Kerkelijk Nieuws voor zondag 28 november 2021

Kerkdienst zondag 28 november 2021, 1e Advent

Paasloo:    9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal

Collectes: 1e  Compassion; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Collecte

Zondag 28 november zal de collecte voor de Diaconie speciaal bestemd zijn voor Compassion.

Deze organisatie biedt via lokale kerken hulp aan kinderen in armoede. Vanuit het sponsorprogramma ontvangt ieder kind zorg. Is er specifieke hulp nodig dan wordt dit betaald vanuit onze aanvullende fondsen. Denk bijvoorbeeld aan: medische zorg, noodhulp en hulp bij misbruik.
We investeren ook in de gemeenschap door te faciliteren
in schoon drinkwater, het starten van nieuwe kerken en het bouwen van nieuwe Compassion-projecten.

Wij sponsoren als gemeente ook een paar kinderen via deze organisatie.

Binnenkort zullen we u via Kerkklanken hier iets meer over vertellen.

De collecte of uw gift via bankrekeningnummer van de Diaconie van zondag bevelen wij dan ook van harte bij u aan. Zie voor meer informatie ook www.compassion.nl

Kerkdiensten zondag 5 december 2021, 2e Advent.

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E.H. Jans. Bevestiging ambtsdragers. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Roemenië; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Daniël Oord

Pastoraat

Mevrouw Aukjen Visser-Ram uit Ossenzijl, is voor een operatieve ingreep naar het ziekenhuis geweest.

De heer Harm Thomas uit Oldemarkt is deze week teruggekomen uit het ziekenhuis. Hij heeft een pacemaker ontvangen

We wensen hen beide Gods genezende kracht toe voor een spoedig herstel.

Aangepast beleid

Beste gemeenteleden, Met pijn in het hart zien wij ons genoodzaakt om weer maatregelen in te voeren. We hanteren in de kerk de 1,5 meter en het aanmeldbeleid. De kinderen van de kindernevendienst starten in de kerk. De tienerdienst begint gelijk om 9.30 uur in de Ontmoeting. De collecte zal weer met collectebusjes bij de uitgang zijn. U kunt zich wekelijks aanmelden via: reservering@hgop.nl of 06-83437990. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Laten we hopen en bidden op betere tijden.

Oproep coördinatoren

We zijn op zoek naar 2 mensen om de opgave voor de kerkdiensten en de kerkdiensten zelf te coördineren.

Wanneer u dit wilt doen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femmie Minnema. 0561 451212

Jubileum

Op zaterdag 4 december vieren de heer en mevrouw Slootstra uit Oldemarkt hun 40-jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd. Gods zegen op deze bijzonder dag toegewenst.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052. I.v.m. verhuizing is er tussen 27 november en 12 december geen mogelijkheid om collectemunten te halen.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 29 november: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 30 november: Studie Korinthebrieven. Aanvang 20.00 uur. In de Ontmoeting.

Woensdag 1 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 13 december: Bijbellezing in de Landerijen.        Aanvang 19.00 uur.

Koffie morgen in het Achterhuus.

Woensdag 8 december staat de koffiemorgen in mijn agenda. Maar… helaas gaat deze niet door.Net als het kaarten maken, we zitten te dicht bij elkaar en de 1.5 meter zijn we zomaar vergeten. Aangezien de besmettingen omhoog gaan is het niet verantwoord. Dus, tot nader bericht gaan de kaarten morgens en de koffie morgens niet door. Rest ons niets anders dan u alle goeds toe te wensen voor de komende tijd.

Hartelijke groet van Weimpje Rustige en Els Brouwer.

Collecte en bloemen Heilig Avondmaalsviering Landerijen

De collecte tijdens Ha in de landerijen heeft 31,50 euro opgebracht . De bloemengroet is gebracht bij Femmie de lange in de landerijen.

Hulp gevraagd

We zijn op zoek naar vrijwilligers om de koffieochtend te kunnen organiseren. Het zou jammer zijn als dit moet stoppen. Weet u iemand of lijkt het uzelf mooi om te doen? Voor vragen of opgave kunt u mailen naar Wijmie Dekker: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com.

Verslag Sirkelslag kids

Op vrijdagavond 19 november hadden we met de kinderen een super gezellige avond in de Ontmoeting; Sirkelslag Kids!

Met 19 enthousiaste kinderen en 6 even enthousiaste begeleiders gingen we aan de slag met het scheppingsverhaal. Op het grote scherm in de Ontmoeting namen presentatoren Remy en Sjoukje ons mee door het verhaal. Ondertussen moesten we allerlei verschillende opdrachten doen; knutselen, een filmpje maken, een lied of een rap, wat proeven, voelen en ruiken, een dierenquiz, vragen over de scheppingsdagen beantwoorden enz.

En natuurlijk was er tussendoor tijd voor een kleine versnapering.

Onder toeziend oog van de jury hebben we de volgende scores bereikt;

Team 1 (Lotte, Elianne, Julia, Maud, Fien en Sara) haalde 360 punten. Team 2 (Boaz, Sven, Martin, Marjanne, Elin, Lisa, Jet) haalde 364 punten. Team 3 (Jos, Fabian, Jens Kooij, Jens Cats, Jesse en Sanne) haalde 350 punten. Deze scores zijn doorgegeven op de officiële Sirkelslag website.

En nu maar afwachten of we wat gewonnen hebben! Het was in ieder geval een zeer geslaagde avond. Kinderen en begeleiders, bedankt! We hopen de volgende keer weer op jullie enthousiasme te kunnen rekenen!

Graag vragen wij als Diaconieën van beide kerken uw aandacht voor het volgende:

Van de stichting “Zorg veur mekaar” voorheen de werkgroep Echtparenweek Overijssel/ Flevoland ontvingen wij het volgende verzoek. Wij delen hierbij het volledige bericht.
Begin bericht: “Zoals elk jaar organiseren wij (een groep van +/- 25 vrijwilligers),een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in het Nieuw Hydepark te Doorn. (voorheen Roosevelthuis) Dit is een vakantiehuis/zorghotel voor gehandicapten van de gezamenlijke diaconieën.
Wij stellen ons hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgd wordt, zodat ze beide kunnen genieten van een fantastische week.
Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke week is geworden.
U kunt voor foto’s terecht op onze site www.zorgveurmekaar.nl
U begrijpt dat hier kosten aan zijn verbonden, deze kosten kunnen wij relatief laag houden omdat we met vrijwilligers werken. Uiteraard moeten wij wel betalen voor ons verblijf in het Nieuw Hydepark en de mensen die daar in dienst zijn.
De kosten voor deze week bedraagt € 1350– per echtpaar.
Dit is een heel bedrag voor verschillende paren en het is dan ook zeer welkom als de diaconieën hierbij een tegemoetkoming zouden kunnen doen.
Graag zouden wij aan u vragen om bij u in de gemeente eens rond te kijken naar echtparen die voor onze week in aanmerking zouden komen. Tevens zouden wij dan ook die echtparen uit uw gemeente willen uitnodigen om met ons een week mee te gaan naar het Roosevelthuis.
Voor dit jaar zal dat zijn van 05 t/m 12 februari 2022.
Mochten er echtparen zijn die zich willen aanmelden dan verzoeken wij u een mail te sturen naar onderstaand mailadres zodat wij u een aanmelding en medisch formulier op kunnen sturen. Natuurlijk volgen wij de regels van het RIVM en houden wij ons het recht voor om als het nodig zou zijn de week te annuleren.
Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag via onderstaand mailadres.
E-mailadres: contact@zorgveurmekaar.nl
Met vriendelijke groet,
Namens “zorg veur mekaar”
Jan-Pieter van der Schaaf
Erica Jaspers
Hanny Koerssen

Mocht u over bovenstaande vragen hebben aan de Diaconie dan kunt u terecht bij een van de diakenen!