Kerkelijk Nieuws voor zondag 28 juni 2020

Kerkdienst zondag 28 juni 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans. M.m.v. muziekteam

Collectes: 1. Project 10 27; 2. College van Kerkrentmeesters;

3. Instandhouding gebouwen.

Collecte zondag 28 juni voor het Werelddiaconaat

VERBETERING LEVENSOMSTANDIGHEDEN

IN EGYPTE

Het coronavirus grijpt wereldwijd diep in mensenlevens in. Ook op plekken waar de armoede al zo groot is, zoals op het platteland in Egypte. BLESS, het diaconale programma van de partnerkerk van de GZB in Egypte, probeert waar mogelijk te helpen en hoop te bieden voor mensen die extra hard worden geraakt. Op deze wijze draagt de hulp ook bij aan het getuigenis van de kerk in het overwegend islamitische land.

BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia en Ezbat Galila. De armoede hier is groot. Er is sprake van ongeletterdheid, werkloosheid, gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg.

Vrouwen worden vaak zwaarder getroffen dan mannen. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en helpen hun talenten te ontwikkelen. Door kleine leningen en trainingen zijn vrouwen in staat om in hun  eigen inkomen te voorzien. Voor € 65,- is het mogelijk iedere maand een beroepstraining te geven.

Een teken van hoop… Een medewerker van BLESS: “Door onze beroepstrainingen leren meisjes zich kappers- en naaivaardigheden aan. Velen van hen hebben inmiddels zelf al een project opgestart of een baan gevonden.“

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op

NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27, o.v.v. EG.1.106 – Levensomstandigheden Egypte. Hartelijk dank!

Project 10 27 – De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Kerkdienst zondag 5 juli 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mevr. H. Kramer – de Jong Emmeloord. M.m.v. organist Henk Braad.

Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Besluit kerkdiensten

De kerkenraad heeft in een vergadering besloten om per één september weer kerkdiensten met bezoekers te houden. Tot die tijd zullen de diensten online gehouden worden. Meer informatie over de vormgeving vanaf september vindt u in de eerstvolgende Kerkklanken.

Pastoraat (1)

Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Pastoraat (2)

Mevrouw Muis uit Kalenberg is gevallen waarbij de pees boven haar knie is gescheurd. Ze is inmiddels geopereerd en zal een dezer dagen (waarschijnlijk) naar Zonnekamp gaan om te revalideren.

Jubileum

Op maandag 29 juni, vieren de heer en mevr. van der Veen – Kampherbeek uit Ossenzijl dat zij 55 jaar getrouwd zijn.

Van harte gefeliciteerd met deze feestelijke dag en Gods zegen toegewenst.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij nu al zeker tot eind juni a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 1 juli: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

De Reiziger Chr. cadeau- en boekwinkel….

Gaat verder! Maar op een andere manier. Op 29 & 30 juni is de fysieke winkel, Heerenveenseweg 6 Wolvega, open van 10.00-17.00 uur. Vanaf  woensdag 1 juli gaat De Reiziger Chr. cadeau- & boekwinkel als webshop verder. Bezorging in Oldemarkt en omgeving is gratis. Bestellen kan via www.dereizigerboeken.nl, email: info@dereizigerboeken.nl of telefonisch: 0561-450552 / 06-55801872.

World Servants

Wij, Rosalie en Alike zouden deze zomer de handen uit de mouwen steken in Myanmar en Zambia, maar gaan een jaar later op reis. World Servants, de organisatie waar we ons voor inzetten, is er in geslaagd om met de luchtvaartmaatschappij die ons gaat vervoeren, te regelen dat de reis verplaatst kan worden naar volgend jaar. Daardoor kunnen wij alsnog dienstbaar zijn in Taungoo en Molozi, maar dan een jaar later. Natuurlijk waren we graag dit jaar al op reis gegaan, maar gezien de situatie is dat nu niet verantwoord.

Het bouwproject waar we aan meewerken gaat alsnog door. World Servants heeft de bijdrage daarvoor al aan de lokale organisatie gegarandeerd. De fundering is alvast gelegd. Volgend jaar steekt de groep samen met de gemeenschap de handen uit de mouwen om het gebouw daadwerkelijk te realiseren. De mensen uit Taungoo en Molozi zien er erg naar uit om dat samen met ons te doen, net zoals wij uitzien naar de samenwerking met hen. Zo kunnen beide partijen veel van elkaar leren, wat naast de bouw een belangrijk doel van deze reis is. Nieuwe deelnemers voor de projecten van 2021 zijn ook welkom in onze actiegroep, neem dan contact op met één van ons.

Het uitstellen van de werkvakantie brengt extra kosten met zich mee, kosten die World Servants zowel in 2020 als in 2021 voor de ondersteuning en impact van de reis moet uitgeven. Samen met World Servants gaan de jongeren ervoor om €852,- persoon extra te werven, naast de ongeveer €2500,- die dit jaar al geworven is. De supporters van World Servants dragen per deelnemer €250,- bij. Dat betekent dat de groep ervoor gaat om in het komende jaar per deelnemer nog €602,- op te halen. Meer hierover is te lezen op worldservants.nl/challenge2021.

Wij blijven voorlopig dus nog actie voeren. Taarten zijn nog steeds te bestellen en lege flessen in te leveren. Voor vragen of ideeën kunt U contact opnemen met ons. Met vriendelijk groet, Rosalie en Alike

Taarten actie:           

Cake                           € 7,50

Brownie                      € 7,50

Advocaattaart            € 12,50

Kwarktaart                 € 12,50

Monchoutaart             € 12,50

Ook kunt u eigen gebakken taarten bestellen. U mag de bestelling mailen naar: rjans12@gmail.com of alikekuit@hotmail.com. Ook kunt u de bestelling appen of bellen naar 06-30570191. Wij nemen dan contact met u op om te overleggen over waar, wanneer en hoe laat u de bestelling wilt hebben. Wij willen de bestelling graag minimaal 2 dagen van tevoren ontvangen.

Lege flessen actie: Ook is het mogelijk om lege flessen bij ons af te geven. Dit levert voor ons geld op. De lege flessen kunt u afgeven bij de pastorie van de Hervormde kerk te Oldemarkt. Wij zijn natuurlijk ook altijd bereid om deze bij u thuis op te halen. Stuur ons een e-mail en wij maken een afspraak om deze te komen halen. Alvast vriendelijk bedankt!

Rosalie Jans & Alike Kuit.