Kerkelijk Nieuws voor zondag 27 december 2020

Kerkdienst zondag 27 december 2020

Paasloo: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e  Kinderen in de knel; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst i.v.m. vakantie.

Gezamenlijke dienst donderdag 31december 2020, oudejaarsdag

Oldemarkt: 19.30 uur. Mw. E. Pierik of ds. E. H. Jans (Opgave via HK, zie verderop in Zondagsnieuws)

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Eindejaarscollecte.

Beamer: Jelmer Trox

Kerkdienst zondag 3 januari 2021

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Geen tienerdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst i.v.m. vakantie.

Kerkdienst zondag 10 januari 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Pastoraat

Mw. Mintjes, De Maten, verblijft vanwege een coronabesmetting in Anna Schotanus, Marktweg 104, 8444 AC Heerenveen.

We leven mee met alle mensen die direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus. Dat zij vast mogen houden aan de belofte van God Zelf, verwoord in een lied van Sela: U geeft een toekomst vol van hoop. Dat hebt U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

Bedankt!

Al heel wat kaartjes zijn er op onze deurmat gevallen, waarvoor dank! Namens Sjoerd wens ik u en jullie allemaal fijne feestdagen en Gods zegen en nabijheid in het nieuwe jaar.

Heidi Kramer

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Zondagsnieuws

Op 3 januari is er geen Zondagsnieuws. Het volgende Zondagsnieuws is weer op 10 januari.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Bericht n.a.v. verscherpte corona maatregelen

Beste gemeenteleden, door de nieuwe maatregelen inzake het anti-virus beleid worden kerkelijke gemeenschappen opnieuw voor een dilemma geplaatst en komen alle beslissingen die genomen worden weer onder spanning te staan: Kies je voor een complete lockdown of voor een gedeeltelijke waarbij de zondagse eredienst zijn voortgang heeft met een beperkte hoeveelheid gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk? Het laatste is ook in deze tijd gewoon toegestaan maar wel wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis de diensten on-line te volgen. Bij ons moet u zich dan ook elke keer weer opgeven om een dienst bij te wonen. Dat is uiteraard geheel tegengesteld aan het karakter van de gemeente die iedereen zoveel mogelijk wil nodigen tot het heil en de zegen in Christus in de gemeenschap van Christus, zijn Lichaam op aarde.

In het samenzijn van de gemeente van Christus, in de kleine kring en in de dienst van Woord, lofprijzing en gebed is Hij zelf Tegenwoordig. Gelukkig is Hij ook daar waar mensen niet van huis kunnen – of mogen – en op plaatsen waar mensen ‘alleen’ zijn of zich alleen voelen. Dat mag een grote troost zijn voor ons. De kracht van zijn Tegenwoordigheid kan overal ervaren worden. En Hij wil een vurige muur rondom en heerlijkheid binnen in ons zijn.

Om het even op een rijtje te zetten voor u:

    1. Voor de duur van de lock-down liggen de meeste activiteiten stil of worden indien mogelijk digitaal voortgezet

    2. De erediensten gaan door uiteraard. U wordt wel aangeraden deze zo veel mogelijk online te volgen. Voorts is er de ochtenddiensten de mogelijkheid om na opgave de dienst bij te wonen. Daarbij wordt een maximum van 30 gemeenteleden aangehouden.

We kunnen ons voorstellen dat het voor ieder van u weer behoorlijk slikken is, zeker in deze tijd van Kerst waarin normaliter de lofprijzing uitbundig is: Het ere zij God mag gehoord worden. Maar dit jaar kan de kerstnacht met recht een  ‘Stille Nacht’ genoemd worden. Mevr. Heidi Kramer – de Jong en ds. Egbert Jans zijn te allen tijde bereid om een luisterend oor voor u te zijn, maar dat wist u al…

Rest ons om u ondanks alle beperkingen Gezegende kerstdagen en een Gezond 2021 te wensen, vanuit het Heil en de Zegen die God ons in Christus heeft gegeven.

    Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

    zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik!’  (Psalm 91:1-2)

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 5 januari staat er een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen gepland. Op dit moment gaat deze viering niet door.