Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 27 oktober 2019

Paasloo:   09:30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot

Collectes: 1e  Project 10 27, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Nederlands Bijbelgenootschap

Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard

Kerkdiensten zondag 3 november 2019

Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Gezinsdienst

Collectes: 1e Zambia (fam. Koning), 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Henny Oord & Fam. Jans

Beamer: Sjaco Bouwer

Paasloo:   09:30 uur Ds. E.H. Jans, Jubileumviering 100 jaar Excelsior

Oldemarkt:   19.00 uur Ds. Jans singin m.m.v. muziekteam

Beamer: Sjaco Bouwer

Pastoraat

Mevr. Tj. Veenstra-van Eijck  uit Oldemarkt is afgelopen week verhuisd van revalidatie afdeling de Linde naar de Wilgenstede in Wolvega.

Zingen voor Israël in Oldemarkt

“Jeruzalem de stad van de grote Koning”

Komt u ook op vrijdag 1 november naar de koor- en samenzangavond in Oldemarkt? De aanvang is om 20:00 uur. De kerk is open vanaf 19:30 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor Staphorst o.l.v. Johan Bredewout, de zanggroep Stil uit Vollenhove en de organist is Luuk Schuurman. Er zal ook veel samenzang zijn. De opening is door ds. Egbert Jans en ds. Kees van Velzen houdt een korte meditatie.

De avond wordt georganiseerd door de Israëlwerkgroep Oldemarkt-Paasloo i.s.m. Christenen voor Israël. De toegang is vrij. Ook  is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een boekentafel zijn.

Collecte 3 november

Nog één keer vragen wij u om steun voor de collecte van 3 november voor Zambia en dan kunnen we het afsluiten, wij denken dat ze het dan zonder ons gaan redden

De inwoners van het Mkushi-district in Zambia en de honderden kinderen die daar nu naar school kunnen, danken u voor de steun die zij de afgelopen jaren hebben ontvangen.

Het Miloso-project in dat district wordt gezien als voorbeeld voor Zambia en is het navolgen waard. De armoede is minder; veel meer kinderen worden opgeleid; beroepsonderwijs krijgt steeds meer vorm; steun aan weduwen en wezen wordt nog steeds gegeven; landbouw staat op een hoger plan…

Dat zou allemaal niet mogelijk zijn geweest door uw trouwe steun.

Namens de inwoners van het Mkushi-district: HARTELIJK DANK

Anne Nijburg (Stichting Op De Wan)

Koffieochtend.

Graag nodigen wij u weer uit voor de koffieochtend van 5 november.

We hopen weer op een mooie en gezellige ochtend.

Vanaf tien uur bent u weer van harte welkom, we heten u graag welkom met koffie-en thee.

Wilt u opgehaald worden omdat u anders niet kunt komen laat het vooral weten. U kunt bellen 0561-450901 dan komen we u graag halen.

Graag tot ziens, de vrijwilligers.

Zendingsbusjes

Het zendingsbusje van Boaz de Graaf is geleegd en telde een mooi bedrag van € 39,90. In het zendingskerkje van de kerk te Oldemarkt zat een bedrag van € 516,45. Beide bedragen worden besteed aan Compassion. Alle gevers en geefsters hartelijk dank!

Agenda:

Maandag 28 oktober: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 30 oktober: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Dorcas Voedselactie

Binnenkort is het weer zover! Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie. Supermarkten, kerken, kinderen en ontzettend veel klanten in de winkel.

10.000 vrijwilligers zijn op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000 pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze winter dragelijker wordt. Wij doen dat omdat we om hen geven. Ook in Oldemarkt gaan we weer producten inzamelen! Op zaterdag 9 november is de Dorcasvoedselactie bij de COOP. En daarom vragen we nu weer om vrijwilligers om te helpen. De vraag is welke  gemeenteleden mee willen helpen! Het gaat erom om van half 2 tot half 4 of van half 4 tot 5 uur flyers uit te delen en spullen in ontvangst te nemen en in dozen te doen. Samen kunnen we de inzamelingsactie laten slagen! Doe mee en meld je snel aan bij Boukje Leusink 0561 452330 of boukjeleusink@home.nl.

Oecumenische viering/dienst: Geloof maar gewoon…

Op 10 november a.s. ’s morgens om 9:30 uur is er een oecumenische viering in de Hervormde Kerk te Oldemarkt. Voorganger is ds. E.H. Jans. Medewerking wordt verleend door de Chr. Muziekvereniging “Jeduthun” o.l.v. Geert Jan Kroon. Organist is Henk Braad. Tijdens deze viering is er ook  kindernevendienst.

De collecte is bestemd voor het werk van Zr. Lies Op de Weegh. Vele jaren heeft ze gewerkt in Burundi. Haar werk wordt nu overgenomen door meerdere zusters, die in de standplaats Muyinga ondervoede kinderen met hun moeders opnemen en verzorgen. Hieraan zijn veel kosten verbonden. Door de slechte uitbetaling van de staat, zijn nog verschillende centra gesloten, zodat  er steeds meer kinderen komen die ondervoed raken. Elke stuiver, kwartje of euro telt mee en we willen deze collecte dan ook van harte aanbevelen.

Het thema van deze viering is: Geloof maar gewoon………

Ben je hoogstaand, kijk je op me neer? Doe me een lol en kom naar beneden. Wie zichzelf hoger denkt, heeft de ander verloren. Je moet bij elkaar zijn, wil je bij elkaar horen. Iedereen is iemand en ieder is als jij. Niemand valt daarbuiten, ieder hoort daarbij. De oec. werkgroep hoopt dat velen deze ochtend naar de kerk komen, om met elkaar “kerk” te zijn.

Bijbelquiz 2019

Op dinsdagavond 12 november om 20.00 uur wordt in de kerk Scherpenzeel/Munnekeburen weer de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gehouden, in aansluiting op de Nationale Bijbelzondag van 27 oktober wat als thema heeft: Ik wens jou….

Kom gerust en voel je welkom. Het belooft een leuke, ontspannen  en leerzame avond te worden. Niet zoveel kennis van de Bijbel? Geeft niet. Het gaat vooral om het samenzijn. Naast onze gemeente zijn ook de gemeenteleden van Oldelamer/  Oldetrijne,  Nijetrijne, Kuinre/Blankenham en Echtenerbrug/Oosterzee dit jaar weer uitgenodigd.De kerk is open vanaf 19.30 uur en mogen jullie de avond beginnen met een kop koffie/thee.Opgeven kan tot en met zondag 10 november bij Esther Pierik via pastor.pgoldemarkt@gmail.com of 06-13078130