Kerkelijk Nieuws voor zondag 28 maart 2021

Kerkdienst zondag 28 maart 2021, Palmzondag

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Beamer: Sjaco Bouwer

Vespers in de Stille week, 29 maart t/m 1 april

Oldemarkt:   Maandag 19.30 uur Siebrand Bootsma

                     Dinsdag 19.30 uur Heidi Kramer

                     Woensdag 19.30 uur Janine Damhuis

                     Donderdag 19.30 uur Trijntje de Jonge

Heilig Avondmaal Landerijen

De viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen van dinsdag 30 maart gaat niet door.

Kerkdiensten vrijdag 2 april 2021, Goede Vrijdag

Oldemarkt:    19.30 uur Ds. E. H. Jans. Viering Heilig

                      Avondmaal.

Let op! De ochtenddienst vervalt.

Beamer: Harman Tietema

Kerkdienst zondag 4 april 2021, 1e Paasdag

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst

Beamer: Remco Trox

De paaszangdienst met de VZG gaat niet door.

Kerkdiensten alleen online

Tot nader bericht zijn alle kerkdiensten online te volgen.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden.

Pastoraat (1)

Mevr. S. Hoffmann, uit Oldemarkt, is afgelopen week geopereerd in Groningen.

Mevr. A. Poelsema-Muis, uit Oldemarkt, verblijft in revalidatiecentrum Reggersoord.

Wij wensen deze gemeenteleden en alle zieken en eenzamen die hier niet met name staan genoemd, Gods nabijheid toe.

Pastoraat (2)

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Paas Challenge 2021

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling…..Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Welkom bij de Paas Challenge 2021!

De Paas Challenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen. Wel is het speciaal geschikt voor tieners in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar. Ook mensen van buiten de kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.

De Paas Challenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemer een ’tegenstander’ van Jezus is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: waarom is de weg die Jezus gaat een probleem voor jou?

Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij geeft je de mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt. Met de QR-codes kun je ontdekken wat de opdracht is. 

Een mooie wandeling, een leuk spel en een andere manier om bezig te zijn met het

Paasverhaal! Van vrijdag 2 april t/m maandag 5 april  van 10.00 tot 19.30 uur is er

de mogelijkheid deze route te lopen. Je kunt meedoen met mensen uit je eigen

huishouden of met een tweetal uit verschillende huishoudens op de tijd die jou/ jullie past,

geheel coronaproof. Wel ben je onderweg een smartphone met QR-code scanner plus

mobiel internet, een vork, hamer en spijkers nodig. De Paas Challenge duurt ongeveer 1 a 1,5 uur. Al enthousiast geworden?! Geef je dan snel op bij: alikekuit@hotmail.com in ieder geval voor woensdag 31 maart. Na opgave ontvang je via de mail meer info. Nog vragen? Laat het ons weten! Hartelijke groet, Arno, Hennie, Alike en Gea.