Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 maart 2022

Kerkdienst zondag 27 maart 2022

Paasloo:      9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 3 april 2022

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. Gastspreken Frits

                        Ockels. Ook tienerdienst.

                        Er is koffie drinken na de dienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Daniël Oord

Zondag 3 maart zullen Frits en Marleen Ockels te gast zijn. Zij werken als zendelingen onder de Sami bevolking in Noord Zweden. Dit volk kent een geschiedenis van onderdrukking wat mede door de film ‘Sami blood’ meer bekend is geworden. Inmiddels is er ook in Zweden een documentaire over hun leven met de rendieren verschenen. Voor een indruk zijn er ook reportages over hen te vinden op Youtube. In de dienst wordt er aandacht aan besteed en tijdens het koffiedrinken zullen zij meer vertellen over hun werkzaamheden onder de Sami. Welkom!

Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E.H. Jans. Dienst van genezing

                     en bemoediging. M.m.v. Muziekteam.

Livestream: Joël de Graaf

Pastoraat

Mevr. Jonkers uit Oldemarkt heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar ze is weer thuis; maandag 28 maart gaat ze voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Mevr. J. Los uit Oldemarkt is opnieuw gedotterd en ze heeft wederom een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen.

Wilt u de zieken in uw gebed gedenken?

Bedankt

Begin januari schreef ik in de nieuwsbrief voor Passage deze woorden n.a.v. het gedicht “Morgen blijft voor ons verborgen” Mogen we zo in dit vertrouwen de toekomst ingaan. Niet wetende dat het eind januari zo direct op mijn situatie van toepassing zou zijn. Vol vertrouwen zijn we het traject van onderzoeken en operatie ingegaan, wetende dat het alles ligt in de handen van onze God.

Mede dankzij gebeden die voor ons werden gedaan, de lieve woorden en bemoedigingen die we mochten ontvangen hebben ons daarin ontzettend gesteund.  Hiervoor willen wij jullie van harte bedanken. 

Ankie Buijert-Werff en Lubbert Buijert

Livestreams kerkdiensten

We maken nu al weer een tijdje gebruik van het nieuwe camera systeem in beide kerken en daarmee is er ook de nieuwe manier om de livestreams te bekijken. Mocht u er niet uitkomen met het opzoeken van de diensten, dan kunt u Hendrik Elgersma bellen (0652486274) of mailen (h.elgersma@hetnet.nl) of Aron Bouwer bellen (0613409414) of mailen (aron.bouwer@hgop.nl) voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.

Mooi om te delen!

Afgelopen zondag hebben we de collecte gehouden voor Dorcas en noodhulpcluster voor Oekraïne.

De opbrengst van de collecte en de ontvangsten via de bank vanuit de gemeente is totaal € 562,30. De Diaconie vult dit aan tot € 1.000,- en heeft aantal weken geleden reeds € 500,- overgemaakt.

Wij danken u voor uw bijdragen en bidden om bescherming voor de mensen in Oekraïne!!

De Diaconie

Paasontbijt met de Zondagsschool

Wie: Voor alle gemeente leden (0..100+ jaar)

Wat: Paasmaaltijd

Waar: “de Ontmoeting”

Wanneer: 17 April, va 8:45

Aanmelden tot 10 April: zondagsschool@hgop.nl / 06-46165362 / Leiding

Na een periode met minder contact mogelijkheden wil de zondagsschool de wederopstanding van Jezus graag samen met jullie allen vieren.

Daarom willen wij jullie langs deze weg uitnodigen voor een gezamenlijke paasmaaltijd, deze houden wij op 17 April bij de Ontmoeting.

Namens de leiding van de Zondagsschool, tot 17 April!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 28 maart: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 29 maart: Studie Korinthe brieven. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 30 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Donderdag 31 mrt:     Gebedsavond voor Oekraïne in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Catechese

Dinsdag 29 maart:                  12-15 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 31 maart:             16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijke bidstond voor Oekraïne

Op donderdagavond 31 maart is er een bidstond met de gezamenlijke kerken voor Oekraïne. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Deze bidstond vindt plaats in de ontmoeting. Wees welkom

Steun Oekraïense vluchtelingen

Heel veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend! Denkt u: Ik heb een kamer over en wil die graag aanbieden, of ik wil kleding, medicijnen of andere spullen doneren. Waar kan ik die naartoe brengen?

Kijk via de link hieronder wat u kunt doen en zien bij welke organisatie u terecht kunt en wat de actuele situatie is. Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl) En natuurlijk kunt u geld overmaken via bijvoorbeeld: Kerk in Actie start noodhulp Oekraïne | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) Samen kunnen we iets voor hen betekenen!

Roosevelt-vakantieweek

Hierbij brengen wij u nogmaals onder de aandacht de Roosevelt-vakantieweek 2022 voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking die georganiseerd wordt door het Diaconaal Streekverband. Deze week wordt gehouden van 25 juni 2022 t/m 2 juli 2022. De vakantieweek is dit jaar ook weer in het Nieuwe Hydepark te Doorn. Mocht u interesse hebben en vragen hebben over de financiële bijdrage etc. neem dan contact op Femmie Minnema voor de HGOP en met Boukje Leussink voor de PG. Zij informeren u graag verder over de voorwaarden en de opgavedatum etc.  

Met vriendelijke groet, Diaconie HGOP en PG