd dat er na de onlinedienst nog een paar liederen gespeeld werden. Dat is mooi om te horen! Daarom geven wij u bij deze de gelegenheid om geliefde liederen door te geven aan organist Henk Braad (via mail henkbraad@ziggo.nl of via mobiele nummer 06-13841869). Dan zoekt hij voor elke zondag een paar liederen uit. U kunt liederen uit het Nieuwe Liedboek, het Liedboek der Kerken uit 1973, de Evangelische Liedbundel, Liedboek van 1938 of Johannes de Heer doorgeven. Hartelijk dank!

Pastoraat

Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Jubileum

Op dinsdag 5 mei zijn dhr. en mevr. Timmerman-Broenland, uit Tuk, 61 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zuster, omdat wij nu al zeker tot 31 mei a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen.

Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv.Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

NB: Het collecterooster kunt u vinden op de website van HGOP. https://hgop.nl/webrooster/

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Verhuizing

Zoals de meeste insiders al weten zijn wij verhuisd vanuit Steenwijkerwold naar de Bult. Dit is ons tijdelijk onderkomen en we hopen later dit jaar te verhuizen naar Wolvega. Wij willen jullie bedanken voor de prettige contacten, die we in de HGOP gemeente mochten ervaren en wensen een ieder alle goeds. Arjen en Tineke Jansons

Koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 24 april kreeg Mijntje Veenstra, ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, een Koninklijke onderscheiding. Mijntje Veenstra – Blaauw is al sinds 1986 actief binnen de Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo. Ze staat daar bekend als iemand met een warm hart voor iedereen. Mevrouw Veenstra heeft in diverse functies veel werk gedaan voor de zendingscommissie zowel in binnen als buitenland.

Van 1997 tot 2009 mevrouw Veenstra leidster van de zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Mevrouw Veenstra was 8 jaar lang ouderling binnen de kerkenraad, zeer actief in het bezoeken van gemeenteleden. Vanaf 2015 is mevrouw Veenstra diaken en voorzitter van de Diaconie, die hulp biedt aan mensen in sociaal-maatschappelijke nood. Samen met een ander gemeentelid verzorgt mevrouw Veenstra al twee jaar lang iedere eerste maandagavond van elke maand een oecumenische bijbellezing in dorpsservicecentrum “De Landerijen” in Oldemarkt. Mevrouw Veenstra is zeer actief in de kerk. Uit de lange lijst: Bloemschikken bij bijzondere gelegenheden en uitgifte en verwerking van de collectebonnen. Daarnaast ook nog ongeveer 30 jaar collectant voor de Nierstichting in Oldemarkt en omgeving. Mevrouw Veenstra was 37 jaar actief voor de Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Oldemarkt-Paasloo.

Wij willen ook vanaf deze plaats Mijntje feliciteren met deze onderscheiding.

Bedankt!

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de lieve reacties, felicitaties en attenties die ik mocht ontvangen ter ere van mijn koninklijke onderscheiding. Afgelopen vrijdag 24 april werd ik totaal verrast door een telefonische bericht van burgemeester Bats met dit  mooie nieuws. Het was voor mij een complete verrassing, prachtig!

Vriendelijke groet, Mijntje Veenstra.

Steun Israël

Beste Israëlvrienden! Helaas is het op dit moment door alle maatregelen niet mogelijk een Open-Huis te organiseren.

Israël heeft ook te maken met strenge maatregelen die zware offers vragen van de mensen. Wat zou het fantastisch zijn als u juist nu Israël wilt steunen. Graag willen we u daarom vragen of u toch iets wilt bestellen uit de Israëlwinkel om zo de kleine bedrijven in Israël een hart onder de riem te blijven steken. Wij zullen de producten die u bestelt, na afspraak bij u thuisbrengen. We zetten deze voor de deur, met de rekening erbij zodat u het bedrag kunt overmaken. U kunt een keuze maken uit de folder en/of de webwinkel via: www.israelwinkel.nl. U kunt uw bestelling doen via de mail harry.bouwer@planet.nl of telefonisch via 0561-452171. Omdat het Israël Producten Centrum 40 jaar bestaat is er een leuke spaaractie waarbij u bij besteding van elke € 10 een zegeltje ontvangt. Al vanaf 10 zegels krijgt een mooi cadeau!!

Namens Israël hartelijk dank voor uw steun.

Vriendelijke groet, Janny Bouwer-Muis.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp:

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diaconie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt dit jaar gehouden van 29 augustus tot en met 5 september 2020( week 36). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.

Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Klaas Pompstra (0561-452113) of  Femmie Minnema (0561-451212). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 30 mei 2020.