Kerkelijk Nieuws voor zondag 25 april 2021

Kerkdienst zondag 25 april 2021, Gezinsdienst

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. M.m.v. Muziekteam.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst

Tijdens de gezinsdienst mogen de kinderen in de kerk zijn.

Aan de kinderen is gevraagd of zij punten voor voorbede hebben.

Kerkdienst zondag 2 mei 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Beamer: Harman Tietema

Kerkdiensten alleen online

Ook de komende weken zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en worden live uitgezonden.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Onderhoud orgel Oldemarkt

Het orgel in de kerk van Oldemarkt kan twee zondagen niet bespeeld worden. De beide klavieren zijn er uit gehaald en naar de werkplaats van orgelmakerij Bakker en Timmenga in Leeuwarden gebracht. De toetsen maakten bij het spelen steeds meer een rammelend geluid en dat is bij het spelen met een zacht register erg storend. De onderkant van de toetsen  lopen in een stift

om hem op zijn plaats te houden en is ingevoerd met een soort vilt. Deze invoering was door het jaren spelen, bijna 60 jaar na de restauratie in 1962, bijna helemaal versleten. De komende weken worden deze voeringen weer voorzien van een nieuwe laag. We gaan er van uit dat 2 mei alles weer klaar is. Henk Braad.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 28 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt dit jaar gehouden van 28 augustus t/m 4 september 2021 (week 35). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop.

Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. (Bovenstaande is nog wel onder enig voorbehoud vanwege het coronavirus.  Mocht het niet doorgaan vanwege corona dan wordt het geld teruggestort.) Heeft u belangstelling of vragen over kosten en aanmelding dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-45 12 12) van de Diaconie HGOP, Ronald Jaeger (06  25 23 89 39) van de Diaconie PG. Opgave voor deze vakantieweek moet bij de organisatie uiterlijk binnen zijn 30 mei 2021.

Dorpentocht 316: Mars voor éénheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats!

Wat is Dorpentocht 316? Het is een wandeltocht door Noord Nederland. We wandelen samen met het kruis van plaats naar plaats, tussen Pasen en Pinksteren. Unite in Christ heeft een warm hart voor de mensen van Noord Nederland. Daarom maken we deze dorpentocht in de vorm van een hart. Onze wandeling begint op 5 april in Wijnjewoude. Daarna lopen we 42 dagen van dorp naar dorp (en stad) in Friesland, Drenthe en Groningen. In iedere aankomstplaats zetten we het kruis neer als teken van hoop en van eenheid in Christus. De volgende dag gaat dit kruis weer met ons mee naar het volgende dorp. Op 22 mei beëindigen we onze wandeling weer in Wijnjewoude.

Een groep van max 30 personen zal met een kruis naar het betreffende dorp wandelen. Om mee te wandelen kan men zich aanmelden op de website: www.dorpentocht316.nl. We zouden graag zien dat de ‘eigen’ mensen uit het dorp waar het kruis de dag daarvoor is aangekomen, wandelen naar het andere dorp. Daar wordt de groep ontvangen door plaatselijke vertegenwoordigers vanuit de verschillende kerken. ‘s Avonds 19.30 uur zal het kruis (3,5 meter) in het centrum van het dorp opgericht worden. Daar zal het programma van een half uur starten. Per dorp is er namelijk een programma van ca. een half uur waarbij een teamleider van Unite in Christ de leiding heeft, er is aandacht voor het thema (eenheid in Christus en bloei van je dorp) en er wordt voor het dorp gebeden. De organisatie komt graag in contact met mensen uit de dorpen die mee willen werken aan de organisatie van deze activiteit in hun dorp. Op de website staat welke dorpen op welke data worden aangedaan. Om je hiervoor op te geven mag contact opgenomen worden met info@uniteinchrist.nl

Het doel van de tocht is om christenen in de woonplaatsen te verbinden en op te roepen tot gebed voor een geestelijke opwekking. Belangrijk is daarbij het gebed van Jezus: Vader, laat hen (christenen) één zijn, zodat de wereld ziet dat U Mij gezonden hebt (Joh. 17)