Kerkelijk nieuws voor zondag 3 december, 1e advent

Kerkdiensten zondag 3 december 2017, 1e advent

Deze zondag is er een centrale dienst in Paasloo. Voorganger is ds. Jans . We zullen in deze dienst het Heilig Avondmaal vieren. Tijdens de dienst is er ook tienerdienst en kindernevendienst,

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Esther Jans.

’s Avonds, om 19.00 uur, is er in de Gereformeerde Kerk in Oldemarkt de jaarlijkse adventsviering. Voorganger is pastoor Hans Boogers. Medewerking wordt verleend door de Chr. Muziekver. “Jeduthun” uit Oldemarkt. Organist is Theun Hoen. Thema voor deze dienst is: dat er “Licht” mag zijn.

Collecte: Sjoukje de Wit. Zij gaat regelmatig naar Zuid Soedan om daar als verpleegkundige te werken. Tuberculose is daar de meest besmettelijke ziekte. Met eigen

spaargeld zijn ze daar een project gestart om hun werk te kunnen voortzetten.

1e advent

De eerste kaars wordt aangestoken door Marissa Oosterveld.

We zingen:      God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen.

Heb je het niet gemerkt? Het is al lang begonnen.

Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon:

Jij en je vrouw Elisabeth krijgen straks een zoon.

Noem hem Johannes, ‘God is goed’, want Hij is heel speciaal.

Met hem begint een nieuwe tijd. Een wondermooi verhaal.

Jubilea

Op woensdag 6 december zijn dhr. en mevrouw Vos-Overwater 50 jaar getrouwd  en op zaterdag 9 december zijn dhr. en mevr. Mur-de Vries 40 jaar getrouwd. We feliciteren u hier van harte mee en wensen u Gods zegen toe.

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

3 dec.

Fam. Kooij

0561-451964

10 dec.

Peter Dekker

0561-451538

17 dec.

Fam. Doeve

0527-231415

24 dec.

Arie Threels

0561-450886

31 dec.

Kees Weemstra

0561-451898

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten op zondag 19 november waren als volgt:

Oldemarkt     

Diaconie                                             € 68,10

College van Kerkrentmeesters           € 52,55

Instandhouding gebouwen                € 57,20

 

De collecte tijdens de avonddienst op 19 november heeft € 115,80 opgebracht. Dit is bestemd voor het zuigelingenproject van Compassion.

Bloemen

Op zondag 19 november werden de bloemen gebracht bij dhr. en mevr. Feenstra aan de Klaas Muisstraat in Oldemarkt.

Giften

Mevr. L. Hetebrij ontving € 5,– voor de regenboogdiensten. Mevr. Kramer ontving twee keer een gift van €10,– voor Dorcas en voor de diaconie. Mevr. G. Koning ontving € 20,– voor de diaconie. Allen hartelijk dank voor uw gift.

 

Dorcas

Nog even het totaalplaatje van Dorcas (“IJsselham” en Zuid Friesland): totaal 76 dozen en voor €572,23 aan giften. Namens Dorcas willen we een ieder hier hartelijk voor bedanken!

 Dienst met chr. gemengd koor Looft den Heer

Zondag 10 december is in Paasloo om 09.30 uur een kerkdienst met medewerking van chr. gemengd koor Looft den Heer, o.l.v. mevr. C. Jongsma-Hoekstra. Voorganger in deze dienst is mevrouw H. Kramer-de Jong uit Emmeloord.

Jeugddienst

Op 10 december is er om 11.00 uur een jeugddienst in de Ontmoeting. Vanaf 10.30 wordt u vooraf aan de dienst uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. Er is oppas en kindernevendienst tijdens deze dienst.

 

Kerstgroetactie Friedensstimme

Deze zondag (en eventueel een volgende zondag) biedt de diaconie een evangelisatiepakketje aan na de kerkdienst. Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. Doet u ook weer mee met deze belangrijke bemoediging voor christenen in de voormalige Sovjet-Unie? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Verzendmethode

Schrijf in de linkerbovenhoek van het pakje in kleine letters uw adres. Op het pakje is een Douaneverklaring CN22 geplakt. Noteer Aantal: 3 livres – Gewicht: 230 gr. Bij (Totale) Waarde en Totaal gewicht hoeft u niets in te vullen. Dan Datum invullen en uw Handtekening zetten.

De kosten zijn € 6,65 per pakket aangezien het brievenbuspost buiten de EU, maar binnen Europa betreft!

 

Agenda

Maandag 4 december: Inleveren kopij Kerkklanken.

Maandag 4 december: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 5 december: GGG bij fam. Karssen, Beulakerweg 16 Giethoorn. Aanvang 09.45 uur

Woensdag 6 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 6 december: GGG bij Edwin en Jelly Pen aan de Hare 13. Aanvang 20.00 uur.

 

Tenslotte

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een goede tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

(Fedde Nicolai)