Kerkelijk Nieuws voor zondag 29 december 2019

Kerkdiensten zondag 29 december 2019

Paasloo:   09:30 uur ds. P. Lindhout, Dedemsvaart

Collectes: 1e Kinderen in de knel, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld & Linde de Graaf

Kerkdiensten 31 december 2019, oudejaarsavond

Oldemarkt:   19.30 uur Ds. E.H. Jans. Samen met PG in

                        Hervormde kerk.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eindejaarscollecte.

Beamer: Sjaco Bouwer

Kerkdiensten zondag 5 januari 2020

Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans. Samen met PG in

                       Gereformeerde kerk. Koffie drinken na de dienst.

Collectes: Alle door PG bepaald.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 506

Stil gebed

Bemoediging en groet

We zingen de psalm van deze zondag: Psalm 147: 1, 2, 4

Smeekgebed

Glorialied: Lied 498: 2, 3, 4, 5

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 49: 1-6

Lied 444: 1, 3, 4

Schriftlezing: Lucas 2: 22-35

Lied 159b

Verkondiging

Psalm 87

Dienst van de gebeden

Dienst van de gaven

Lied 763

Zegen

31 December 2019

Wat doen we op oudejaarsavond?

Blijven we thuis of gaan we er met elkaar iets gezelligs van maken in “de Ontmoeting”! Samen genieten van de gezelligheid onder elkaar, een fantastisch spel, gamen… jong en oud.

Onder het genot van een borrelhapje en een drankje heffen we het glas en toosten op een gezegend en goed 2020.

Knallend het nieuwe jaar in!! We vragen of je iets mee wilt nemen, een borrelhapje, chippie, een nootje en je eigen drankje.

Je bent uitgenodigd! Info Janny Bouwer 0561-452171 , ds. Egbert Jans 0561-750902

Kinderoppas 2020

Er is besloten om voor 2020 geen kinderoppasrooster te maken. Het komt te weinig voor dat er kinderen in de crèche zijn. Wanneer het bij speciale gelegenheden of in vakantietijd toch nodig is dat er oppas aanwezig is, zullen er gemeenteleden worden gevraagd.

Zendingsbusje

De opbrengst van het zendingsbusje van mevr. W. Schaap in de Landerijen bedroeg een mooi bedrag van €127,50! Dit wordt besteed aan Compassion. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Agenda

Vrijdag 3 januari: GGG om 14.30 uur in Huize Karssen, Groot Lageland 33 in Zwartsluis.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Koffieochtend

Beste mensen. Wij de vrijwilligers van de koffie ochtend willen u allen gezegende Kerstdagen wensen en een goed en gezond 2020. Wij nodigen u van harte uit om op dinsdag 7 Januari u de gelegenheid te geven elkaar  de hand te schudden, en even bij te kletsen bij een kop koffie of thee met wat lekkers. En om op het nieuwe jaar te proosten met een drankje en een hapje.

We beginnen dan om HALF ELF. Graag tot dan!

Kledingverkoop vluchtelingen Luttelgeest

Er is dringend behoefte aan herenkleding en aan winterjassen, schoenen en handschoenen voor zowel mannen, vrouwen alskinderen. Ook ontvangen we graag maillots voor kinderen. Helpt u mee?

Kledingteam A.Z.C.

Hierbij willen wij u een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezegend 2020 toewensen.