Kerkelijk Nieuws voor zondag 26 januari 2020

Kerkdiensten zondag 26 januari 2020

Oldemarkt: 09:30 uur ds. E.H. Jans. De dienst zal in het kader

                     van de Holocaust Memorial Day staan.

Collectes: 1e Israëlwerkgroep, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Catechese en educatie

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Oldemarkt:   19.00 uur ds. E.H. Jans. Dienst van genezing en

                        bemoediging M.m.v. muziekteam.

Beamer: Remco Trox

Gemeentedag 26 januari

Vandaag is er weer de jaarlijkse gemeentedag. Inmiddels is het een groot jaarlijks sjoel-/ soepfeest geworden. Ook dit is gemeente zijn! We eten met elkaar verschillende soorten winterse soepen en gaan met elkaar de strijd aan d.m.v. sjoelen.

Kerkdiensten zondag 2 februari 2020

Oldemarkt: 09:30 uur ds. E. Fokkema, Twello. Gezinsdienst.

NB: Er is geen koffie drinken na de dienst vandaag.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Aron Bouwer

Ossenzijl: 10.00 uur. Ds. E. H. Jans. Samen met VZG in

                  Rehoboth.

Collecte 2 februari

De diaconiecollecte op zondag 2 februari zal als bestemming de school in Bukomansimbi in Oeganda hebben, via de organisatie UP4S, zie ook de website www.UP4S.nl. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Licht

Op zondag 2 februari gaan we het in de gezinsdienst hebben over ‘licht’.  We willen vragen of jullie zoveel

mogelijk ‘licht’ mee willen nemen. Daarbij

kun je denken aan een zaklamp, knijpkat,

ouderwetse (petroleum)lamp, lichtsnoer enz. 

We hopen met elkaar een fijne dienst te

hebben waarbij we veel over het Licht mogen

leren! We zien jullie heel graag op zondag 2 februari om 9.30 in Oldemarkt. Groeten van de gezinsdienstcommissie.

Pastoraat

Mevr. H. de Boer-Dassen, uit Oldemarkt is lelijk ten val gekomen en opgenomen in het ziekenhuis in Meppel.

Vanaf deze plek wensen we haar Gods kracht en zegen toe voor het herstel.

Kerkbalans 2020

De actie kerkbalans is weer van start gegaan!

Thema: Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen… daarom geef ik voor mijn kerk. Van 18 januari tot 1 februari 2020 kunt u een van de vrijwilligers aan de deur verwachten om de enveloppen voor uw toezegging te bezorgen en weer op te halen. Ondersteunt u onze kerk met uw bijdrage, zodat onze kerk kan voortbestaan. Helpt u ons om samen kerk te zijn en er te zijn voor hen die steun nodig hebben? Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp

Agenda

Woensdag 27 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 27 januari: GGG bij Arno en Deborah Harteveld, Hoofdstraat 71. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 31 januari: Telavond Kerkbalans om 19.30 uur.

Maandag 3 februari: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Dinsdag 28 januari: Thema avond orgaandonatie. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Zaterdag 1 februari: Concert Talitha Nawijn. In de Hervormde kerk om 20.00 uur.

Dinsdag 4 februari: Koffieochtend in de Landerijen. Aanvang 10.00 uur.

Catechisatie

Dinsdag 28 januari     groep I. Aanvang 18:30 uur

                        groep 16-17 jaar. Aanvang 19:15 uur

Donderdag 30 januari groep 13-15 jaar. Aanvang 19:00 uur

Concert Talitha Nawijn

Zaterdag 1 februari 2020 komt Talitha Nawijn in de Hervormde kerk zingen. Talitha kruipt in de huid van mensen uit de tijd van de Jezus en neemt je mee door verhalen, luisterliederen en meezingers. Kaartjes zijn te bestellen via zingenindekerk.nl. Ze kosten 10 euro p.p. Wacht niet te lang met bestellen, Kerk in Actie draagt het financieel en moet inzicht krijgen of het haalbaar is! Ze wordt op de piano begeleidt door toestsenkunstenaar Henk Doest. Allen van harte welkom!

Koffieochtend

Beste mensen, op dinsdag 4 februari is er weer koffieochtend in de Landerijen. De ochtend begint om 10 uur, en het belooft een bijzondere ochtend te worden. We hopen dan ook dat we een goed gevulde zaal hebben. Wilt u wel graag komen, maar heeft u geen vervoer, meld het ons dan, dan wordt u opgehaald. Tel.0561 450901 bij geen gehoor: 0561 851785. Graag tot 4 februari. De vrijwilligers.

Holocaust Remembrance Day

Op maandag 27 januari herdenkt Christenen voor Israël in Nijkerk voor de tiende keer de Holocaust. Holocaust Remembrance Day, jaarlijks op 27 januari, is de dag dat het in Polen gelegen concentratiekamp Auschwitz bevrijd werd dan precies 75 jaar geleden.

Sprekers zullen o.a. zijn Holocaust-overlevende Deborah Maarsen en Wolfgang Kotek die op bijzondere wijze na de oorlog herenigd is met zijn ouders. 

Drie muzikanten van het Hineni Symfonie Orkest verlenen hun muzikale medewerking. De bijzondere herdenking vindt plaats in De Fontein, Ds. Kuypersstraat 2, vlakbij het Israëlcentrum. Het begint om 13.00 uur (deuren open om 12.00 uur) en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Iedereen is welkom, maar opgeven is verplicht en kan via cvi.nl/shoahherdenking of  033-2458824.

Fietstocht Terug naar Westerbork

75 jaar Vrede & Vrijheid! Niet vanzelfsprekend.

Fietsers uit Nederland en Duitsland fietsen samen Terug naar Westerbork om 75 jaar Vrede en Vrijheid te herdenken.

Groep 1 vertrekt 22 april en start met 75 HBO/WO studenten in Auschwitz (Polen) en gaat via Bergen-Belsen (Duitsland) naar Kamp Westerbork; een tocht van 970 kilometer.

In deze groep zit ook Dave Prins. Dave vind het belangrijk dat de verschrikkingen tijdens de 2e Wereld Oorlog niet vergeten worden, zeker nu er nog maar 1 generatie is die deze oorlog heeft meegemaakt. Hij verwacht wel dat het een mooie, maar ook zware tocht zal worden. Niet het aantal kilometers, daar kan hij wel voor trainen. Maar door de plekken die ze gaan bezoeken wordt het ook zwaarder.  

Groep 2 sluit met 2020! deelnemers aan in Bergen-Belsen aan en fietst samen met groep 1 een tocht van bijna 300 kilometer naar Kamp Westerbork. Onderweg tijd genoeg om te denken aan 75 jaar vrijheid.

Iedereen die geïnteresseerd is kan zich nog inschrijven voor de fietstocht van Bergen-Belsen naar Westerbork van 1-4 mei 2020! Belangrijk is wel dat meegedaan wordt aan het sportieve én educatieve deel van de tocht. Let op!: Inschrijving sluit 15 maart 2020 of eerder als er voldoende aanmeldingen binnen zijn die voldoen aan de selectiecriteria. Inschrijven kan via: https://www.terugnaarwesterbork.eu/inschrijven/