Kerkelijk Nieuws voor zondag 24 november 2019

Kerkdiensten zondag 24 november 2019

Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans

Collectes: 1e  Project 10 27 2e  College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Beamer: Jelmer Trox

Na afloop van de dienst is iedereen uitgenodigd voor koffie of thee in de Ontmoeting

Kerkdiensten zondag 1 december 2019 Eerste Advent

Paasloo:   09:30 uur ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

Pastoraat

De heer G. Doorn uit Oldemarkt, is opgenomen in het ziekenhuis te Zwolle en zal a.s. maandag een hartoperatie ondergaan. Wij vragen uw voorbede voor dhr. Doorn.

Bidstond

Iedere woensdagmorgen om 9:00 uur komen we met een paar mensen bij elkaar. Wij zingen, danken, bidden en doen voorbede.

We nodigen je uit en doe van harte met ons mee. Voorbede is zoals Ezechiël 22:30 zegt, het optrekken van een muur, een bescherming, een geestelijke bescherming. We bidden voor elkaar, onze gemeente, ons dorp, Israël, ons land en de wereld…

Voorbede is de grootste roeping die een kind van God kan ontvangen! Je bent van harte welkom!

Starterscursus AED/BurgerHulpVerlener

St. AED Oldemarkt heeft een beginnerscursus AED/Burgerhulpverlener op de planning staan voor 14 of 15 januari 2020 en er zijn nog plaatsen vrij. Misschien iets voor u? Het zou fijn zijn, wanneer in geval van calamiteiten, er mensen zijn die weten wat ze moeten doen en zo anderen kunnen helpen, ook tijdens kerkelijke activiteiten. De kosten van € 10,00 worden door het College van Kerkrentmeesters betaald. Wanneer u belangstelling heeft, geeft u dan zo spoedig mogelijk op via: aedstichtingoldemarkt@gmail.com of neem contact op met één van de Kerkrentmeesters.

Kerstrondje 21 december

Het thema van dit jaar is “Het geheim van Kerst”.

We hebben weer allerlei ideeën bedacht om te laten zien wat Kerst echt betekent. Het grootste geschenk van God voor ieder mens, groot en klein. Vorig jaar was erg geslaagd en we hopen dat het dit jaar weer gaat lukken. Maar dat kunnen wij niet alleen! Wat hebben we nodig: figuranten, opbouwers en afbrekers, mensen die willen helpen om buiten een boom op te zetten en cateringmedewerkers. Kerst: een geschenk uit de hemel. Helpen jullie mee om dat cadeau uit te delen aan de mensen om ons heen? Wij rekenen op u/jou!

Opgave: Grietje Visser 0561-451906, ds. Egbert Jans 0561- 750902, Janny Bouwer 0561- 452171

Adventsbijeenkomst

Op zaterdag 7 december is er van 13:00 tot 15:00 uur een adventsbijeenkomst in het Israëlcentrum in Nijkerk. Naast twee overdenkingen is er ook muziek en samenzang.

De sprekers tijdens de adventsbijeenkomst zijn ds. Saleem Shalash uit Nazareth en ds. Oscar Lohuis. Ze gaan in op het thema ‘De komst van de Koning en Zijn Koninkrijk’.

Aanmelden voor de adventsbijeenkomst is gratis, maar vanwege de grote belangstelling wel verplicht.

Dat kan via de site: https://christenenvoorisrael.nl/advent/ of tel. Telefoon: 033-2458824

Agenda:

Maandag 25 november: GGG bij fam. A. Threels, de Hare 78 Oldemarkt. Aanvang 09:30 uur.

Maandag 25 november: Vergadering moderamen in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 27 november: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechisatie

Dinsdag 26 november            : groep I. Aanvang 18:30 uur

                                     groep 16-17 jaar. Aanvang 19:15 uur

Donderdag 28 november: groep 13-15 jaar. Aanvang 19:00 uur

Viering Heilig Avondmaal in de Landerijen

A.s. dinsdag 24 november wordt het Heilig Avondmaal gevierd in de Landerijen. U bent van harte uitgenodigd. De dienst begint om 15:30 uur.

Opbrengst Dorcas voedselactie

Namens stichting Dorcas willen wij hierbij een ieder hartelijk dank zeggen die heeft meegeholpen aan de Dorcas voedselactie. Deze werd gehouden op zaterdag 9 november jl. bij de Coop en had een mooie opbrengst van 37 dozen met voedselproducten! Dit waren er iets meer dan vorig jaar. Ook een hartelijk dank aan de vrijwilligers die hierbij hebben geholpen.

Kerstmaaltijd op 18 december bij de Rietstulp in Giethoorn
Op 18 december wordt weer een kerstmaaltijd georganiseerd. Deze is bedoeld voor minima en gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en wordt georganiseerd door st. JY, st. Voedselbank Steenwijkerland en st. Diaconaal Platform Steenwijkerland. Via de diaconie kunt u een uitnodiging voor deze kerstmaaltijd ontvangen. Het is de bedoeling dat u zich daarna zelf aanmeldt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diaconie of bij Janien van der Linde 0527-745959 of kerst@stichtingjy.nl