Kerkelijk nieuws voor zondag 29 april 2018

Kerkdiensten zondag 29 april 2018

Deze zondagochtend is er om 9.30 uur een dienst in Paasloo. Voorganger is mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Henny Oord.

 

Om 10.00 uur is er een dienst samen met de Vrije Zendingsgemeente in Rehoboth. Voorganger is ds. Jans.

 

’s Avonds om 19.00 uur is er een regenboogdienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. Jans en het muziekteam verleent medewerking in deze dienst.

Collectes: Compassion, uitgang: Onkosten.

Beamer: Aron Bouwer

 

Kerkdiensten zondag 6 mei 2018

Deze zondagochtend is er om 9.30 uur een dienst in Oldemarkt. Voorganger is mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. Tijdens de dienst is er tienerdienst.

Collectes: 1e ‘t Lichtpunt, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eredienst en Kerkmuziek.

Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard.

Beamer: Sjaco Bouwer

 

Collecte d.d. 6 mei 2018: Stichting Lichtpunt

Het Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben. Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vrijwilligers.

Om tot een goed begeleidingsplan te komen is er in principe eens per week een uitgebreid gesprek met de maatschappelijk werkster. In deze gesprekken wordt gekeken naar het vervolg op het verblijf in het Lichtpunt. Soms kan het goed zijn er meer mensen uit de eigen directe omgeving bij te betrekken. Met wederzijdse goedkeuring kan soms iets goeds opgebouwd worden. Zijn er specifieke vragen rondom het christelijk geloof dan is pastorale begeleiding beschikbaar.

 

Dienst Hemelvaartsdag

Op donderdag 10 mei is er om 9.00 uur een dienst samen met de Gereformeerde kerk in Oldemarkt. In kerkklanken staat Paasloo vermeld, dit is onjuist. Voorganger is ds. Jans.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geen oppasdienst

Beamer: Harman Tietema

 

Pastoraat

Dhr. Jan Oord mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Mevr. Vaartjes heeft haar heup gebroken, zij is vrijdag 20 april geopereerd in het ziekenhuis te Heerenveen, waarna revalidatie zal volgen.

 

Jubilea

Op dinsdag 1 mei hopen dhr. en mevr. Muis-Verbeek hun 60 jarig huwelijk te vieren. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

6 mei          Peter Dekker            0561- 451538

13 mei        Fam. Van Eijck        0561 – 451343

20 mei        Fam. Wicherson       0561 – 452336

27 mei        Wilfred Koers          0561 – 452206

 

Bedankt!

Voor al uw vele goede wensen aan ons  toegedacht, naar aanleiding van ons 50 jaar huwelijks jubileum onze oprechte dank. Hartelijke groet,  Abel en Pietje van Eijck

 

Dodenherdenking 4 mei 2018, “It Petgat” te Blesdijke

Graag willen wij jullie erop attent maken dat wij als Israëlwerkgroep op 4 mei a.s. een herdenking willen houden bij het monument van het voormalig strafkamp It Petgat, aan de Nijksweg te Blesdijke. In 1942 zijn daar Joodse dwangarbeiders weggevoerd en via kamp Westerbork uiteindelijk vergast in Auschwitz. Vrijwel niemand van de ca. honderd Joden die in Blesdijke zaten, overleefde. Volwassenen en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Een ieder die met ons mee wil gaan wordt rond 19.30 uur verwacht bij “ de Ontmoeting”. Na de plechtigheid nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kopje koffie/thee of limonade.

 

Vakantie koster

Ina Bootsma, koster van Oldemarkt, heeft vakantie van 9 t/m 12 mei. Jurgen Raafs zal haar vervangen. Tel: 0561 450660.

 

Agenda

Woensdag 2 mei: GGG bij familie Luth in Nijetrije. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 7 mei: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.