Kerkelijk Nieuws voor zondag 25 oktober 2020

Kerkdiensten zondag 25 oktober 2020

Paasloo: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Nederlands Bijbel Genootschap.

Kindernevendienst: Annie Prins LET OP: De kindernevendienst is in Oldemarkt!

Oldemarkt: 19.00 uur. Ds. E. H. Jans. Jeugddienst

                   In de Ontmoeting.  Aanmelden voor deze dienst

                   via reservering@hgop.nl

Beamer: Sjaco Bouwer

Dienst met beeldverbinding in Paasloo

Het lijkt erop dat het niet mogelijk is om op korte termijn een beeldverbinding van de diensten uit Paasloo tot stand te brengen. U kunt de dienst luisteren via uitzendinggemist.nl. Een link hiervoor staat ook op de website van de kerk.

Collecte voor het Werelddiaconaat

Voedsel voor kwetsbare mensen in Namibië

Op zondag 25 oktober a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor voedsel voor kwetsbare mensen in Namibië. De gevolgen van corona, wereldwijd, zijn groot. Een ervan is dat mensen honger lijden. In Namibië leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dit werk is meer dan ooit nodig. Op verschillende plaatsen worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden en daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht belangrijk. De GZB helpt Imago Dei bij het uitvoeren van projecten. Bijvoorbeeld: – Oudere dames die in een arme wijk voedselpakketten uitdelen aan andere ouderen en bij hen op bezoek gaan. – Maaltijden voor kinderen die met een lege maag naar school gaan. – Voedselhulp en aandacht voor traumaverwerking in een sloppenwijk waar veel kinderen wonen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdienst zondag 1 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E.H. Jans.  Gezinsdienst

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters;

3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Pastoraat

Laten we aan hen die ziek of alleen zijn, zorgen hebben of het gewoon nodig hebben, denken. Met gebed of op een andere manier. 

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Gezinsdienst 1 november

Volgende week zondag is er een gezinsdienst. De kinderen mogen zich verzamelen bij de Ontmoeting, zij gaan dan met de leiding naar binnen in de kerk. Gezinnen krijgen deze zondag voorrang bij de aanmelding.

Tijdens deze dienst wordt er ook door de zondagsschool afscheid genomen van de kinderen die dit schooljaar naar voortgezet onderwijs zijn gegaan.

Gemeenteavond

Op dinsdag 10 november is er een gemeenteavond in de kerk in Oldemarkt. Aanvang 20.00 uur. Onderwerpen zijn o.a. de uitbreiding van de begraafplaats in Paasloo en de verkiezingsprocedure van ambtsdragers. Meer informatie kunt u vinden in het komende nummer van Kerkklanken.

Aanmelden dienst dankdag en gemeenteavond

Voor de dienst op dankdag kunt u zich aanmelden vanaf 1 november. Vanaf deze datum kunt u zich ook opgeven voor de gemeenteavond op 10 november, vermeld erbij dat het de gemeenteavond betreft! Op 8 november is een dienst met het Muziekteam, deze is alleen online te volgen.

Voor de andere zondagen werken we weer volgens gebruikelijk aanmeldbeleid wat hierboven staat aangegeven.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 27 oktober: Consistorievergadering in de Ontmoeting.

Woensdag 28 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 28 oktober: Gavencursus. Om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 28 oktober: GGG Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 29 oktober: (Jonge) ouders gespreksgroep in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 27 oktober:   Catechisatie 12-14 jaar. Van 18.30 tot 19.15 uur in de Ontmoeting.

Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 29 oktober:          Catechisatie 14-16 jaar. Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.         

Dorcas

Namens de beide Diaconieën het volgende bericht: De Dorcas Voedselactie gaat door!

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen.  Maar helaas loopt het plan anders! Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor. 

De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland inzamelt, kopen ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. U kunt op verschillende manieren bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door

mee te doen met de collecte van 4 november 2020 (Dankdagcollecte) die we voor de Dorcas Voedselactie bestemmen of geld over te maken aan de diaconie en daarbij het doel Dorcas vermelden en/of zelf online een voedselpakket te kopen en dan te doneren via de website van Dorcas. Er is zelfs de mogelijkheid om zelf een online collectebus aan te maken via de website en te delen met je familie, vrienden, kennissen en collega’s via de mail of via social media. Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl. Wij bevelen bovenstaande acties van harte bij u aan. Met hartelijke groet, De gezamenlijke Diaconieën.

Bericht van de koffieochtend.

Dag bezoeksters en bezoekers van de koffieochtend. We hopen dat het goed gaat met u allen en dat u niet te veel last heeft van de stilte die er bij ons allemaal is. Helaas blijft het bij de koffieochtenden ook nog stil, we hebben met elkaar nagedacht hoe we verder kunnen. Dat is niet zo eenvoudig en omdat de regels rondom het coronavirus niet veranderen, hebben we besloten om de koffieochtenden dit seizoen 2020/2021 te stoppen. Helaas geen mooie, gezellige ochtenden met elkaar, dat, en elkaar zullen we missen! Van harte wensen wij u allen alle goeds toe nu en de komende tijd. Hierbij hebben we lied 416 in onze gedachten en wensen we dit elkaar toe! Ontvang een hartelijke groet van:

Sanja Homan, Grietje Visser, Imke Weemstra, Wijmie Dekker en Els Brouwer.

Bedankt.

Jezelf op het ZN zetten is best lastig maar zie daar…de collega-gemeente had het al voor mij gedaan. En wat een verrassing na thuiskomst van onze vakantie…….er lag een stapel kaartjes met lieve woorden en hartelijke gelukwensen voor ons 40-jarig huwelijk op ons te wachten. Lieve mensen hartelijk dank hiervoor. Het is fijn om te ervaren dat er zoveel mensen aan je denken en het maakte dat de dag van 10 oktober nog een extra robijnen randje kreeg.                                              

 Groeten Hieke en Yme van der Valk.