Kerkelijk Nieuws voor zondag 24 oktober 2021

Kerkdienst zondag 24 oktober 2021

Paasloo:    9.30 uur Mevr. H. Kramer, Emmeloord.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Daniël Oord

Collecte zondag 24 november bestemd voor Project 10 27

Hulp aan arme wijken in Peru.

Deze zondag is de collecte van de Diaconie bestemd voor Project 10 27 en dan voor de bewoners van de arme wijk Villa Maria in Lima – de hoofdstad van Peru. Zij leven in extreme armoede. Ze hebben geen toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Bovendien zijn er veel sociale problemen. Om hen te ondersteunen bieden we gezonde maaltijden voor de kinderen in de wijk.

In 2013 begon ds. Kleinbloesem als zendingswerker van de GZB met evangelisatiewerk in Villa Maria. Inmiddels is er een kleine kerkelijke gemeente. Iedere zondag komen er zo’n 25 kinderen naar de zondagsschool. Thuis krijgen deze kinderen te weinig en vaak ook eenzijdig te eten. Daarom krijgen ze elke zondag een gezonde maaltijd van de kerk, bijvoorbeeld een glas melk/sap, twee broodjes met beleg en fruit. Daarnaast is er voor ieder kind een extra maaltijd rondom Kerst en op de Dag van het Kind. Dan is het pas echt feest! Hartelijk dank!

Voor meer info verwijzen wij u naar de website.

www.project1027.nl/peru-gezonde-maaltijd/  en https://www.project1027.nl/peru-nieuwe-hoop-in-een-probleemwijk/.

Project 10 27 – De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Kerkdienst zondag 31 oktober 2021

Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans gezinsdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst.

Koffiedrinken na gezinsdienst
Een aantal gemeenteleden lijkt het gezellig elkaar na de gezinsdienst van 31 oktober a.s. weer eens te zien en te spreken. In de Ontmoeting is koffie, thee of frisdrank met wat lekkers en een korte activiteit. Enkele tieners uit onze gemeente zullen hierbij assisteren. We hopen op uw komst!

Pastoraat

Bij Anja Peereboom-Heida uit IJsselham, is een kwaadaardig plekje op de longen gevonden. Ze wordt hiervoor behandeld. Laten we haar en haar gezin opdragen in onze gebeden.

LEGO CHALLENGE!

Wij dagen je uit! Bouw van Lego een tempel  maak er een foto  van en stuur je foto voor donderdag 28 oktober naar janinedamhuis@hotmail.com. Waarom een tempel?  Vandaag (10 oktober) ging de zondagsschool over Haggai 1:1-15. Daar gaat het over het opbouwen van de tempel in Jeruzalem. De foto’s van de tempels laten we zien in de gezinsdienst van 31 oktober. Let op! Ook volwassenen mogen mee bouwen. Dus doe je best, misschien vindt de jury jouw tempel de mooiste en ga jij er met de prijs  vandoor!! Succes! Oh ja, heb je geen Lego? Dan mag je ook een tempel tekenen of knutselen.

Begroting College van Kerkrentmeesters 2022

De begroting voor 2022 is weer opgemaakt en ligt tot en met zaterdag 30 oktober ter inzage bij de penningmeester (Shelley Price). U kunt telefonisch contact opnemen als u de begroting wilt inzien. Tel: 06 31340647.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 27 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 27 oktober: Gavencursus ‘Ministry’ in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Donderdag 28 oktober:  16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Vrijdag 29 oktober:        Clubavond 12-15 jaar om 19.00 uur in de Ontmoeting

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 1 november is weer de 2 wekelijkse Bijbellezing in de Landerijen. Ook mensen buiten de Landerijen zijn hierbij van harte welkom. Het is een korte dienst die begint om 19.00 uur, een schriftlezing en een korte overdenking. Er wordt gezongen o.l.v. orgelmuziek. Na de dienst drinken we gezellig koffie/thee en zingen we samen op verzoek liederen. De volgende data kunt u in uw agenda zetten: maandag 15 november en maandag 13 december Wees welkom!

Oecumenische dienst in Oldemarkt

Op zondag 14 november wordt ’s morgens om 9.30 uur in de Hervormde Kerk in Oldemarkt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden. Voorganger is Heidi Kramer. Deze keer is er geen koor omdat er te weinig tijd is geweest om te repeteren. Organist is Henk Braad. Thema voor deze dienst is: “Houd vol”. De collecte is bestemd voor pater André van Zon. Hij werkt in Mozambique bij de stichting Mutanyana Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat een druppel op een gloeiende plaat altijd de moeite waard is. De brief die wij ontvangen hebben wordt tijdens de viering voorgelezen. Oecumenische commissie Oldemarkt e.o.

Kaarten maken/tijd voor samen koffie.

Op 13 oktober hebben we met een aantal mensen koffie gedronken en nagedacht over: “hoe nu verder”. Het volgende hebben we bedacht en we geven u gelijk de data door: 27 oktober kaarten maken heeft u zin om te komen?, 10 november tijd voor samen koffie, ook daar is iedereen welkom, 24 november weer kaarten maken en 8 december weer tijd voor samen koffie. Alle morgens zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte welkom. Tot de koffieochtend in januari in de Landerijen hoopt te starten willen we het even zo doen. We hopen dat er vrijwilligers zijn voor de koffieochtend, het zou jammer zijn als dit moet stoppen. Weet u iemand of lijkt het uzelf mooi om te doen? Een mailtje naar: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com. Daar zullen ze zeker blij mee zijn! Vriendelijke groet van Weimpje Rustige en Els Brouwer.