Kerkelijk Nieuws voor zondag 25 augustus 2019 (2/2)

Kledingverkoop Luttelgeest

29 augustus starten we weer met de kledingverkoop in Luttelgeest. Het heeft een poosje stilgelegen omdat de ruimte waar wij de kleding verkopen gebruikt werd voor kinderwerk in de vakantie.

Het heet verkoop omdat wij een heel klein bedrag vragen voor kleding en schoenen, zodat de mensen echt nemen wat ze nodig hebben en ze ons niet hoeven te bedanken, omdat ze de spullen kopen en niet gratis krijgen.

Voor dat geld huren we de ruimte en kopen artikelen die nodig zijn maar die niet via gedoneerde kleding enz. binnen komen.

Wij hopen dat u weer net zo enthousiast mee gaat doen als voorgaande jaren.

Het is heel fijn om te zien hoeveel mensen de vluchtelingen een warm hart toedragen. Er worden zelfs door een aantal dames sokken gebreid waar we heel blij mee zijn. U kunt uw kleding weer brengen bij de bekende adressen zoals bij Jannie Ferbeek en Ankie Buijert. Ook kunt u nu kleding inleveren bij Jenny en Bastiaan van Beek. In Paasloo kunt u terecht bij José Vredendaal  en natuurlijk ook in Ossenzijl bij Els Kuit. Zo zijn we met een leuk groepje vrijwilligers. Daarbij horen ook Pietje de Graaf en Gerda Koning. Bij hen liever geen kleding brengen, omdat ze te klein behuisd zijn.

Informatieavond Theologische Verdieping voor geïnteresseerden

Op dinsdag 27 augustus is er een informatieavond over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.

Vanaf 19:30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.

De cursus start weer op dinsdag 10 september 2019. Aanmeldingen bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Zie ook www.tvgkampen.nl of www.facebook.com/TVGKampen.

Activiteiten Protestantse kerk Overijssel

JOP Trainingstour: 28 september (Diepenveen)

Hoe help je kinderen en jongeren te ontdekken dat de Bijbel ook vandaag de dag nog relevant en actueel is en dat de Bijbel voor hen persoonlijk van waarde is? Kom naar de JOP Trainingstour ‘Back to basics’. De JOP Trainingstour is bedoeld voor vrijwilligers in het jeugdwerk zoals kinderleiding, tienerleiding, jeugdouderlingen en jeugddiakenen. Daarnaast is iedereen die geïnteresseerd is in het kerkelijk jeugdwerk in de Protestantse Kerk van harte welkom.

Meer informatie via https://jop.nl/trainingen/jop-trainingstour-2019

Verkendag pionieren: 21 november (Almelo)
Bent u benieuwd naar wat pionieren is? Of loopt u met ideeën rond om te gaan pionieren? Dan is een verkendag iets voor u! Op een verkendag pionieren wordt u breed geïnformeerd over pionieren. U krijgt een overzicht van de laatste ontwikkelingen op pioniersgebied, er wordt uitgelegd wat pionieren wel en niet is en u krijgt informatie over hoe u zelf zou kunnen beginnen.

Meer informatie via https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/verkendagen