Kerkelijk Nieuws voor zondag 26 juni 2022

Kerkdienst zondag 26 juni 2022

Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Kindernevendienst: Janine Damhuis.

Oldemarkt: 16.00 uur. Marktpleindienst.

                    Spreker: Joop Gottmers. M.m.v. Eline Bakker.

Collectes: Compassion en onkosten.

Livestream: Joël de Graaf

Kerkdienst zondag 3 juli 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Koffiedrinken na de dienst  (Afscheid kinderen is verplaatst naar 10 juli)

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Kindernevendienst: Dave Prins.

Jubileum

Op vrijdag 1 juli a.s. vieren de heer en mevrouw Siebert uit Paasloo, dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst.

Pastoraat

De heer de Boer uit Oldemarkt wordt 27 juni opgenomen in het ziekenhuis en dinsdag 28 juni vindt de operatie plaats; het is een zware ingreep en waarschijnlijk blijft de heer de Boer 2 weken in het ziekenhuis.

Mevr. T. Farnholt-Kruithof uit Oldemarkt wordt maandag 27 juni geopereerd aan haar linker heup in het ziekenhuis te Meppel.

Sterkte en beterschap gewenst!

Wilt u de mensen, die ziek thuis, in het ziekenhuis of zorgcentra zijn, gedenken in uw gebed?

Openstellen kerken

Beste gemeenteleden, Na de oproep tot opgave van vrijwilligers om deze zomer de kerken van open te stellen voor belangstellenden c.q. toeristen hebben wij een mooi groepje met vrijwilligers. Dat zijn: Henny Oord, Tiemen en Leentje Jongschaap, Mijntje Veenstra, Peter Dekker, Jetty Los, Monique van Dongen, Coba Winters en onder-getekende. Vanaf 27 juni tot 31 augustus zullen de kerken in Paasloo en in Oldemarkt op de woensdagen tussen 11.00 uur en 15.00 uur geopend zijn. We willen een warm welkom geven aan de mensen die de kerken dan binnen lopen en willen bekijken. Er is nog ruimte als u ook zin heeft om een dagdeel aanwezig te zijn. Als we dan meer mensen hebben, kunnen we wellicht ook op de zaterdag een dagdeel de kerken openstellen. Meld u aan bij Jacob Jan Luth, 06-515 89 455. We zullen dit ook publiceren op facebook en op de website van onze kerk. Hartelijke groet, namens de groep! Jacob Jan Luth

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 27 juni: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 29 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 4 juli: Inleveren copy Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Wo 29 juni: 19.30 uur – Startdienstvergadering in cbs De Ark.

Do 30 juni: 19.30 uur – Bijeenkomst Oekraïne in De Ontmoeting.

Gebedsbijeenkomst Oekraïne

Donderdag 30 juni is er in De Ontmoeting nog een bijeenkomst. In de maanden juli en augustus niet. Wel gelegenheid om een kaarsje aan te steken op woensdagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur in de Protestantse Gemeente.

Uitje voor 75 plussers!

Na 2 jaar met coronamaatregelen kunnen we als diaconieën van de HGOP en PGO weer een uitje voor 75 plussers organiseren! Daar zijn we blij mee en hopen dat velen van u er ook zin in hebben. We zijn van plan om op woensdag 31 augustus naar museum de Proefkolonie in Frederiksoord te gaan! We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Landerijen en rijden dan naar het museum en drinken daar een kopje koffie of thee met iets lekkers en gaan het museum bekijken. In het museum gaan we 200 jaar terug in de tijd en beleven het unieke verhaal van Johannes van den Bosch en treden we in de voetsporen van de eerste kolonisten en ervaren we hun onvergetelijke verhaal via een unieke multimediale tijdreis! Daarna maken we een rit met de kolonie tram door de omgeving en rijden langs de koloniehuisjes, het koloniekerkje, huis Westerbeek, het Postkantoor en het Logement en krijgen uitleg van een gids. Tot slot drinken we samen nog even iets. Rond 17.00 uur vertrekken we weer naar huis. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden. Om e.a. goed te kunnen regelen, ook qua vervoer, is het nodig dat u zich voor 14 augustus aanmeldt bij  Annie Luth  06 42749034 a.luth78@gmail.com of Boukje Leusink 06 80078724 boukje.leusink@outlook.com

Ook voor meer informatie kunt u bij hen terecht! Wij hopen velen van u te ontmoeten bij dit uitstapje!

De gezamenlijke diaconieën!

YOU ARE INVITED!

Lol-eten-slapen-kamp-kampvuur-gesprekken-strand-tent-survival-camping-teambuilding

Na het daverende succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer een weekend weg met de tieners van HGOP.

Dus mis het niet en reserveer alvast het weekend van 26 t/m 28 augustus in je agenda.

En geef je snel op voor een plek.

Wat gaan we doen?

Dat blijft nog even een verrassing, maar leuk wordt het zeker.

Dus geef je nu op!

                                             Dit kan tot 1 juli en mag je doen bij:                                            

                                                          Arno (06 20616550)

Wij hopen op een grote opkomst.

Verdere info. volgt t.z.t.

Bijbelavond Landerijen

Op maandag 13 juni jl. was de laatste bijbelavond van dit seizoen in de Landerijen. We hebben afscheid genomen van Trees Bult, zij was meer dan 20 jaar hier vrijwilligster. Mevr. C. Mintjes heeft namens de bewoners een dankwoord toegesproken. Mijntje heeft namens bewoners en vrijwilligsters een attentie aangeboden. In september is weer de eerst volgende bijbelavond en hopen u allen hier weer te ontmoeten.