Kerkelijk Nieuws voor zondag 29 november 2020

Kerkdienst zondag 29 november 2020, 1e advent

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal                

Collectes: 1e Compassion; 2e College van Kerkrentmeesters;

3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Dave Prins

NB: De dienst is verplaatst van Paasloo naar Oldemarkt.

Adventsproject zondagsschool

Net als bij de gezinsdienst verzamelen de kinderen bij/in De Ontmoeting. Ze gaan dan gezamenlijk de kerk in om op de voorste stoelen plaats te nemen. Er wordt begonnen met het aansteken van de kaars, het lezen van het gedicht en een filmpje van de zandtovenaar met inleiding van het thema. Na gebed gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst.

Kerkdienst zondag 6 december 2020, 2e advent

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst (Opgave)

Collectes: 1e  Roemenië project; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Annie Prins

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Kopij voor Zondagsnieuws

Even een reminder dat kopij voor het zondagsnieuws op donderdag 18.00 uur binnen moet zijn. Kopij die later binnenkomt, wordt pas een week later geplaatst.

Wijziging telefoonnummer koster

Het vaste telefoonnummer van onze koster, Ina Bootsma, is komen te vervallen. Voortaan is zij bereikbaar onder telefoonnummer 06-21933628.

Agenda

Maandag 30 november: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 2 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 2 december: GGG in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 7 december: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 1 december: Catechisatie 12-14 jaar. Van 18.30-19.15 uur in de Ontmoeting.

Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 3 december: Catechisatie 14-16 jaar. Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.     

Studieavond met ds. Oscar Lohuis in Oldemarkt over “De Verhouding tussen Israël en de Kerk

Deze studieavond die was gepland op dinsdag 1 december, is i.v.m. corona afgelast.

Collecte opbrengst Landerijen

De collecte tijdens de Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen bedroeg 68 euro. Hartelijk dank hiervoor.

Verslag van de Sirkelslagavond vrijdag 20 november.

De leiding was super verrast door de hoge opkomst van de kinderen; 20 kinderen, bestaande uit leerlingen van De Ark en St. Bernardus, hadden zich opgeven. Na het welkom gingen we gelijk aan de slag want er stonden leuke en heel verschillende spellen op het programma. De kinderen werden in 2 groepen verdeeld: Groep 1 : Joel, Lucas, Jorrit, Niek, Fiona, Fleur, Sofie, Marjanne, Jet en Pelle. Groep 2: Elianne, Boaz, Fabian, Jesse, Lotte, Fien, Jos, Elin, Martin, Milan en Julia.

De kinderen hadden allemaal een rugzak met daarin verschillende voorwerpen van thuis meegenomen. Gedurende de avond werd duidelijk waar de voorwerpen voor  bedoeld waren. De leidraad deze avond was een verhaal van Paulus. Bij spel 1 werden de groepen weer onderverdeeld in tweeën verdeeld. Ene groep hoorde een geluid en moest dit via een tekening laten raden door hun teamgenoten. Spel 2: de kinderen moesten een tableau vivant maken met opdrachten daarbij bv: je ziet 5 voeten, 2 knieën, 3 personen, 1 voorhoofd.

Spel 3, gelinkt aan de ontsnapping van Paulus uit de gevangenis.: de kinderen moesten het lied: “Freedom I want”  begeleiden op muziekinstrumenten en andere materialen en neuriën . Een schitterend gezicht hoe enthousiast ze bezig waren met hun “muziekinstrumenten” en/of stem.

In de pauze vierde we de verjaardag van Martin en trakteerde hij alle kinderen op een zakje chips.

Bij spel 4 moesten de kinderen rebussen oplossen en een antwoord in/uit een brief halen. En spel 5 : het slotspel MET Water en BEWEGING. Met een bekertje water door een vuilniszak, onder een kleed door, draaien om een stoel, onder een stoel door en dan hopen dat…er nog water in de beker zit en dit in een fles gieten. Elke volle fles leverde punten op. Hier werd heel fanatiek aan meegedaan. En..heel veel water lag er na afloop niet op de grond. Super gedaan jongens!

Rond de klok van half tien was het afgelopen. Jongens en meisjes…SUPER bedankt dat jullie er waren!!!

En ….groep 1 is 42e geworden en groep 78e (van de 132). Wat knappe prestatie van jullie!

BedanktJanine, Nadine, Marije, Hennie, Esther  Rosalie en Remco voor jullie inzet deze avond.

Groeten, Hieke v.d.Valk