Kerkelijk Nieuws voor zondag 28 februari 2021

Kerkdienst zondag 28 februari 2021

Oldemarkt:     9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord 

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Dave Prins

Beamer: Hans Bult

Kerkdienst zondag 7 maart 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

                      Bevestiging nieuwe ambtsdragers. 

Collectes: 1e  Vrienden van de Hoop; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Annie Prins

Beamer: Harman Tietema

Kerkdiensten alleen online

De kerkdiensten kunt u alleen nog online volgen. U kunt zich niet meer opgeven om de diensten bij te wonen. Deze situatie zal in ieder geval blijven zolang de lockdown duurt. Hierna zal bekeken worden hoe we verder gaan.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden. De kindernevendienst gaat wel gewoon door in de Ontmoeting.

Zondagsschool

De kinderen verzamelen om 9.25 uur bij de Ontmoeting en beginnen eerst samen in de kerk met het 40-dagen-tijd project: Een spoor van liefde. Daar wordt het thema van die zondag geïntroduceerd, een Bijbelvers gelezen, een filmpje gekeken en wordt er naar een couplet geluisterd. Daarna wordt de kaars aangestoken en na het gebed zullen de kinderen dan weer naar de Ontmoeting gaan voor hun eigen samenkomst.

Tienerdienst

Dag allemaal! We willen vanaf zondag 7 maart a.s. weer tienerdienst gaan houden!!!! Dit zal, zoals eerder ook gebeurde, het hele uur (misschien iets korter) in  De Ontmoeting plaatsvinden. Wij hopen dat we jullie daar eindelijk weer mogen treffen om te zien hoe het met iedereen gaat en natuurlijk ook om samen na te denken over dat wat God ons wil zeggen. Ben je erbij?!Top! Meld je dan aan voor vrijdag  15.00 uur bij Alike of Gea (alikekuit@hotmail.com), (geertengeadeboer@ziggo.nl), dit kan natuurlijk ook via de tienerdienst-app. Kom zondag rond 9.30 uur naar De Ontmoeting, desinfecteer in de hal je handen en kom dan direct met jas boven. Daar kun je op 1,5 meter afstand een plaatsje zoeken in onze eigen ruimte. We hopen dat je erbij bent, tot dan! Alike en Gea.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.
Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 1 maart: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 3 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenten ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Ook onze gemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie. De Diaconie van HGOP zal de kaarten namens de gemeente schrijven en ook versturen. Dit vanwege de beperkingen rond corona. We hopen dat we volgend jaar dit weer op een meer betrokken manier kunnen doen. De Diaconie van de PG voert de Paasgroetenactie uit via ‘Alleen Samen’. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weten wij niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mogen wij ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Diaconie PG en Diaconie HGOP.