Kerkelijk Nieuws voor zondag 29 augustus 2021

Kerkdienst zondag 29 augustus 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

                      Gezinsdienst m.m.v. muziekteam.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst

Kerkdienst zondag 5 september 2021

Oldemarkt:    9.30 uur dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Annie Prins

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

‘Amen’ na de zegen

Begin 2020 is door de kerkenraad besloten om het ‘amen’ na de zegen te veranderen in Lied 415:3. Dit is in Kerkklanken van oktober aan de gemeente voorgelegd.

Nu we al weer een tijdje mogen zingen in de kerk, willen we dit ook daadwerkelijk doorvoeren. Vanaf nu zullen we na de zegen dit lied, wat zowel een bevestiging is als een gebed, zingen na de zegen.

Overlijden

In vertrouwen op haar Heer en Heiland is, na een periode van afnemende gezondheid, afgelopen zondag de moeder van mw. Heidi Kramer-de Jong overleden, Elisabeth Francijntje de Jong – van Hezel. De dankdienst voor haar leven is gehouden op zaterdag 28 augustus. Voor een kaartje ter bemoediging hierbij het adres van Heidi Kramer – de Jong: Wooldhof 7, 8302 KC Emmeloord. We wensen hen allen veel sterkte en Gods nabijheid toe en gedenken hen in onze gebeden.

Jubileum

Op maandag 30 augustus hopen de heer en mevrouw Mulder-Kuipers uit Oldemarkt, te vieren dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen op deze dag toegewenst.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie van

1 t/m 22 september. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 30 augustus: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 1 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Koffie morgen nieuws!!!

Zoals beloofd, willen we u even bijpraten. Eind Juli zijn we (dat zijn Wijmie Dekker, Sanja Homan, Imke Weemstra en Els Brouwer) bij elkaar geweest. Over: hoe nu verder? In het rijtje namen mist u Grietje Visser, omdat zij heeft aangegeven te stoppen.

Als het mogelijk is hopen we in Januari weer te starten maar……omdat ik (Els) ook heb besloten om te stoppen, zijn nu Wijmie, Sanja en Imke over om de morgens te verzorgen. Dit is te weinig dus worden er dringend 3 nieuwe mensen gezocht om door te kunnen gaan!!!

Hoe alles zal gaan met de corona regels is nog onduidelijk en we zijn benieuwd hoe u hier zelf in staat. Zou u komen als er weer gestart kan worden? Daar zijn we ook benieuwd naar.

U kunt daarom bellen naar Wijmie Dekker en haar dit laten weten op telefoon nummer 0561-451538. Rest mij u allen te laten weten dat ik met veel plezier aan de koffie morgens heb meegewerkt en hoop dat dit werk door kan gaan en wens u allen alle goeds toe en: Ga met God en Hij zal bij u zijn!

Hartelijke groet, Els Brouwer.

Herdenkingsfietstocht 75 (+1) jaar vrede & vrijheid.

Op woensdag18 augustus was het dan eindelijk zover. Dave Prins kon, met nog een aantal jongeren uit Nederland, Duitsland en Polen, aan de educatieve fietstocht ‘Terug naar Westerbork’ beginnen. Eerst met de bus naar Polen waarna ze in verschillende etappes, in totaal 850 km, zullen terugfietsen naar Nederland. Inmiddels is de groep al een stuk op weg weer richting Nederland.

Na het bezoek aan de kampen in Auschwitz kon iedereen zijn hoofd leegmaken tijdens een 1e fietsetappe. ’s Avonds merkten ze pas hoeveel indruk die eerste dagen op hen gemaakt had. Dave schreef: ‘Toen wij daar aankwamen gaf het mij de kriebels, terwijl ik weet dat wij nu veilig zijn.’ Een andere deelnemer schreef: ‘Ik realiseer me hoe ongelofelijk goed ik het heb en tel mijn zegeningen één voor één’. 

Afgelopen week zijn ze via Kreisau naar Bischofswerda gegaan. Vanuit Bischofswerda met de fiets naar Dresden. Daarna via Annaburg naar Potsdam, met een bezoek aan de plek waar de Amerikaanse en Russische troepen elkaar ontmoetten aan het einde van WOII. Op vrijdag 27 augustus hebben ze stilgestaan bij de voormalige grens tussen Oost- en West-Duitsland.

Tijdens de fietstochten konden ze genieten van de omgeving. Al was dat soms van korte duur omdat het wegdek zo slecht was dat ze zich daar volledig op moesten focussen.

De groep heeft heel veel indrukken gekregen en een druk programma gehad. Maar zoals Dave nu al zegt: Een geweldige ervaring die hij niet had willen missen.

Gisteren 28 augustus heeft de groep een rondleiding over het voormalig kampterrein van Bergen-Belsen gehad. Vandaag 29 augustus fietsen ze 126 km naar Bremen. Hier zullen ze stilstaan bij Bremen na 1945. Morgen 30 augustus fietsen ze 119 km via  Esterwegen naar Papenburg. Dinsdag 31 augustus zal de groep de laatste etappe van 88 km fietsen. De tocht zal eindigen in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De verwachting is dat ze daar rond 13.00 uur aankomen. De route is te volgen via: www.terugnaarwesterbork.eu/routes/.