Kerkelijk nieuws voor zondag 27 mei 2018

Kerkdiensten zondag 27 mei 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Zendingszondag. Tijdens deze dienst zal ook dhr. Frans de Lange van Globalrize spreken.

Collectes: 1e GlobalRize, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Onkosten.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en familie Jans.

Beamer: Jelmer Trox

 

Spaardoosjes tijdens zendingszondag

Deze zondag bent u weer de gelegenheid om de spaardoosjes voor Compassion in te leveren. Mocht u een nieuw spaarpotje willen ontvangen dan kunt u dit melden bij een van de leden van de zendingscommissie. Helaas zijn de kartonnen doosjes niet meer verkrijgbaar , maar daar komt iets anders voor in de plaats. Namens de zendingscommissie,

Ina van der Weerd, Nicolette Boogaard en Marcel Prins

 

Kerkdiensten zondag 3 juni 2018

Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Gezinsdienst

Collectes: 1e Roemenië project, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldien Buijert en Caitlyn Tietema

 

Heilig Avondmaal Landerijen.

Op dinsdagmiddag 5 juni zal er een Heilig Avondmaalsviering zijn in de Landerijen. Dus niet op 29 mei, zoals elders staat vermeld. Aanvang is 15.30 uur. Ds. Jans zal de viering begeleiden.

 

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

27 mei        Wilfred Koers          0561 – 452206

3 juni             Jan Kroes                     0561 – 452010

10 juni           Kees Weemstra            0561 – 451898

17 juni           Tineke Jansons             0521 – 522090

24 juni           Wijmie Dekker             0561 – 451538

 

Pastoraat

A.s. maandag 28 mei zal mevr. Muis een hartoperatie ondergaan. Wilt u haar, haar man en kinderen opdragen in uw gebeden.

Dhr. Oord is weer thuis uit het ziekenhuis en moet revalideren.

We wensen alle zieken, mensen die onderzoeken moeten ondergaan en eenzamen Gods liefdevolle nabijheid toe.

 

Bedankt

Albert en Annie van Buiten-van Sleen willen allen heel hartelijk bedanken voor alle attenties die zij bij hun 60-jarig huwelijk mochten ontvangen. Heel veel dank!

 

Gedicht

Dhr. Feenstra vroeg plaatsing van onderstaand gedicht. Zijn vrouw overleed medio januari jl.

 

Thuis komen

Dat thuis komen is zo erg, o God.

Mijn huis lijkt zo verlaten.

Steek ik de sleutel in het slot,

dan kan ik de stilte haten.

Altijd weer is er dat stille huis,

waar zij mij niet meer wacht.

Het eens zo heerlijk warme thuis,

voelt nu meer als een kille nacht.

 

Mijn kind, zeg mij al je verdriet.

Echt, Ik heb mij niet vergist.

En ik negeer je tranen niet,

Ik wéét ’t dat je haar zo mist.

Steek je de sleutel in het slot,

denk dan: ik bèn niet alleen,

want wie mij nooit verlaat, is God.

Hij blijft immer om mij heen!

En eens kom je thuis waar zij ook is

-Ik kom je zelf wel halen-

en dàt thuis komen kent geen gemis.

Dan kom je THUIS! in ’s Hemels zalen.

 

Maatjes project van start!

We zijn samen gekomen met de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven, jammer dat niet iedereen er was! Na het welkom door Mary, las ze nog een stukje uit de Bijbel nl Jacobus 2:14-26. Daarna ging Sonja voor in gebed en legde uit wat de bedoeling is van het maatjes project. Het was fijn om met elkaar ideeën uit te wisselen! Een uitgebreider verslag staat in de volgende kerkklanken. Hartelijke groet namens, Sonja Karssen, Mary Kousbroek, Grietje Visser

 

Agenda

Woensdag 30 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.