Kerkelijk nieuws voor Zondag 28 april 2019

Kerkdiensten zondag 28 april 2019

Paasloo: 9.30 uur Ds. W. Pastoor, Vledder.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: catechese en educatie

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Kerkdiensten zondag 5 mei 2019

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard

Beamer: Remco Trox

Jubileum

Op 5 mei a.s. zijn dhr. en mevr. K.J. Timmerman-Broenland in Tuk 60 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats alvast van harte gefeliciteerd!

Vakantie ds. Jans

Deze week heeft ds. Jans vakantie. In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op mevr. Kramer-de Jong, één van de ouderlingen of contact opnemen met de scriba.

Aan alle vrijwilligers van de HGOP

Waar zouden we als gemeente zijn als we niet met velen ons steentje bijdragen. In allerlei verschillende functies, commissies, individuele taken, administratief of gewoon heel praktisch dragen we bij aan onze gemeente. We willen daarom alle vrijwilligers (evt met partner) uitnodigen voor een leuke en gezellige avond. Als blijk van waardering en om van elkaar te horen wat je zoal doet voor de gemeente. We heten jullie van harte welkom op vrijdagavond 10 mei in de Ontmoeting, aanvang 18.30 uur.

Na een welkom gaan we eerst samen eten en daarna volgt een spel. We sluiten de avond af om ongeveer 21.00 uur. 

Graag voor 1 mei aanmelden bij Hennie Boltjes (06-38896392) of Siebrand Bootsma. Dieetwensen horen we ook graag. De avond wordt jullie aangeboden door de kerkenraad oftewel, helemaal gratis.

Hartelijke groet,

Hennie Boltjes: HK.Boltjes@hotmail.com (06-38896392)

Siebrand Bootsma: SBootsma@ziggo.nl

Agenda:

Dinsdag 30 april: GGG Ossenzijl bij mevr. W. Ram in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 13 mei: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 14 mei: Vergadering kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Statiegeld actie

Wij, Anne-Marije de Boer, Bram Gerards en Nadine Minnema, gaan in de zomer van 2019 op project naar verschillende derde wereld landen met de organisatie World Servants. Zoals u misschien weet heeft Coop Koetsier in Oldemarkt een doneerknop bij de statiegeld automaat. In de maanden april, mei en juni zal de opbrengst van de doneerknop voor onze reizen bestemd zijn. Daarom de vraag vanuit ons of u mee zou willen helpen met statiegeld flessen te doneren, zodat wij een stapje dichterbij zijn om op project te kunnen gaan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw statiegeld flessen naar de Coop te brengen, dan kunnen de flessen bij u opgehaald worden. Neem dan contact op met Nadine Minnema via 0561 – 45 12 12.

Anne-Marije de Boer, Bram Gerards en Nadine Minnema

Ouderenmiddag 8 mei
Voor de gemeenteleden die 75 jaar en ouder zijn organiseert de Diaconie van beide kerken een gezellig uitje en wel op woensdag 8 mei 2019. Locatie: Dierenpark Taman Indonesia, Kallenkote 53 in Kallenkote. Programma: 14.00 uur ontvangst met koffie/thee en spekkoek. Daarna een rondleiding door het park en om 15.00 uur is er een voederpresentatie. Om 16.00 uur gezellig samen zijn onder het genot van een hapje (loempia of lekker pasteitje) en drankje.

Wie zin heeft om met elkaar dit leuke park te bezoeken en elkaar te ontmoeten kan zich opgeven graag voor 27 april a.s. bij Mijntje Veenstra, tel: 06-13931052 of bij Sylvia Kuipers tel: 06-28977995. 

Dodenherdenking 4 mei 2019, “It Petgat” te Blesdijke

Graag willen wij jullie erop attent maken dat wij als Israëlwerkgroep op 4 mei a.s. een herdenking willen houden bij het monument voor het voormalig strafkamp It Petgat, aan de Nijksweg te Blesdijke.  In 1942 zijn daar Joodse dwangarbeiders weggevoerd en via kamp Westerbork uiteindelijk vergast in Auschwitz. Vrijwel niemand van de ca. honderd Joden die in Blesdijke zaten, overleefde. Volwassenen en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Een ieder die met ons mee wil gaan wordt rond 19.30 uur verwacht bij “ de Ontmoeting”. Na de plechtigheid nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kopje koffie/thee of limonade.

Vakantieweek Roosevelthuis

De vakantieweek in het Roosevelthuis wordt dit jaar gehouden van 31 augustus t/m 7 september 2019 ( week 36). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking. Het nieuwe Roosevelthuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met:

Sylvia Kuipers  (06-28977995) of Femmie Minnema (0561-451212) 

Opgave voor deze vakantieweek: uiterlijk voor 1 mei 2019

Oecumenische viering zondag 12 mei: Nooit meer alleen!

Op 12 mei a.s. is er ‘s morgens om 9.30 uur een oecumenische viering in de Hervormde Kerk aan het Marktplein te Oldemarkt. Voorganger is diaken A. van Boven. Medewerking wordt verleend door een gezamenlijk kinderkoor

o.l.v. Angela Meijerink. Organist is Henk Braad. De collecte is bestemd voor het werk van Sjoukje de Wit en haar medisch team in Zuid Soedan. De ziekte Kala Azar blijft hun aandacht vragen. Het gaat gepaard met hoge koorts, gewichtsverlies, ernstige bloedarmoede. De patiënten worden 15 dagen lang geïnjecteerd met twee medicijnen. Er zijn veel bijwerkingen, maar geen behandeling betekent de dood. De diagnose hiervoor is een DAT test, deze testen kosten jaarlijks 2600 euro. Deze collecte willen we graag voor dit project gebruiken. Van harte aanbevolen.

Het thema in deze viering is: Nooit meer alleen! We moeten geloven in een wereld, die er is voor iedereen. Geen blank of zwart, geen rangen of standen, maar de liefde maakt ons één. We moeten hopen op die wereld, die er is voor iedereen,

En als we denken aan Zijn liefde, dan zijn we zeker nooit alleen. De oecumenische werkgroep hoopt dat velen naar de kerk zullen komen, om deze boodschap uit te dragen.

Stichting Opkikker.

Help mee 100.000 mobieltjes in te zamelen voor de Stichting Opkikker, dat staat op de verzameldoos die voor in de kerk staat. Als het allemaal niet zo lekker gaat, dan kun je wel een flinke Opkikker gebruiken. Dit geldt ook voor de vele patiëntjes die al op jonge leeftijd met de wereld van dokteren en ziekenhuizen  worden geconfronteerd. Dit heeft enorme impact op het leven van het zieke kind, maar ook op de dat van ouders en broers en zussen. Stichting Opkikker zet zich daarom in om deze gezinnen een positieve kracht en energie te geven die ze op dat moment hard nodig hebben. Dit doet De Stichting door het hele gezin mee te nemen naar een ware Opkikkerwereld , waar ze samen een onuitwisbare herinnering creëren. Wij vragen u daarom oude mobieltjes in de doos  te doen die voor in de kerk staat. Ook Cartridges/inktpatronen  zijn van harte welkom.

Namens de gezinnen alvast hartelijk dank.

Vacature bestuursleden Stichting Present.

Missie Stichting Present Steenwijkerland:

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Als makelaar in vrijwilligersland is Stichting Present een belangrijke schakel in het verbinden van twee groepen mensen; de mensen die zich vrijwillig een dag(deel) willen inzetten voor een ander, en de medemens binnen Steenwijkerland die deze hulp heel goed kan gebruiken. Voor de komende zoeken wij nieuwe bestuursleden, w.o. een secretaris, die mee willen bouwen aan de missie van stichting Present Steenwijkerland.

Wij zoeken mensen die willen meedenken binnen het bestuur in de diverse taken die er liggen. Die dit willen doen vanuit een achtergrond dat we onze tijd en aandacht niet alleen voor onszelf moeten besteden maar ook aan de medemens die deze hulp heel hard nodig heeft. Via Present komen mensen in contact met elkaar die elkaar anders niet hadden ontmoet. Er ontstaan unieke ontmoetingen op plekken waar ze anders niet zouden komen. Hoe waardevol en bijzonder dit is, zien en horen we telkens weer. Kortom prachtig en waardevol en dankbaar werk!

Meer informatie  en eisen kunt u vinden op onze website www.presentsteenwijkerland.nl

Heb je belangstelling of vragen, we gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact opnemen met: Henk Boxum (voorzitter Present Steenwijkerland) tel: 06-13346730 of aanmelden via mail: boxum005@ gmail.com .