Kerkelijk Nieuws voor zondag 29 maart 2020

Kerkdienst zondag 29 maart 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren.

NB: Let op de klok gaat een uur vooruit dit weekend.

Liturgie

9:30 uur: Inleidend orgelspel: Lied 121: 1,2,4

Bemoediging en groet – gebed

Lezen: Mattheüs 7:24-8:1 & I Petrus 1:13-20

Lied 1003, Stil is de straat

Overdenking: ‘Een stevig huis’

Lied 534, Hij die de blinden weer liet zien

Dankgebed en voorbede – Zegen

Uitleidend orgelspel: Lied 664

Voor de kinderen kunt u op www.debijbel.nl/bijbelbasics verhalen vinden voor kinderen. Ook over Mattheüs 7.

Diensten

Zoals u hebt kunnen lezen zullen er elke zondag een korte online-dienst uitgezonden worden. Ook de Vespers zullen op deze manier gehouden worden. Voorts zal er op Goede Vrijdag één dienst worden gehouden en uitgezonden en wel op dezelfde tijd als de Vespers, ’s avonds om 19.30 uur dus. Als u zorgt dat u zelf wijn in huis hebt dan kunnen we toch samen, zij het middels online verbinding, het Heilig Avondmaal vieren. Voor 2 euro zijn er ook vaak wel kleine flesjes wijn beschikbaar in de winkels mocht u normaliter geen wijndrinker zijn.

Speciale ‘Anti-virus’ pagina op de website

We zijn bezig met een antiviruspagina op de website: Algemene informatie met tel. nrs., teksten en gebeden ter bemoediging, pagina voor kinderen en hun ouders en een pagina met uw verhalen: ‘Wat doe jij nu?’. Daar mag

u/jij laten weten hoe u/jij deze tijd doormaakt en beleeft. Ook foto’s zeer welkom! U kunt ook zelf ideeën, teksten, gebeden of voorbedepunten aanreiken. Het gaat allemaal via een centraal email adres. Hou de website dus in de gaten!

Kerkklanken

Ook proberen we de volgende Kerkklanken te laten verschijnen. Het vergt even wat logistieke aanpassingen, maar we hopen het voor elkaar krijgen. We doen ons best!

Gods zegenende en bewarende Tegenwoordigheid toegebeden in deze tijd. ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ Johannes 14:27 (NBV)

Pastoraat

Vanwege de landelijke richtlijnen wordt pastoraal bezoekwerk niet aangemoedigd, zeker niet onder hen die zich in een kwetsbare leeftijd of situatie bevinden. Het is best lastig om daar een goede weg in te zoeken omdat het pastorale bezoekwerk zoveel zegen kan brengen. Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben.

Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Praktische hulp

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diaconie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten.

De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52

Voor alle jongeren,

Jullie hadden het vast ook zelf al wel bedacht maar toch even voor alle duidelijkheid; 18 april, een dag de handen uit de mouwen steken voor Stichting Present Steenwijkerland wordt ‘m in deze corona tijd natuurlijk niet. Zodra deze vervelende periode voorbij is gaan we samen met Present een nieuwe datum prikken. Wij hopen dat je dan present wilt/ zult zijn!                                                                            Hartelijke groet, Alike en Gea

Agenda

Maandag 30 maart: Inleveren copy Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Ook onze beide gemeenten doen mee aan de paasgroetenactie. Echter vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus zullen de kaarten niet aan u uitgedeeld worden, maar zullen de beide Diaconieën zorgdragen voor verzending. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Met broeder- en zustergroet, de beide Diaconieën  (PG en HGOP)

Stichting Present

Present draagt graag bij op een manier die aanvullend is op deze initiatieven, zoals we dit altijd al doen. We denken aan cliënten van hulpverleners die niet zo makkelijk toegang hebben tot hulp, door wat voor reden dan ook, maar die dit wel hard nodig hebben. Onze stads- en dorpsgenoten die weinig tot geen netwerk hebben, geen sociale kring en te maken hebben met eenzaamheid, ziekte of financiële beperkingen. Wij zoeken daarom (groepjes of individuele) vrijwilligers die deze mensen willen bemoedigen en ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan:

·                    boodschappen doen,

·                    Een EHBV pakketje (Eerste Hulp Bij Verveling) samenstellen en weggeven,

·                    kaartjes sturen,

·                    even bellen / skypen / WhatsAppen,

·                    spelletje doen via mobiel / internet,

·                    bidden voor rust,

·                    tuin even opknappen,

·                    ramen lappen (met 1 of 2 personen),

·                    hond uitlaten,

·                    bosje bloemen voor de deur leggen,

·                    medicijnen brengen, 

·                    Voedselbank: pakketten ophalen en bezorgen 

Of op welke manier dan ook! Gewoon uw idee, hoe u in deze tijd kunt omzien naar een ander. Het hoeft u niet veel te kosten, niet financieel en niet qua tijd, maar het betekent heel veel voor iemand bij u in de buurt.
Doet u met ons mee? Wil jij je hulp aanbieden als vrijwilliger? www.stichtingpresent.nl/steenwijkerland/aanbod-corona-hulp