Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 februari 2022

Kerkdienst zondag 27 februari 2022

Oldemarkt:  9.30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Dave Prins

Kerkdienst zondag 6 maart 2022

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans.

               Koffiedrinken na de dienst.

               Verwelkoming nieuw ingekomen gemeenteleden.

Collectes: 1e  Vrienden van de Hoop; 2College van kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Kindernevendienst: Daniël Oord

Oldemarkt:   19.00 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst.

Collecte: Compassion

Livestream: Aron Bouwer

Pastoraat

De heer G. de Lang uit Oldemarkt is na maanden van ziekenhuizen en revalidatie thuis gekomen; fijn, dat hij weer thuis is!

De heer T. Thomas uit Oldemarkt is van het ziekenhuis Meppel naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gegaan, waar hij behandeld wordt. 

Mevr. Jonkers uit Oldemarkt is ook thuis gekomen vanuit het ziekenhuis; wel is zij nog zwak en doet zij rustig aan; voorspoedig herstel gewenst!

Laten we de zieken -genoemd of niet genoemd- in ons gebed meenemen!

Kerkdiensten

Opgeven voor de kerkdiensten is niet meer nodig. Ook de 1,5 meter afstand is vervallen. U bent van harte welkom!

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website. Ook de nieuwe gemeentegids is hier te vinden.

Het was de bedoeling dat u, wanneer u een papieren Kerkklanken ontvangt, u ook de nieuwe gemeentegids op papier zou ontvangen. Door miscommunicatie krijgt u de gemeentegids bij het volgende nummer van Kerkklanken.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 28 februari: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 2 maart: Bidstond in de Ontmoeting.

Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdagmiddag 8 maart is er een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. (I.p.v. 18 januari).

Voorganger is mw. H. Kramer-de Jong. De viering begint om 15.30 uur. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Paasgroetenactie
De kaarten van de Paasgroetenactie zijn de afgelopen 2 zondagen aan u uitgedeeld. Wij vragen u de kaarten voor 6 maart in te leveren in de kerk, bij één van de diakenen of achter te laten in de brievenbus van de Ontmoeting. Wij als gezamenlijke diaconie zullen zorgdragen dat de kaarten in een grote envelop worden teruggestuurd aan de organisatie. Zij zorgen dat de mensen uw Paasgroet op de kaart ontvangen en de aangehechte kaart zodat zij zelf die kunnen doorsturen. Mocht u nog geen kaart hebben dan kunnen wij deze zondag nog aan u meegeven. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage. De beide diaconieën  PG en HGOP.

Uitnodiging Open Huis

U bent van harte uitgenodigd tijdens ons “Open Huis”. Wij verkopen de mooiste, lekkerste en leukste producten uit Israël.

De producten worden geïmporteerd uit Israël om het land en het volk tot zegen te kunnen zijn. Ze worden ingekocht bij kleine werkplaatsen en fabriekjes waar veel nieuw immigranten werken. Ook dit jaar weer mooie nieuwe producten. U kunt ze alvast bekijken via israelwinkel.nl. Kom vrijblijvend kijken op zaterdag 5 maart van 10.00-16.00 uur. Gebouw “de Ontmoeting”, Marktplein 9, Oldemarkt. U kunt uw vraag of bestelling ook doen via tel. 0561-452171 of fambouwer@ziggo.nl Israëlconsulente, Janny Bouwer

Christenen voor Israël: Oorlog in Oekraïne – Noodactie

Deze week is de situatie in Oekraïne dramatisch geëscaleerd. Rusland heeft de oorlog verklaard aan Oekraïne, en heeft in heel het land bombardementen uitgevoerd. De Joodse inwoners van Oekraïne zijn in paniek: vele willen vluchten. Christenen voor Israël komt nu in actie voor Joden in Oekraïne. Doet u mee?

U kunt o.a. helpen door te bidden voor het team in Oekraïne. Bid voor rust, wijsheid en inzicht om goed te handelen in deze crisis; Bid voor de Joodse gemeenschappen. Velen zijn in paniek en weten niet waar ze heen kunnen; Bid voor het Joods Agentschap en de Israëlische ambassade, voor goede coördinatie en evacuatie; Dank onze Hemelse Vader, dat de situatie bij de God van Israël niet uit de hand loopt.

Speciaal voor deze situatie is er een noodfonds opgericht, om de Joodse gemeenschap van Oekraïne te helpen: met eten, noodopvang en evacuatie naar Israël. Juist nu is het belangrijk om naast hen te staan. Daarom een dringend beroep om dit noodfonds ruimhartig te steunen. Doneren kan op NL38ABNA0529310252 t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk, o.v.v. Noodhulp Oekraïne. Lees meer op: www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/oorlog-in-oekraine-noodactie