Kerkelijk nieuws voor zondag 25 november

Kerkdiensten zondag 25 november 2018

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Oldemarkt:   9.30 uur ds. E.H. Jans en mevr. H. Kramer-de

                       Jong, Emmeloord. Na afloop koffie voor

                       genodigden

Collectes: 1Project 1027; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Beamer: Caitlyn Tietema

Kerkdiensten zondag 2 december 2018 Eerste Advent

Paasloo: 09.30 uur ds. E.H. Jans, viering Heilig Avondmaal,

               Ook Tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Geraldien Buijert en Caitlyn Tietema

 

Oldemarkt: 19.00 uur dhr. A. Weemstra, oecumenische dienst

                      in Protestantse Gemeente. Aanvang 19.00 uur.

 

Collecte 25 november 2018: Project 10 27

CRUX – Pioniersplek in Rosmalen/IZB

In de nieuwbouwwijk De Groote Wielen in Rosmalen is ds. Wolter Stijf werkzaam als buurtpastor. In de wijk is geen kerkelijke presentie. Onderlinge ontmoeting (eenzaamheid!), aandacht voor relatieproblemen en zingevingsvragen zijn er heel belangrijk.

 

Pastoraat

Bram Beugelink heeft afgelopen week een oogoperatie ondergaan in het AMC. Piet Govert van Buiten is herstellende van een schouder operatie. Laten wij alle zieken opdragen in onze gebeden.

Oproep redactie Kerkklanken

Voor de redactie van Kerkklanken zoeken we per januari 2019 versterking. Samen met de redactie kom je een aantal keren per jaar bij elkaar. Ook zet je een paar keer per jaar Kerkklanken in elkaar. Moeilijk? Nee hoor, en natuurlijk helpen we je daarbij! Wil je meer weten of een keer aansluiten bij een redactievergadering? Mail dan naar kerkklanken@hgop.nlGrietje Bakker, Deborah Harteveld en Mirjam de Graaf.

 

Uitnodiging lezing

Op dinsdag 11 december a.s. is er een lezing met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël.

De avond is in gebouw “de Ontmoeting”, Marktplein 9 te Oldemarkt. Aanvang 20.00 uur. Nadere informatie over het onderwerp volgt.

Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig voor Christenen voor Israël.

 

 

 

Uitnodiging verkoop Israël producten

Wij houden zaterdag 1 december “open huis” in de Ontmoeting, Marktplein  9 Oldemarkt.

Verkoop van hartverwarmende cadeaus/producten rechtstreeks uit Israël. Kom vrijblijvend eens langs van 10.00-16.00 uur.

Wij verwelkomen u graag ook aan onze gezellige koffietafel.

 

Viering Heilig Avondmaal in de Landerijen op 27 november a.s.

A.s. dinsdag bent u van harte welkom om het Heilig Avondmaal te vieren in de Landerijen. De dienst begint om 15.30 uur en staat onder leiding van mevrouw Kramer-de Jong.

Sinterklaas AZC

Beste mensen, woensdag 5 december is het sinterklaasfeest voor alle kinderen in Nederland, ook voor de kinderen in het AZC.

Wat zou het mooi zijn als we allemaal, als we toch sinterklaasinkopen doen ook voor een kind in het AZC in Luttelgeest een cadeautje kopen. Als u dat dan ook leuk inpakt en er op schrijft of het voor een jongen of een meisje is. Bij de ingang van beide kerken zet ik twee dozen neer 1 voor meisjes en 1 voor jongens. Ik zorg dan dat de pakjes op de goede plaats terecht komt.

Al vast hartelijk dank Gerda Koning

 

Oecumenische dienst/viering: Een hemelse boodschap…

Op de eerste Adventszondag 2 december a.s. is er ‘s avonds om 19.00 uur een oecumenische dienst in de Protestantse Kerk, Hoofdstraat te Oldemarkt. Voorganger is dhr. Albert Weemstra uit Vries. Medewerking wordt verleend door de Cantorij.

Organist en dirigent van de Cantorij is dhr. Yme v.d. Valk. De collecte is bestemd voor het werk van Pater van Son, hij werkt  in één van de armste landen van de wereld : Mozambique. Laten we een klein steentje bijdragen voor dit belangrijke werk.

Het thema in deze dienst is: Een hemelse boodschap……..

Soms staat de hemel op een kier:

een bode van de Heer komt hier,

verrast ons met een blij bericht,

en zet de aarde in het licht!

De werkgroep hoopt dat velen deze boodschap met ons mee beleven. Het is de laatste avondviering. De komende jaren hopen we in het voor- en najaar ‘s morgens een dienst  te houden, afgewisseld  in de Hervormde Kerk en de Katholieke Kerk.

 

Kerstdiner voor minima op woensdag 19 december

Het afgelopen jaar heeft de Stichting JY samen met St. Voedselbank Steenwijkerland, Huis ten Wolde en de St. Diaconaal Platform Steenwijkerland een kerstdiner georganiseerd voor mensen met een minimaal inkomen in de gemeente Steenwijkerland. Ook dit jaar wordt er weer een kerstdiner georganiseerd, deze keer in de Rietstulp te Giethoorn. Komt u hiervoor in aanmerking en wilt u zich opgeven, dan verzoeken wij u vriendelijk om zelf contact op te nemen met Janien van der Linde of Annelies van den Berg. Opgave via de diaconie is niet mogelijk i.v.m. de aangescherpte regels van de Privacy wet.

St. JY Janien van der Linde: janien.vdlinde@stichtingjy.nl (0527 – 745959)

Diaconaal Platform Steenbwijkerland Annelies van den Berg: dpsteenwijkerland@outlook.com (0521 – 517760)

 

Gezocht: kledingsorteerders!

In september 2014 is er een kledingteam gekomen voor vluchtelingen op het AZC Luttelgeest. Dit kledingteam zamelt kleding in en sorteert het. De kleding wordt voor een klein bedrag uitgedeeld aan de vluchtelingen. Dit gebeurt namens de kerken in de Noordoostpolder en Urk. Ons doel is om naar vluchtelingen om te zien. Mede door het uitdelen van kleding willen wij Gods liefde aan hen laten zien. Deze kleding wordt 2 keer per maand op dinsdagmorgen gesorteerd in de kledingschuur bij House of Joy te Luttelgeest. Een gezellig team van sorteerders uit meerdere kerken zet zich hiervoor in. We zijn op zoek naar extra vrijwilligers! Hou je ervan om praktisch bezig te zijn? Wil je graag iets betekenen voor vluchtelingen? Geef je dan op! Wil je regelmatig helpen of liever af en toe? We zijn blij met alle hulp. Wil je kinderen meenemen? Geen probleem! Je kunt je aanmelden bij Joca van den Berg. Vriendelijke groet, Joca van den Berg, Gerard & Martine de Kimpe Kledingteam voor vluchtelingen op AZC Luttelgeest (namens de kerken in de Noordoostpolder/Urk)

Vragen? Mail: a.vandenberg@solcon.nl of bel 0527-788330

Kerstgroetactie Friedensstimme

Daar er vorige week nog wat evangelisatiepakketjes overgebleven zijn bieden de diaconieën van de Hervormde en Protestantse Gemeente deze nogmaals aan na de kerkdienst aan degenen die dit vorige week gemist hebben. Stichting Friedensstimme staat al haast 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. Doet u ook weer mee met deze belangrijke bemoediging voor christenen in de voormalige Sovjet-Unie? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Verzendmethode

Schrijf in de linkerbovenhoek van het pakje in kleine letters uw adres. Op het pakje is een Douaneverklaring CN22 geplakt. Noteer Aantal: 10 livres – Gewicht: 340 gr. Bij (Totale) Waarde en Totaal gewicht hoeft u niets in te vullen. Dan Datum invullen en uw Handtekening zetten. De kosten zijn € 8,40 (6 postzegels Internationaal 1).

Eventueel te gebruiken om op de achterzijde te zetten: C Новым Годом!            Gelukkig Nieuwjaar!

Сердечный привет от     Hartelijke groet van

*  Het kan zijn dat uw pakket retour komt. Dat komt wellicht omdat de geadresseerde wegens een reis niet in staat is zijn post op te halen. Brengt u het pakje dan weer terug naar de Diaconie, dan zorgen zij alsnog voor verzending.

 

Opbrengst Dorcas

De actie voor Dorcas die in de Coop is gehouden, begin november heeft 67 dozen en een prachtig  bedrag van  250,00 opgebracht! Namens de organisatie van Dorcas een hartelijke dank aan alle gevers en geefsters en ook de vrijwilligers ( sters ) die hieraan hebben meegewerkt.

 

Agenda

Maandag 26 november: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 27 november: GGG bij fam. Threels De Hare 78, Oldemarkt. Aanvang 09.30 -11.30 uur.

Woensdag 28 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 28 november: GGG bij Marian Biesma. De Hornlanden 7. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 3 december: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.