Kerkelijk nieuws voor zondag 25 maart 2018, Palmzondag

Kerkdiensten zondag 25 maart 2018

Palmzondag is er kerkdienst in Paasloo om 9.30 uur. Onze voorganger is ds. E.H. Jans

Collecten: 1e Project 1027, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

 

Collecte 25 maart 2018: Project 10 27

Geloven in Spangen: oog voor elkaar in Rotterdam-West

De jonge pioniersgemeente “Geloven in Spangen” werkt met veel inzet aan het verbinden van groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. Er wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer die nauwelijks contact met elkaar hebben.

 

Vespers maandag t/m donderdag 26-29 maart

De komende ‘Stille week’ zijn er dagelijks korte vesperdiensten in de kerk te Paasloo. De vespers beginnen om 19.00 uur en staan onder leiding van een aantal gemeenteleden.

 

Heilig Avondmaal in de Landerijen

Op dinsdag 27 maart a.s. is er om 15.30 uur weer een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Voorganger is mevr. H. Kramer –de Jong uit Emmeloord.

 

Kerkdiensten Goede Vrijdag 30 maart

Op Goede Vrijdag is er zowel ’s morgens (09.30 uur) als ’s avonds (19.30 uur) dienst en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Ook deze diensten zijn in Paasloo.

Collecten: 1e De Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

 

Collecte 30 maart 2018 (Goede Vrijdag): De Herberg

In het hoofdgebouw van de Herberg bevinden zich op de begane grond o.a. de huiskamer, eetzaal, bibliotheek. Boven bevinden zich de creatieve ruimte, kantoren en gastenkamers. Als men afhankelijk is van een rolstoel is er een lift die gebruikt kan worden. Helaas moeten er vaak monteurs aan te pas komen wil de lift het goed doen. Wil men de gasten die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten blijven ontvangen, dan moet er wat gebeuren. Daar zit een flink kostenplaatje aan. Helpt u mee? Zo blijft iedereen welkom in de Herberg.

 

In memoriam: Hendrik de Jonge

Na een afnemende gezondheid, maar toch nog onverwacht is op 7 maart 2018 Hendrik de Jonge overleden in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen.

Opeens was daar toch het diepe dal van duisternis waar de familie doorheen moet, nu zij een lieve man en vader en geweldige opa moeten missen. Voor Henk de Jonge waren de woorden uit Psalm 23 – De Here is mijn herder… – een houvast. ‘Houd je daar maar aan vast, dan komt het goed’, waren zijn woorden.

In zijn leven heeft hij daar, ook samen met zijn vrouw, telkens weer kracht uit kunnen halen op de momenten in het leven waarop het niet zo lekker ging.

In de dankdienst voor zijn leven op dinsdag 13 maart hebben we dan ook stil gestaan bij deze woorden. Dat het een bemoediging mag zijn voor hen die achterblijven dat Henk de Jonge nu in het huis van de Here mag verblijven tot in lengte van dagen, en dat tegelijkertijd de Herder waar hij op vertrouwde ook hen mag blijven leiden door het dal van duisternis heen naar de grazige weiden en de stille wateren. De woorden van deze Psalm verliezen hun kracht en waarheid niet. Ook voor hen zal de Here een herder zijn, zoals hij dat was voor Henk de Jonge. Houd daar maar aan vast, dan komt het goed.

 

Pastoraat

Dhr. Hoffmann mocht afgelopen week weer thuis komen uit het ziekenhuis.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

25 mrt    Tineke Jansons           0521 – 522090

1 apr.

Wijmie Dekker

0561-451538

8 apr.

Arie Threels

0561-450886

15 apr.

Ria Kroes

0561-452010

22 apr.

Miep Weemstra

0561-451898

29 apr.

Arjen Jansons

0521-522090

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten van zondag 11 maart waren als volgt:

                                                    Oldemarkt

Diaconie                                      € 114.72

College van Kerkrentmeesters    €  73.32

Eigen jeugdwerk                         €  76.86

 

De collecteopbrengst tijdens de dienst op biddag was als volgt:

                                                    Oldemarkt

Diaconie                                      € 66.95

Kerk                                            € 43.20

 

Bloemen

De bloemen uit de dienst van 11 maart zijn als dank meegegeven aan Astrid Elzenaar. In verband met ziekte van onze predikant, heeft zij die ochtend de dienst geleid.

Dan nog een rectificatie van eerder bezorgde bloemen: op 18 februari zijn er bloemen bezorgd bij mevr. Postma in Kalenberg en Jaco Beugelink in Ossenzijl.

 

Oproepje!

We zoeken iemand die zitting wil nemen in de voorbereidingscommissie van de zendingsdienst op de zendingszondag 27 mei a.s. In totaal komen wij 2 a 3 keer in vergadering bij elkaar. Lijkt het u / jou leuk ? neem dan contact op met Mijntje Veenstra telno; 0561451394

 

Gezocht: websitebeheerder

Na een aantal jaren de website van de gemeente te hebben beheerd, wil ik graag het stokje doorgeven aan iemand anders.

Er is al iemand die heeft aangeboden om de informatie op de website bij te houden, maar we zoeken nog iemand voor het technische deel van de website. Op dit moment gebruiken we WordPress, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven. Voor vragen en/of aanmelden, neem s.v.p. even contact op. Peter de Graaf, tel 06-37307268.

 

Kleding gevraagd voor AZC

Voor de kledingverkoop voor vluchtelingen van het AZC in Luttelgeest wordt dringend gezocht naar heren en jongens schoenen, en heren en jongenskleding.

Kijk nog eens in uw kasten of daar nog wat weg kan, waar u de vluchtelingen heel blij mee maakt. U kunt de artikelen brengen bij Anky Buijert,  Jannie Ferbeek of Gerda Koning.

Alvast hartelijk dank.

 

Giften

Mevrouw A. Elzenaar ontving € 10,– voor de diaconie. Een vrijwillige bijdragen aan de gemeentekas op 11 maart jl. heeft € 99,30 opgebracht. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

 

Studieseminar door ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes”
Op dinsdag 27 maart is er in Oldemarkt de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. De andere data zijn: dinsdag 3 en 10 april. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes. De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw de Ontmoeting, Marktplein 9 in Oldemarkt.  De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.|
Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes.

In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoeld hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. In de Thora toont God immers ook zijn liefde en genade (Exodus 34:6), maar dit gaat een stap verder: nu is het Woord van God in vlees en bloed in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van het Woord niet ongedaan gemaakt. Voor Israël en ons verborgen is Hij aan de rechterhand van God voorspraak van zijn broeders en zusters.

 

Rooseveld-Vakantieweek voor alleenstaande met een lichamelijke beperking

De vakantieweek wordt gehouden van 8 tot en met 15 september 2018 ( week 37)

De vakantieweek is dit jaar voor de derde maal in het Nieuw Hydepark te Doorn.

Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijke verzorger aanwezig.

Heeft u na het lezen van dit bericht zin gekregen om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor dat weekje meld u dan bij Gerda Koning tel. 0561450901 en zij verstrekt u verder inlichtingen over de prijs, een aanmeldingsformulier enz. Ook niet kerkelijke mensen zijn van harte welkom.

De aanmeldingsformulieren moeten wel voor 13 juni binnen zijn.

 

Agenda

Woensdag 28 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09.00 uur

Woensdag 28 maart: GGG Ossenzijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur

Donderdag 29 maart: Mannengroep bij Jan Oosterveld, Paasloo. Aanvang 20.00 uur.

 

Tenslotte

Het is Palmpasen en ik zie de bomen,
De palmen weer met kinderogen aan:
Hun blaadren die als vogelveren stromen
En in de top der stam gestoken staan.

 

En alles is bereid Hem te ontvangen,
En de verwachting vlamt op elk gelaat:
De kreupelen die aan hun krukken hangen,
De honden en de blinden van de straat.

 

Er draaft een ezeltje met rechte oren
Als aan de witte klasmuur van mijn jeugd;
Al heeft het Jezus van zijn rug verloren,
Ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd,
En zachtjens juicht het kind in mij verblijd:
Hosannah die de Zoon van David zijt.

Bertus Aafjes (uit: ‘Het koningsgraf’, Amsterdam 1948)